Verkkouutiset

Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

Uudistus tulee voimaan joulukuun alussa.

Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta, kertoo oikeusministeriö.

Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Nykyisen lain mukaan esimerkiksi ulosottotieto säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää merkinnän säilytysaikaa.

– Tällä lakimuutoksella haluamme parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Uudistuksella puutumme kohtuuttomiksi koettuihin tilanteisiin, joissa velkaantuneella on säilynyt maksuhäiriömerkintä siitä huolimatta, että velka on jo maksettu, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo.

Luottotietolakiin on myös tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät välttämättömät muutokset, joilla vahvistetaan kansalaisten henkilötietojen suojaa ja oikeusturvaa selkiyttämällä luottotietolain suhdetta tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin.

Jos luottotietolain mukainen luottokelpoisuusarviointi tehdään pelkästään automatisoidusti, jatkossa luottokelpoisuusluokan voi vaatia arvioitavaksi uudelleen. Tältä osin muutokset tulevat voimaan kesäkuun alussa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS