Verkkouutiset

Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kuljetusyrityksille tukea viisi prosenttia polttoaineiden kustannuksista

Polttoainetuki kompensoisi helmikuussa alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta ja päätti eduskunnan lausuman perusteella selvittää, onko mahdollista tukea myös kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita.

Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljyä, jonka liikennekäyttö on kielletty.

Hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen.

Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu.

Polttoainetukea on mahdollista saada helmi-huhtikuulta. Tuki kattaisi viisi prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta. Korvauksen laskennan lähtöarvona on polttoaineen keskihinta Tilastokeskuksen mukaan.

Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena. Tuki olisi haettavissa viimeistään marraskuussa 2022.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS