Verkkouutiset

Kuluttajista 33 prosenttia arvioi, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuotta aiemmin. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Kuluttajien luottamus yhä alamaissa – työttömyyden uhka kasvanut

Toukokuussa kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta ja odotus siitä vuoden kuluttua olivat hyvin heikolla tasolla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli toukokuussa -10,3, kun se oli huhtikuussa -12,6 ja maaliskuussa -9,4. Vuotta aiemmin toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -8,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,5.

Toukokuussa talousluottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -6,3). Heikointa luottamus oli Länsi-Suomessa (-12,0).

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Väestöryhmistä yrittäjät olivat optimistisimpia (-3,5). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (-17,7). Naiset (-15,2) kuvailivat toukokuussa talouskehitystä selvästi synkemmäksi kuin miehet (-5,4).

Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta paranivat toukokuussa hieman huhtikuuhun verrattuna, mutta heikkenivät aavistuksen vuodentakaisista.

Toukokuussa kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta ja odotus siitä vuoden kuluttua olivat hyvin heikolla tasolla. Odotus myös Suomen taloudesta oli synkähkö.

Kuluttajista 33 prosenttia arvioi, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajista 21 prosenttia piti omaa talouttaan kyselyhetkellä edellisvuotista vahvempana.

Vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on huonompi kuin vuotta aiemmin, ja kuusi prosenttia näki sen parempana.

Vastaajista 22 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 39 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 27 prosenttia vastaajista ja 20 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyystilanne nähdään ankean

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyi toukokuussa ennallaan ja ankeana. Vastaajista 13 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Toukokuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan kasvaneen yhä suuremmaksi.

Työllisistä vain kolme prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja jopa 28 prosenttia puolestaan arvioi riskin kohonneen. Toisaalta 40 prosenttia työllisistä koki toukokuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio laskee

Toukokuussa kuluttajien arvio kyselyhetken inflaatiosta jatkoi vähittäistä laskuaan. Sen sijaan odotus hintojen muutoksesta vuoden kuluttua nousi. Kaikkiaan arviot inflaatiosta olivat melko korkeat.

Kuluttajat arvioivat toukokuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 5,5 prosenttia edellisvuoden toukokuusta ja nousevat 4,3 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja puolet eli 50 prosenttia odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.
Aika huono lainanotolle

Toukokuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 13 prosenttia arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 prosenttia piti säästämistä kannattavana. Kuitenkin aikomuksia lainanottoon oli toukokuussa hieman tavanomaista enemmän. Kuluttajista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien arvio omasta rahatilanteestaan säilyi toukokuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan hieman vähemmän kuin normaalisti. Rahaa oli toukokuussa jäänyt säästöön runsaalla puolella eli 56 prosentilla kuluttajista ja 70 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Isot ostoaikeet vähissä

Toukokuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista ainoastaan 11 prosentin mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana jatkuivat toukokuussa hyvin niukkoina.

Ostoaikeet kuitenkin lisääntyivät aavistuksen edelliskuuhun verrattuna. Toukokuussa kymmenen prosenttia kuluttajista ennakoi lisäävänsä ja 42 prosenttia vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa vuoden kuluessa kuluttajat harkitsivat toukokuussa hieman varovaisemmin kuin normaalisti. Asunnon ostosuunnitelmat pysyivät laimeina, sillä uusi asunto oli mielessä hyvin harvalla kuluttajalla. Aikeita myös kodin peruskorjaamiseen ilmeni toukokuussa keskimääräistä niukemmin.

Toukokuussa 13 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista suunnitteli vain 11 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 16 prosenttia harkitsi käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamustutkimus tehdään itse täytettävällä verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksessa on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot. Toukokuussa 2024 kyselyyn osallistui 1 154 henkilöä ja vastausaste oli 53 prosenttia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)