Verkkouutiset

Näin Sirpa Paatero syyskuussa: Postin toimet välttämättömiä

Nyt eronnut ministeri dokumentoi ennen kohuja Posti-linjan eduskunnalle.

Perjantaina 29.11.2019 eronnut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) antoi 24. syyskuuta 2019 vastauksen kirjalliseen kysymykseen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen oli jättänyt 30.8.2019 kysymyksen Mihin toimiin hallitus ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri aikoo ryhtyä Postin työehtojen polkemisen estämiseksi ja aikooko hallitus arvioida uudelleen Postin tuloutustavoitetta muuttuneessa markkinatilanteessa?.

Ministerin vastauksessa asetuttiin selkeästi Postin linjan taakse ja perusteltiin liikkeenluovutuksen taustoja.

Sirpa Paatero korosti valtiolla olevan vastuu Postin kilpailukyvystä. Palkkasäästöjä ei sanottu tavoiteltavan, vaan haettavan joustavuutta.

Posti on merkittävä valtio-omisteinen yhtiö, joka pääasiallisesti toimii täysin markkinaehtoisesti, mutta toteuttaa myös sille laissa määriteltyä erityistehtävää muuttuvassa viestintä maailmassa ja haasteellisessa tilanteessa. Postin on uudistuttava, koska paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja Posti joutuu toimimaan markkinaehtoisesti kovassa kilpailussa niin jakelussa, pakettipalveluissa kuin logistiikassa. Samalla yhtiön täytyy investoida tulevaisuuteen jatkuvuuden turvaamiseksi, Sirpa Paatero aloitti vastauksensa.

Ministeri esitteli seuraavaksi Postin strategiaa ja kilpailutilannetta.

Verkkokaupan asiakasvaatimukset muuttuvat jatkuvasti, mikä edellyttää toiminnalta erinomaista kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Valtiolla on vastuu siitä, että Posti voi toimia kilpailukykyisesti kilpailuilla markkinoilla.

Silloisen tulevan Posti-kohun ja lakon kannalta merkittävä kohta ministeri Paateron vastauksessa 24.9. oli:

Posti on siirtänyt 1.9. Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoimintojen henkilöstön noin 700 henkilöä liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn. Yhtiö on järjestäytynyt Medialiittoon ja näin ollen sen henkilöstöön on sovellettu Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Näin on tapahtumassa myös siirretyn henkilöstön osalta 1.11.2019 alkaen Paltan ja PAU:n solmiman työehtosopimuksen sopimuskauden päättyessä. Postissa sanomalehtien varhaisjakelun työehdoissa (2300 henkilöä) siirryttiin vuonna 2017 noudattamaan Teollisuusliiton työehtosopimusta.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi eduskunnassa 21.11.2019, että ”ja ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin”. Rinteen lauseeseen on kiinnitetty huomiota, kun on kysytty, antoiko hän eduskunnalle oikeaa tietoa.

Torstaina 28.11.2019 Rinne sanoi eduskunnassa, että ”ministeri Paatero on todennut, että tämä (700 pakettilajittelijan siirto)  ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy, ja tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta 28. päivä (elokuuta), 700 ihmistä siirrettiin, ja se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa”.

Toimenpiteet ovat
välttämättömiä

Ministeri Sirpa Paateron 24.9.2019 vastauksessa esiteltiin seuraavaksi muita Postin henkilöstösiirtoja. Niitä perusteltiin Postin näkökulmalla ja alan kansainvälisellä kilpailulla, joka on ”erittäin kovaa”.

Posti on arvioinut, että nyt tavoiteltavilla joustavammilla työehdoilla se pystyy vastaamaan tähän haasteeseen tasaveroisemmin kilpailevien jakeluyritysten kanssa. PAU:n ja Teollisuusliiton sopimukset ovat rakenteiltaan erilaiset ja taulukkopalkkoja ei voi suoraan verrata keskenään. Kyse on palkkarakenteen muutoksesta, lisäselvennyksenä kyse on palkanrakenteesta, jossa taulukkopalkka/peruspalkka on alempi, mutta tulokseen perustuvan osan kanssa palkan kokonaisuus on se, josta on neuvoteltava. Postin hallitus on tehnyt päätöksen toimista, joilla se turvaa siirretyn henkilöstön ansiotason vuoden 2022 alkuun.

Postipalveluissa työehtosopimustilanne on hajanainen niin Postin sisällä kuin sen kilpailijoiden osalta. Posti korostaa, että Jakelualalla muut yritykset noudattavat Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Kuljetusliikkeet, jotka kuljettavat paketteja, noudattavat AKT:n sopimusta. Myös Postin pakettiliiketoiminnassa käytetään kuljetukseen liittyen AKT:n työehtosopimusta. Postilaisista lähes 10 prosenttia on AKT:n sopimuksen piirissä. Yhteensä Postilla on nykyisin 11 työehtosopimusta eri tehtäviin.

Postin tavoitteena on, että syksyn työehtosopimusneuvotteluissa Paltan ja Posti- ja logistiikka alan unionin PAU:n välillä löydetään työehtosopimusratkaisu, joka vastaa yhtiön tarpeisiin kilpailuilla markkinoilla. Posti toimii markkinaehtoisesti kovassa kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa ja tämä kilpailu yhä kiristyy kansainvälisen verkkokaupan takia. Postin liiketoiminnasta 96 % on kaupallista toimintaa. Posti ei voi pärjätä kilpailussa pysyvästi korkeammalla kustannustasolla. Postin toiminta rahoitetaan asiakkaiden maksamista palveluista eikä Posti saa toimintaansa lainkaan valtion tukea. Rahoittaakseen investoinnit kasvuun ja asiakkaiden palvelun parantamiseen Postin toiminnan on oltava kannattavaa.

Ministeri Paateron vastaus jatkui toteamalla, että ”vaikka Postin tulos on ollut pitkään voitollinen, Posti on nykyiselläkin tulostasolla vielä kaukana sille asetetusta pitkän aikavälin tuottotavoitteesta eli neljän prosentin liikevoittotavoitteesta. Toimenpiteet ovat välttämättömiä, ja jos niitä ei tehdä, Postin tulos voi mennä tappiolliseksi”.

– Pitkällä tähtäyksellä rakennemuutokset ovat välttämättömiä, Sirpa Paatero päätti.

”Hallitus ei pyri
vaikuttamaan”

Kunta- ja omistajaohjausministeri vastasi myös PS:n kansanedustaja Sami Savion 4.9.2019 jättämään kysymykseen Postin nykytilasta ja omistajaohjauksesta.

On omistajan edun mukaista, että yhtiö pyrkii löytämään toimintatapoja, jotka mahdollistavat Postin toiminnan myös jatkossa kilpailun kiristyessä ja jaettavan kirje- ja lehtipostin määrien laskiessa. Omistajaohjausministeri tai hallitus ei pyri vaikuttamaan kaupallisesti toimivan Postin hallituksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa, mutta käy toki tarvittaessa keskustelua sen kanssa, Sirpa Paatero totesi vastauksessaan.

– Kysymys työsopimusneuvotteluista kuuluu osakeyhtiölain periaatteiden mukaisesti Posti Oy:n toimivan johdon vastuulle.

Myös tässä vastauksessa perusteltiin, että ”Posti on kertonut siirtävänsä Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoimintojen henkilöstön Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019. Työehtosopimuksen muutoksella ei tavoitella palkanalennuksia vaan uusilla palkkamalleilla pyritään lisäämään joustavuutta lajittelutyöhön. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen, jolla turvataan siirtyneen henkilöstön palkkataso vuoteen 2022 saakka”.

LUE MYÖS:
Näin Antti Rinne on sanonut eduskunnalle Postista (VU 27.11.2019)

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)