Verkkouutiset

Paula Risikko. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Paula Risikko: Tartuntatautilain pykälä kohtuuton

Paula Risikko patistelee sosiaali- ja terveysvaliokuntaa kumoamaan epäselvän tartuntatautilain 58 d -pykälän.

Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon (kok.) mukaan säädös on aiheuttanut kohtuutonta haittaa erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille.

– Sivistysvaliokunnan enemmistö esitti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle harkittavaksi, että tartuntatautilain 58 d pykälä kumottaisiin. Tällä selkiytettäisiin nykyistä sääntelyä. On alan toimijoiden etu, että rajoituksiin liittyvä sääntely on ennakoitavaa ja selkeää, hän sanoo tiedotteessaan.

Perustuslakivaliokunta antoi oman lausuntonsa tartuntatautilain muutoksista tänään. Valiokunta totesi, että ottaen huomioon myös sanotun kasuistisuuden aiheuttamat ongelmat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan olisi syytä tarkastella, mahdollistaisiko nopeasti muuttuva epidemiatilanne myös nyt muutettavan 58 d §:n kumoamisen.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on puheenjohtaja (Markus) Lohen (kesk.) johdolla nyt järkeistettävä tartuntatautilakia. Rokotuskattavuuden noustessa rajoituksia on pyrittävä purkamaan kaikin mahdollisin keinoin, sanoo Risikko.

Suurta huolta on herättänyt myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luonnostelema riskipotentiaalin arviointimalli alueellisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi. Sivistysvaliokunta totesi lausunnossaan, että arviointitaulukko voi mahdollisesti toimia apuvälineenä päätöksenteossa, mutta se ei saa kangistaa sitä, eikä päätöksiä voi tehdä yksinomaan arviointitaulukkoon nojautuen.

– Alan toimijat ovat äärimmäisen huolissaan laaditusta arviointimallista. Rajoitusten on oltava välttämättömiä ja tarkkarajaisia. Arviointimallin käyttö kaavaillussa muodossa on oikeusturvan näkökulmasta kyseenalaista, toteaa Risikko.

Uusimmat
MAINOS