Verkkouutiset

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

”Hallituksen toimet johtaisivat hallitsemattomaan tilanteeseen rajoilla”

Kokoomusedustajien mukaan toimenpiteitä rajoilla on välttämätöntä kohdistaa riskimaista tuleviin.

Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laihon ja Pia Kauman mukaan kokoomus sai useita parannuksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön koskien hallituksen esitystä tartuntatautilain muuttamiseksi.

– Matkustajamäärien kasvaessa hallituksen lakiesityksessä esittämät rajoitustoimet johtaisivat hallitsemattomaan tilanteeseen rajoilla. On välttämätöntä kohdistaa toimenpiteitä ja resursseja riskimaista tuleviin, jotta satamat ja lentokentät eivät ajaudu hallitsemattomaan tilanteeseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo tiedotteessa.

Laihon mukaan hallituksen esityksestä puuttuvat edelleen vaikutusarviot nykytilanteesta, jossa rokotekattavuus on jatkuvasti noussut ja eri rajoitustoimien riskiarviot.

– Terveydenhuoltohenkilöstöä tarvitaan koronan aiheuttaman hoitovelan purkamiseen ja muiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen eivätkä resurssit riitä siihen, että heitä sidotaan merkittäviä määriä rajoille tarkistamaan terveystodistuksia, Laiho jatkaa.

Hänen mukaansa hallituksen pitää vauhdittaa Finentry-sovelluksen tai vastaavan käyttöönottoa, jolla voidaan vähentää sitovaa työvoiman tarvetta. Finentry sujuvoittaa matkustamista Suomeen sekä maahantuloon liittyvää koronavirustestausta.

Yksityinen palvelutuottaja voi tarkastaa todistuksen

Kokoomusedustajat iloitsevat, että sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi kokoomuksen ehdotuksen, jossa kunta tai kuntayhtymä voi siirtää todistuksen tarkastusoikeuden myös yksityiselle palveluntuottajalle.

Heidän mukaansa myös sosiaali- ja terveysministeriön mielestä resurssien turvaamisen näkökulmasta on olennaisen tärkeää, että viranomaisilla on mahdollisuus käyttää ostopalveluita.

– Terveydenhuoltohenkilökunnan työpanos tulee kohdentaa oikein ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tätä silmällä pitäen esitimme ensisijaisena vaihtoehtona, että liikennepalvelujen tarjoajat olisivat voineet tarkistaa koronatodistukset jo lähtömaissa. Mutta kun tämä ei tiukan perustuslakitulkinnan mukaan ollut mahdollista, pidimme tärkeänä, että koronatodistusten tarkistaminen kotimaan maahantulopisteillä ei jäisi yksinomaan kuntien vastuulle, vaan että tämä voitaisiin suorittaa myös ostopalveluina yksityisten terveysyritysten toimesta, Pia Kauma selvittää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on edustajien mukaan arvioinut, että ennakkotesti rokottamattomilla ja toisaalta ensimmäinen rokoteannos kahden annoksen rokotussarjasta ovat yhdenvertaisia keinoja covid-19-epidemian torjunnalle maahantulon yhteydessä. Näin ollen osittaisen rokotussarjan saaneiden matkustajien kohdalla voitaisiin luopua ennakko- ja maahantulon yhteydessä tehtävistä testauksista.

Valiokunta hyväksyi kokoomuksen ehdotuksen jo ensimmäisen rokotusannoksen huomioimista testivaatimuksissa.

– Lain tullessa voimaan Suomessa on jo saavutettu ensimmäisen rokotteen osalta yli 70 prosentin rokotekattavuus ja riskiryhmäläiset ovat saaneet jo molemmat rokotteet. Ensimmäisen rokoteannoksen hyväksyminen vähentää myös painetta testauksesta maahan saavuttaessa ja asettaa suomalaiset yhdenvertaisempaan asemaan muiden EU-kansalaisten kanssa, Laiho ja Kauma perustelevat.

SDP jäi valiokunnassa yksin puolustamaan hallituksen esitystä.

LUE  MYÖS:

SDP jäi yksin – valiokunta helpottaisi maahantuloa

Uusimmat
MAINOS