Verkkouutiset

Julkinen velka ylitti 60 prosenttia BKT:stä

Suomen julkisyhteisöjen velka ylitti viime vuonna EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn 60 prosentin arvon.

Alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen velka kasvoi viime vuonna yhdeksällä miljardilla 130,7 miljardiin euroon.

Velkaa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden lopussa 63,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylitti EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn 60 prosentin viitearvon.

Valtionhallinnon velka kasvoi vuoden aikana 5,8 miljardia euroa, paikallishallinnon 0,8 miljardia euroa ja sosiaaliturvarahastojen 0,9 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen alasektorien väliset velat pienenivät 1,2 miljardia euroa, kun työeläkelaitokset vähensivät sijoituksiaan valtion joukkovelkakirjalainoihin.

Uusimmat
MAINOS