Verkkouutiset

Leikkuupuimuri pellolla 31. elokuuta 2021. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Kustannuskriisissä olevat tilat joutuvat sopeuttamaan

Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi.

Maatalouden yrittäjätulo on jäämässä ennakoituakin heikommaksi vuonna 2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden tilannekatsaus. Syynä on etenkin lannoitteiden ja energian huima hinnannousu.

– Syksyn ennusteessa arvioimme yrittäjätulon laskevan vuonna 2021 viidenneksellä. Tilastokeskuksen joulukuun ennakkotiedon mukaan lasku voisi kuitenkin olla jopa 36 prosenttia, mutta siinä ei ole huomioitu mahdollisten sopeuttamistoimien vaikutusta. Lasku asettunee tälle välille, sanoo PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.

Syynä yrittäjätulon laskuun ovat sateisen kevään ja kuivan kesän aiheuttama heikko sato sekä tuotantopanosten hintojen voimakas nousu.

Erityisesti kohosivat energian ja lannoitteiden hinnat. Maailmanmarkkinoilla esimerkiksi typpilannoite urean hinta nousi noin sata prosenttia heinäkuun alusta joulukuuhun ja fosforilannoitteiden hinnat noin 40 prosenttia.

Tilat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa

Tuotantopanosten korkeiden hintojen vuoksi maataloudessa nähdään sopeuttamistoimenpiteitä. Kasvintuotantoa sopeutetaan muun muassa kasvivalinnoilla sekä lannoitteiden käyttöä vähentämällä, mikä saattaa pienentää satotasoja tänä vuonna.

Osa viljelijöistä siirtää lannoitehankintoja kevääseen, ja viljelypinta-aloja saatetaan pienentää. Kotieläintuotannossa korkeisiin rehukustannuksiin sopeudutaan tuotantoa pienentämällä. Investointeja saatetaan hidastaa tai siirtää myöhemmäksi.

Kotimaan lihasektorilla on reagoitu kotieläintuotannon kustannuskriisiin. Sianlihan tuottajahinta nousi syksyllä, mutta vuositasolla tuottajahinta silti laski, koska se on vahvasti sidoksissa sianlihan vientinäkymään.

– Sikatilojen tilanne onkin edelleen hankala, koska samalla kun tuotantokustannukset pysyvät korkealla, sianlihan kotimainen kulutus vähenee, sanoo maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä.

Elintarvikeviennin viime vuosien nousujohteinen kasvu näyttäisi PTT:n mukaan taittuvan viime vuoden osalta. Lihatuotteiden vienti on ollut laskusuuntainen. Sianlihan vientinäkymät ovat heikentyneet Kiinan panostettua voimakkaasti omaan sianlihantuotantoon. Myös maitotuotteiden vienti laskee jonkin verran.

LUE MYÖS:
Tutkimuslaitoksen mukaan ruoan hinta nousee selvästi (VU 15.1.2022)

Uusimmat
MAINOS