Verkkouutiset

Äidinkielen opiskelua peruskoulussa Helsingissä 30. elokuuta 2019. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Hallitus sai ehdotukset 32 purettavasta normista – ”Suomalaisten arkea helpommaksi”

Tarkoituksena on muun muassa lisätä opettajien välineitä koulurauhan ylläpitoon, sujuvoittaa yritysten toimintaa sekä parantaa turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettama norminpurkutyöryhmä on jättänyt kehysriihen yhteydessä ensimmäiset ehdotuksensa purettavista normeista hallitukselle. Listalla on 32 ehdotusta monelta eri alalta.

Suomalaisten arkea helpommaksi, kouluissa opettajille lisää välineitä koulurauhan ylläpitoon, yritysten toimintaympäristöä sujuvammaksi sekä tekoja turvallisuuden ja huoltovarmuuden puolesta, kuvaa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) nyt valmistunutta listaa tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Wallinheimo kiittää muita työryhmän jäseniä sitoutumisesta tähän tärkeään työhön muiden eduskuntakiireiden keskellä. Hänen mukaansa hallitusohjelmassa mainittu tavoite 300 purettavasta normista tällä vaalikaudella ei jää ainakaan tästä työryhmästä kiinni.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila on tyytyväinen, että norminpurussa on huomioitu niin ampumaratojen sääntelyn helpottaminen kuin turvetuotannon toimintaympäristön helpottaminenkin.

– Ryhmän linjauksen mukaan hallitus valmistelee pikaisella aikataululla keinot ampumaratoja koskevien lupaprosessien yksinkertaistamiseksi ja jo luvitettujen turvealueiden käyttöönoton nopeuttamiseksi. Näillä toimilla tuetaan maanpuolustusta, metsästystä ja huoltovarmuutta, Junnila toteaa.

RKP:n kansanedustaja Joakim Strandin mukaan pyrkimyksissä auttaa ihmisiä ja yrityksiä heidän jokapäiväisessä elämässään ehdotus lupaviranomaisten päätöksenteon enimmäiskäsittelyajoista on erityisen tervetullut.

– Ottamalla käyttöön selkeät määräajat luomme ennustettavuutta ja varmuutta kaikille prosessiin osallistuville osapuolille yrityksistä kansalaisiin, Strand kommentoi.

Myös passien voimassaoloajan pidentäminen on toivottu. Se vähentäisi hallinnollista taakkaa ja olisi kustannustehokkaampaa kansalaisille.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Mika Poutalan mukaan norminpurkuryhmän tavoite on helpottaa ihmisten ja yritysten arkea.

– Nyt on aloitettu ja päästy vauhtiin tässä arvokkaassa ja merkityksellisessä työssä. Uskon, että tämän hallituskauden aikana saamme vielä isoja hyviä asioita aikaan, jotka näkyvät ihmisten arjessa ja lompakossa, Poutala sanoo.

Nyt valmistunut norminpurkulista siirtyy seuraavaksi virkamiesarviointiin, jota johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Samalla hallituspuolueiden eduskuntaryhmien normityöryhmä jatkaa seuraavan, syksyn budjettiriiheen mennessä valmistuvan norminpurkulistan laatimista. Ryhmän puheenjohtaja Wallinheimo kannustaakin kansalaisia ja etujärjestöjä aktiivisuuteen norminpurkukohteiden tuomisessa esiin.

– Nyt jokaisella meistä on aito mahdollisuus vaikuttaa ja rakentaa nykyistä sujuvampaa Suomea, Wallinheimo toteaa.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien norminpurkuehdotukset:

1) Ampumaratojen sääntelyn helpottaminen.

2) Tapahtumien pystytyksessä ja purkamisessa ei tule soveltaa rakennusalan käytänteitä.

3) Poistetaan tupakointikiellon määräämisestä edellytys kunnan päätöksestä ja kuulemisesta.

4) Poistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksesta ei-lääketieteelliset optikkotoiminnan rajoitukset.

5) Sosiaalihuollon luvilla tulisi olla yhtenäiset vaatimukset hoivakodeille ja palvelutaloille.

6) Poistetaan yrittäjän uuden alun esteenä olevat luvanvaraisten elinkeinojen edellytykset.

7) Hotellikontrollia koskevan lain muuttaminen matkustajatietojen osalta / Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta.

8) Mahdollistetaan ikkunattomat hotellihuoneet.

9) Laajennetaan verottajan ohjetta verovapaasta kulttuuritoiminnasta koskemaan myös ravintoloissa tapahtuviin keikkoihin ja tuloverolain 69 § 5 momentin soveltamisalaa laajennetaan huvipuisto- ja eläintarhakäynteihin.

10) Ammattikalastajien pyytämien kalojen myynnin helpottaminen ravintolaan.

11) Jätepuitedirektiivin soveltaminen ravintotoissa.

12) Potilaspapereiden säilytysaikojen lyhentäminen.

13) Turhat lääkärinlausunnot pois.

14) Linja-autojen vessojen käyttöoikeus ajon aikana.

15) Poistetaan vaatimus, jonka mukaan kunnan on laadittava ja julkaistava tilasto talteenotetuista löytöeläimistä vuosittain (§ 26 Laki eläinten hyvinvoinnista).

16) Laki julkisista kuulutuksista voitaisiin muuttaa sähköiseksi.

17) Säteilylaki 2018/859: Poistetaan kunnan terveydensuojeluviranomainen velvoite huolehtia solariumien tarkastamisesta 173 ja 174 §:n mukaisesti.

18) Pidennetään passien voimassaoloaikaa 5 vuodesta 10 vuoteen.

19) Vanhoja rakennuksia ei pidä rinnastaa uusiin rakennuksiin, kun niiltä vaaditaan energiatodistus.

20) Suomen alusten käytäväleveysvaatimukset pitäisivät olla yhdenmukaisia ulkomaiden vaatimuksien kanssa.

21) Perusopetus: Mahdollistetaan ennaltaehkäisevästi jo ennen häirinnän tapahtumista oppitunnin alussa esineiden ja aineiden haltuun ottaminen.

22) Perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus: Laajennetaan opetuksen epääminen turvaamistoimena enintään viideksi päiväksi.

23) Perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus: Mahdollistetaan monijäsenisen toimielimen lisäksi myös rehtorille toimivalta oppivelvollisen määräaikaiseen erottamiseen enintään kuukauden ajaksi.

24) Perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus: Erillisten suunnitelmien ja kirjaamisten määrää vähennetään mahdollistamalla opetuksen- ja koulutuksen järjestäjäkohtaiset suunnitelma ja sisällyttämällä erillisten suunnitelmien asiat valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin.

25) Yritysten ylenmääräinen raportointi on järjestettävä uudelleen ja keskityttävä oleellisiin ja yksinkertaistettuihin rapotteihin.

26) Optisen alan päällekkäisvalvonta purettava (terveydenhuolto- ja elintarvikeviranomaiset). Hyllyvälivaatimuksessa toimittava yhdenmukaisesti apteekkien käytäntöjen kanssa.

27) Lupaviranomaisille enimmäiskäsittelyajat päätöksentekoon.

28) Tienvarsikylttien- ja mainonnan byrokratian järkevöittäminen.

29) Anniskelun puolivuosittaisraportointi muutettava jaksotukseltaan joustavaksi.

30) Y5-lomake sähköiseksi ja sähköisellä allekirjoituksella vahvistettavaksi.

31) Kiinteistökaupassa sähköisesti allekirjoitetun valtakirjan edistäminen.

32) Turvetuotannossa jo luvitetun mutta uusimatta jätetyn tai perutun luvan pikainen käyttöönotto.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)