Verkkouutiset

Pääesikunta ja puolustusministeriö Helsingin Kasarmitorilla 13. maaliskuuta 2022., LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pääministerin turpo-neuvonantajalle tyrmäys – ”huoli sotilastehtävien politisoitumisesta”

Pääesikunnan mielestä puolustus- ja ulkoministeriön roolia voisi sen sijaan vahvistaa.

Pääesikunta arvostelee selkein sanakääntein kaavaillun pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran perustamista. Pääesikunnan lausunto asiasta valmistui tänään.

Valtioneuvoston kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävää nopealla aikataululla. Lisäksi kansliaan on ehdotettu perustettavaksi uutta turvallisuuspolitiikan yksikköä. Ehdotusta uuden viran ja yksikön perustamiseksi on perusteltu muun muassa Nato-jäsenyyden tuomalla tarpeella vahvistaa pääministerin turvallisuuspoliittista asiantuntemusta.

Pääesikunta katsoo lausunnossaan, että ”asetusluonnoksen perustelut eivät
riitä perustelemaan muutoksen tarpeellisuutta”.

Pääesikunnan näkemyksen mukaan ulko- ja puolustusministeriö sekä niissä työskentelevät asiantuntijat tuottavat jo nykyisellään tarvittavan ulko- ja turvallisuuspoliittisen tiedon ja asiantuntijuuden koko valtioneuvostolle.

”Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisikin olla näiden ministeriöiden resurssien vahventaminen”, katsotaan lausunnossa.

Pääesikunnan mukaan epäselväksi myös jää, miten muutokset suhteutuisivat ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja TP-Utvaan.

Pääesikunnan mukaan epäselväksi jää myös se, mikä olisi kyseisen neuvonantajan kulloisenkin toimikauden pituus.

”Pääesikunta esittää myös huolensa sotilastehtävien politisoitumisesta, mikäli sotilasvirassa olevia valitaan tehtävään kulloisenkin pääministerin pyynnöstä ja määräaikaisuus olisi sidottu esimerkiksi hallituksen toimikauteen.”

Pääesikunnan mukaan asetusmuutos vaatii vielä jatkovalmistelua
kaikilta osin, eikä sitä tulisi saattaa voimaan luonnoksen mukaisessa
muodossaan ja perusteluin. Pääesikunta pitää myös asian valmisteluaikatau-
lua ja lausuntoaikaa liian lyhyenä.

LUE MYÖS:

Puolustusministeriöltä ei vielä lausuntoa kohutusta turpo-neuvonantajasta

Uusimmat
MAINOS