Verkkouutiset

New Yorkin pörssi. / Michael M. Santiago / LEHTIKUVA / Getty Images/ AFP / LEHTIKUVA / MICHAEL M. SANTIAGO

Nyt on oikea hetki USA:n markkinoiden valloitukseen

BLOGI

Suomalaiselle osaamiselle, teknologialle ja pehmeälle muumifilosofialle on kirjoittajan mukaan kovaa kysyntää Yhdysvalloissa.
Lenita Toivakka
Lenita Toivakka
Lenita Toivakka on Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden ja kaupan johtaja, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.

Suomessa vallitsee rauha, mutta Ukrainassa soditaan edelleen eurooppalaisten arvojen ja vapauden puolesta. Sota näkyy arjessamme energiakriisinä ja kohoavina hintoina. Ukrainassa sota näkyy sodan uhreina, suruna ja raunioina. Epävarmuus ja huoli sodan kestosta huolestuttaa. Emme saa uupua, Ukraina tarvitsee tukeamme.

Yritykset valmistautuvat tulevaan hyvin sumuisissa näkymissä. Geopoliittinen tilanne on saanut yritykset varautumaan epävarmuuteen ja etsimään uusia markkinoita. Keskuskauppakamarin tuoreen tutkimuksen mukaan 95 prosenttia vientiyrityksistä on varautunut erilaisiin riskeihin. Ennakkovarautumisen korkea taso yllättää ja kertoo siitä, miten tärkeää on arvioida ja tarvittaessa muuttaa toimintatapoja uudessa geopoliittisessa ympäristössä.

Koska yritysten on suunnistettava sumussakin eteenpäin, varautumista on tehty kasvattamalla varastoja, uudistamalla toimitusketjuja, vähentämällä Kiina-riippuvuutta ja hankkimalla uusia kumppaneita ja markkinoita.

Moni yritys on suunnannut katseensa länteen. Vientijohtajille suunnatun kyselyn mukaan lähentyneet suhteet Yhdysvaltoihin ja Nato-jäsenyydestä käydyt keskustelut hyödyttävät lähes 60 prosenttia vientiyrityksiä. Toisaalta moni yritys kaipaa tietoa Yhdysvaltojen tarjoamista mahdollisuuksista. Kävin viime viikolla tutustumassa Washingtonissa suomalaisten yritysten bisnesmahdollisuuksiin sekä amerikkalaisten ajatuksiin kauppapolitiikasta.

Suomeen luotetaan

Suomi on ystävä ja kumppani, jolla on hyvä maine Yhdysvalloissa. Nato-jäsenhakemusprosessi on vahvistanut tunnettuuttamme. Kauppa Yhdysvaltojen kanssa on kasvussa ja vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana tavaraviennin arvo on kasvanut jo 40 prosenttia. Suomen palveluvienti Yhdysvaltoihin on myös suurta.

Kun lasketaan yhteen sekä tavarat että palvelut, Yhdysvallat on Suomen toiseksi tärkein viennin kohdemaa Ruotsin jälkeen ja sen painoarvo tulee vain kasvamaan. Suomen tuleva Nato-jäsenyys ja hävittäjähankinnat tarjoavat monille yrityksille mahdollisuuksia syventää yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvalloissa eri osavaltioissa investoidaan nyt massiivisesti infraan ja vihreään siirtymään. Tämä tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin. Suomalaista osaamista ja teknologiaa kaivataan erityisesti vihreän siirtymän, puhtaan teknologian, bioteknologian, digitaalisuuden alueilla.

Mielenkiintoisia hankkeita löytyy liikenteen, älykkäiden kaupunkien ja satamien ja merenkulun ja terveydenhuollon saralla. Suomi on tehnyt yhteistyösopimuksia osavaltioiden kanssa, joiden markkinapotentiaali ja intressit vastaavat parhaiten suomalaisyritysten tarjontaa.

Suomen ja Yhdysvaltojen bilateraalisten suhteiden vahvistaminen on tärkeää, koska oikeanlainen osaamisen ja teknologian suomalainen viitekehys auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteitaan Yhdysvalloissa. Nojaamalla yksin Saksa- ja Ranska-vetoiseen EU:n teollisuuspolitiikkaan ei aina edistetä suomalaisten yritysten asiaa.

Ystävät ja viholliset

Yhdysvalloissa arvioidaan ketkä ovat maan ystäviä ja ketkä vihollisia. Kiina on vihollinen ja uhka. Tämä konkretisoituu suurena huolena yritysten toimitusketjuista ja kriittisten materiaalien saatavuudesta. Niin poliitikot kuin yritysjohtajat haluavat pienentää Kiina-riskiään. Yhdysvalloissa varaudutaan siihen, että jännitteet Kiinan kanssa tulevat kasvamaan. Tuotantoa halutaan siirtää Yhdysvaltoihin ja yhteistyötä EU:n kanssa halutaan lisää.

Myös Suomessa yritykset arvioivat Kiina-riskiään ja haluavat vähentää riippuvuuttaan maasta. Tuotantoketjuhäiriöiden sekä Kiinan johdon ennakoimattomien päätösten myötä toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet Kiinassa. Riippuvuutta on arvioitava myös turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Kumppanuutta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on edelleen vahvistettava. Yhdysvalloissa protektionismi edelleen voimistuu ja ”Amerikka ensin” -ajattelu on vahvoilla. Luotettavien toimitusketjujen ja kauppaprosessien luomiseksi tarvitaan luotettavia kumppaneita. Vapaakauppasopimuksilla luotaisiin kumppanuutta ja sovittaisiin kaupan pelisäännöistä. Valitettavasti ainakaan tässä poliittisessa ilmapiirissä vapaakauppa ei saa kannatusta amerikkalaisilta poliitikoilta.

Yhdysvaltain ja EU:n välinen kauppa- ja teollisuusneuvoston (TTC) työ sääntelyn keventämiseksi ja kaupanesteiden vähentämiseksi toivottavasti edistyy lähiaikoina.

Yhdysvaltojen markkinoilla vallitsee kova kilpailu, mutta suomalaiselle osaamiselle, teknologialle ja pehmeälle muumifilosofialle on kovaa kysyntää. Oikea hetki markkinoiden valloitukseen on juuri nyt. Suomalaiset Team Finland -toimijat, mukaan lukien kauppakamarit auttavat yrityksiä valloittamaan Amerikkaa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta

Suosittelemme

MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)