Verkkouutiset

Köyhyys ei ole ylisukupolvisen huono-osaisuuden taustalla

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa taloudellinen tuki ei ole riittävä ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Teemu Vauhkosen, Johanna Kallion, Timo M. Kauppisen ja Jani Erolan tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta tai toisin sanoen periytymistä. Tutkimuksessa mitattiin vanhempien ja heidän lastensa matalan koulutustason eli vain peruskoulun käyneiden, työttömyyden ja toimeentulotuen asiakkuuden välisiä yhteyksiä.

Tulosten mukaan matalalla koulutuksella, työttömyydellä ja toimeentulotuen asiakkuudella on selviä ylisukupolvisia yhteyksiä.

– Vanhempien kasautuneella huono-osaisuudella on voimakkaimmat ylisukupolviset vaikutukset. Vanhempien tuloköyhyys sen sijaan ei selitä sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisia yhteyksiä. Vanhempien toimeentulotuen asiakkuudella on ylisukupolvisia yhteyksiä siksi, että suuri osa toimeentulotuen asiakkaista kärsii kasautuneesta huono-osaisuudesta. Vanhempien tuloköyhyys sinänsä ei näytä muodostavan merkittävää riskiä lasten tulevaisuuden hyvinvoinnille, tutkijat selittävät.

Vaikka köyhien perheiden lapset joutuva kamppailemaan enemmän päästäkseen korkeampaan sosiaaliseen asemaan aikuisina, hyvinvointivaltio kompensoi taloudellista ja materiaalista puutetta tehokkaasti ilmaisen koulutuksen ja laajan sosiaaliturvan kautta.

Tutkimuksessa huomautetaan, että se ei kuitenkaan kompensoi niitä sosiaalisia tekijöitä, jotka johtavat sosiaalisen aseman ylisukupolvisuuteen.

– Sosiaalisen aseman ylisukupolvisuuden pääasiallinen mekanismi näyttää olevan se, että lapset omaksuvat niin huono-osaisuuteen kuin hyväosaisuuteen liittyviä ominaisuuksia eli arvoja, asenteita ja tottumuksia lapsuudenperheessään, ja nämä ominaisuudet johtavat sosiaalisen aseman ylisukupolvisuuteen.

Vanhempien kouluttamattomuus periytyy lapsille

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että vanhempien kouluttamattomuus ennustaa eniten lasten kouluttamattomuutta ja vanhempien työttömyys eniten lasten työttömyyttä.

Vanhempien toimeentulotuen asiakkuuden ja lasten toimeentulotuen asiakkuuden välinen yhteys on voimakkaampi kuin edellä mainitut yhteydet. Vanhempien toimeentulotuen asiakkuus ennustaa kuitenkin vanhempien matalaa koulutusta ja työttömyyttä voimakkaammin myös lasten matalaa koulutusta ja työttömyyttä.

Jos vanhemmat ovat matalasti koulutettuja, työttömiä ja toimeentulotuen asiakkaita eli kasautuneesti huono-osaisia, se selittää kaikkein voimakkaimmin kaikkia kolmea lasten huono-osaisuutta.

Mainitut yhteydet eivät kuitenkaan selity perheen tuloilla mitatulla köyhyydellä. Se, että vanhempien toimeentulotuen asiakkuudella on voimakas ylisukupolvinen vaikutus, johtuukin ennen kaikkea siitä, että suuri osa toimeentulotuen asiakkaista kärsii kasautuneesta huono-osaisuudesta.

– Toisin sanoen toimeentulotuen asiakkuuden ylisukupolvisessa vaikutuksessa on pikemminkin kyse piilevästi mitatun vanhempien kasautuneen huono-osaisuuden vaikutuksesta, eikä köyhyyden vaikutuksesta, tutkijat toteavat.

Tutkimusaineistona käytettiin suomalaista rekisteriaineistoa, jonka otos on yli 157 000 henkilöä. Teemu Vauhkosen, Johanna Kallion, Timo M. Kauppisen ja Jani Erolan tutkimus Intergenerational accumulation of social disadvantages across generations in young adulthood on luettavissa Science Direct -sivustolla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)