Verkkouutiset

Suomen lakikirjoja pöydällä. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Eduskunnan oikeusasiamies: Uudenmaan koronaryhmä toimi vastoin lakia

Ryhmällä ei ollut laissa säädettyä toimivaltaa ohjeistusten antamiseen.

Eduskunnan oikeusasiamies katsoo, että Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on toiminut vastoin lakia.

Kyseessä on ratkaisu kanteluun, jossa kantelija arvosteli koronaryhmän päätöstä rajoittaa koronatestausta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjauksen perusteella.

Oikeusasiamies toteaa, että Uudenmaan alueellisella koronakoordinaatioryhmällä ei ole tartuntatautilakiin tai muuhunkaan lakiin perustuvaa toimivaltaa antaa ohjeita tai tehdä päätöksiä tartuntatautien torjunnan tarkoituksessa.

– Katson koordinaatioryhmän menetelleen vastoin sitä, mitä perustuslain 2 §:n 3 momentissa ja tartuntatautilaissa säädetään, kun se on antanut koronavirustestin kriteerejä koskevia ohjeita, apulaisoikeusasiamies Maria Sakslin katsoo päätöksessään.

Oikeusasiamies pitää erittäin tärkeänä, että tartuntatautien torjuntatyössä noudatetaan tarkoin viranomaisten toimivaltuuksia koskevia tartuntatautilain säännöksiä. Hän huomauttaa, että mainittujen toimivaltuuksien käyttämisellä on merkittäviä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksiin sekä velvollisuuksiin ulottuvia vaikutuksia.

Päätöksessään oikeusasiamies huomauttaa, ettei ole voinut tutkia koronaryhmän perustamista, kokoonpanoa tai toimeksiantoa tarkemmin sen vuoksi, että koronaryhmän perustamisesta ei ole koskaan tehty kirjallista asettamispäätöstä, josta ne ilmenisivät.

– Viranomaisilla ei voi olla sellaista julkisen vallan käyttämistä tarkoittavaa toimivaltaa, jolla ei ole nimenomaista tukea oikeusjärjestyksessä. Koordinaatioryhmällä ei siten ole ollut itsenäistä toimivaltaa antaa ohjeistusta. Toisaalta kukin ryhmän työhön osallistuva viranomainen on voinut käyttää sille laissa säädettyä oman tehtävänsä mukaista toimivaltaa.

Oikeusasiamiehen mukaan ohjeistuksesta olisi tullut selkeästi käydä ilmi, että koordinaatioryhmän päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia päätöksiä vaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyössä syntyneitä konsensusnäkemyksiä.

 

 

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS