Verkkouutiset

Venäläinen Su-34 -hävittäjä. LEHTIKUVA / HANDOUT / NORWEGIAN NATO QRA BODÖ

Näin Venäjän ilmavoimat epäonnistui – ”ratkaisevat iskut jäivät tekemättä”

Asiantuntijoiden oletukset hyökkääjän ilmavoimien kyvystä tehdä yhteistyötä osoittautuivat perusteettomiksi.

Vaikka Venäjän ilmavoimat (VKS) on paljon suuremmat ja teknisesti kehittyneemmät kuin Ukrainan ilmavoimat, hyökkääjä ei ole onnistunut saamaan ilmaherruutta Ukrainassa sen jälkeen, kun Moskova aloitti laajamittaisen sodan viime vuoden helmikuussa.

– Tämä tuli yllätyksenä useimmille länsimaisille ja ukrainalaisille sotilas- ja siviilianalyytikoille. Tämä on saanut aikaan laajan uudelleenarvioinnin VKS:n tämänhetkisistä kyvyistä ja – mikä on ehkä vielä tärkeämpää – mahdollisesta uhasta, jonka se voi aiheuttaa keskipitkällä aikavälillä, todetaan Center for Naval Analyses -tutkimuslaitoksen raportissa.

Sen mukaan esimerkkejä näkyvistä heikkouksista ovat VKS:n kyvyttömyys tukahduttaa ja tuhota tehokkaasti vihollisen ilmapuolustusta tai suorittaa sotilaslentokoneilla iskuja suurimmassa osassa Ukrainan aluetta.

– Venäjän ilmavoimien suurin epäonnistuminen Ukrainassa on ollut se, että venäläiskoneet eivät ole kyenneet löytämään ja tuhoamaan suurinta osaa Ukrainan maalle sijoitetuista ilmapuolustusjärjestelmistä.

– VKS on onnistunut kohtuullisen hyvin oman kalustonsa suojaamisessa ja ajoittain vastustajan lentokoneiden torjumisessa Su-35S- ja Su-30SM-hävittäjillä. VKS on myös käyttänyt strategisten pommikoneiden laukaisemia risteilyohjuksia pitkän kantaman iskuissaan strategisiin maaleihin.

Raportin mukaan VKS ei ole kuitenkaan kyennyt tuhoamaan Ukrainan liikuteltavia ilmatorjuntayksiköitä tai tarjoamaan tehokkaasti lähi-ilmatukea maajoukoille taistelukentällä.

– Nämä molemmat puutteet johtuvat kyvyttömyydestä löytää, tunnistaa ja tehdä iskuja liikkuviin kohteisiin kiistanalaisesta ilmatilasta käsin. Nämä epäonnistumiset ovat estäneet VKS:ää iskemästä ratkaisevalla tavalla Ukrainan joukkoja vastaan vuonna 2022.

Itsenäinen toiminta puuttuu

Raportti korostaa, että merkittävin huomiotta jätetty näkökohta VKS:n suorituskyvyssä ennen laajamittaista hyökkäystä on se, että venäläiset lentäjät ja suunnitteluhenkilöstö eivät osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa Nato-standardin kaltaisia yhdistettyjä lento-operaatioita, joissa erityyppiset ilma-alukset toimivat koordinoidulla tavalla tiettyjen sotilaallisten tavoitteiden saavuttamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella tehtävälle asetetun aikamääreen mukaisesti. Yleensä kyseessä on 20–100 lentokonetta.

– Useimmat ulkopuoliset analyytikot olettivat yksinkertaisesti, että näitä teknisesti vaikuttavia (Venäjän) laivueita käytettäisiin yhdistetyissä lento-operaatioissa, jotta yhdistettyjä vahvuuksia voitaisiin hyödyntää ja eri konetyyppien heikkouksia voitaisiin kompensoida Ukrainaa vastaan. Tästä olettamuksesta pidettiin kiinni siitä huolimatta, että VKS ei ollut koskaan käytännössä osoittanut tällaista kykyä.

Raportin mukaan yhdistettyjen lento-operaatioiden lentäminen edellyttää sitä, että lentäjät koulutetaan peruslentokoulutuksen lisäksi suorittamaan monimutkaisia tehtäviä. Lentäjien pitää pystyä mukauttamaan reittiään, polttoainelaskelmiaan, viestintäsuunnitteluaan ja taktisia päätöksiään siltä varalta, että vihollisen toiminta, sää tai mekaaniset viat muuttavat asioita. Siten he pystyvät suorittamaan tehtävänsä loppuun.

– VKS ei ole koskaan kouluttanut lentäjiään toimimaan suhteellisen itsenäisellä tavalla, jonka mukaan länsimaiset ilmavoimat ovat aina operoineet. Venäläiset lentäjät koulutetaan suorittamaan suppeampia tehtäviä, joita määrittelevät tiukempi komentoketju ja pienemmät kokoonpanot.

VKS:n muodostama uhka Ukrainalle meneillään olevassa sodassa riippuu raportin mukaan lähes täysin siitä, pystyykö Ukraina ylläpitämään maalle sijoitettuja ilmapuolustusjärjestelmiään rintamalinjan lähellä.

– Käsitys Venäjän ilmavoimien uhasta Nato-maita kohtaan keskipitkällä aikavälillä pysyy pääosin ennallaan. Kaksi merkittävää Venäjän sotilaallista kykyä, jotka uhkaavat Naton kykyä luoda ilmaherruus ja hyödyntää sitä ja siten puolustaa uskottavasti aluettaan Venäjän hyökkäyksen sattuessa, ovat aina olleet integroidut ilmapuolustusjärjestelmät ja pitkän kantaman täsmäiskukyvyt.

– Molemmat ominaisuudet ovat toimineet erittäin tehokkaasti Ukrainassa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS