Verkkouutiset

Kirjoittajan mukaan Itä-Suomessa on valtava investointityhjiö. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Epätasapaino uhkaa tavoitetta puhtaan energian suurvallasta

BLOGI

Energiasiirtymä tapahtuu kirjoittajan mukaan kaupungeissa tai se ei tapahdu ollenkaan.
Aku Aarva
Aku Aarva
Kirjoittaja on Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kaupungit ovat Suomen (talous)kasvun ja hyvinvoinnin vetureita. Niiden moottoreina toimivat kaupunkienergiayhtiöt, joiden jo vuosikymmeniä jatkuneet merkittävät ja energiasiirtymää edistävät investoinnit tukevat perustavanlaatuisella tavalla myös paikallisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kasvua. Kaupunkienergiayhtiöiden investoinneilla on siis suora ja merkittävä vaikutus kunkin alueen elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen piti torstaina 7.9.2023 tiedotustilaisuuden, jossa maalattiin ansiokkaasti pääministeri Petteri Orpon hallituksen suunnitelmia nostaa Suomi puhtaan energian suurvallaksi. Julkilausutuiksi tavoitteiksi annetut kotimaisen sähköntuotannon tuplaaminen, luvituksen sujuvoittaminen, ydinenergialain uudistamisen nopeuttaminen, hiilidioksidin talteenoton edistäminen ja energiaverkkoinfrastruktuurin vahvistaminen ovat kaikki (toteutustavastaan hieman riippuen) lämpimästi kannatettavia. Niitä allekirjoittanut ja Energiakaupungit voivat tukea ja edistää hyvässä vuoropuhelussa relevanttien ministeriöiden kanssa.

Samaan aikaan on välttämätöntä kiinnittää huomiota merkittävään imbalanssiin, epätasapainoon, joka uhkaa koko suomalaista energiajärjestelmää ja erityisesti Itä-Suomen elinvoimaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton ylläpitämän dataikkunan mukaan vihreät investointiaikomukset ovat nousseet 140 miljardin euron tasolle, kun huomioidaan maatuulivoima ja energiansiirtoyhteydet. Seuranta kattaa yli 200 hanketta eri puolilla Suomea. Investointikarttaa tarkastellessa herää kuitenkin akuutti huoli valtavasta investointityhjiöstä Itä-Suomessa – erityisesti Länsi-Suomeen verrattuna.

Yhtälö on yksinkertainen, mutta vaikeasti ratkaistavissa.

Puhtaan energian investoinnit, joihin lukeutuvat muun muassa maa- ja merituulivoima, luovat pohjan teollisuuden ja elinkeinoelämän investoinneille. Näihin lukeutuvat tulevaisuudessa myös paljon potentiaalia sisältävät energiaintensiivisen vetyteollisuuden investoinnit, joiden jakautuminen kohtalaisen tasaisesti läpi Suomen olisi koko energiajärjestelmän vakauden kannalta perusteltua.

Tuulivoiman tasaisempi jakautuminen läpi Suomen mahdollistaisi myös nykyistä merkittävästi paremmin sääalttiista energiantuotannosta kaiken hyödyn irrottamisen – kun lännessä on tyyntä, voi idässä silti tuulla ja näin myös sähköntuotannon riittävyys olisi paremmin varmistettu läpi maan. Tällä hetkellä Suomen sähköverkkojen, niin kantaverkon kuin jakeluverkkojen, kapasiteetti Länsi-Suomessa on koetuksella mittavien tuulivoimainvestointien seurauksena. Samaan aikaan tuulivoiman kasvattaminen Itä-Suomessa vaatisi Fingridiltä huomattavia investointeja kantaverkkoon, joita ei voi tehdä ennen kuin puolustusvoimat mahdollistaa tuulivoimarakentamisen alueella.

Tämän yhtälön ratkaisemiseksi ja Suomen energiajärjestelmän maantieteellisen epätasapainon purkamiseksi katseet kääntyvät väistämättä puolustusvoimiin ja puolustusministeri Antti Häkkäseen. Venäjän törkeän hyökkäyssodan seurauksena Itä-Suomen elinvoima on ottanut huomattavan iskun, kun turismi, kauppa ja (metsä)teollisuus ovat menettäneet asemiaan. Osana kansallisen turvallisuuden kokonaisarviointia on huomioitava myös eri alueiden elinvoiman ja kansalaisten hyvinvoinnin merkitys.

Energiasiirtymää edistävien investointien esteiden purkamisen tulisi siksi olla kansallinen prioriteetti. Ministeri Mykkäsen asettama ja aidosti saavutettava tavoite Suomesta puhtaan energian suurvaltana ei kuitenkaan voi toteutua, jos Itä-Suomeen ei saada energiasiirtymän edellyttämiä ja elinvoimaa tukevia investointeja. Vain näiden investointien kautta koko Suomeen on mahdollista saada uusiutuvaa ja kustannustehokasta energiaa, jonka turvin teollisuus ja elinkeinoelämä voivat tuottaa kasvua, työpaikkoja ja verotuloja.

Suomen etu ei ole kahtia jaettu maa, jossa toinen puoli porskuttaa ja toinen taantuu. Suomen energiajärjestelmä ei pitkällä tähtäimellä kestä tätä epätasapainoa, kun toisella puolella verkkojen rajat ja investointisaturaatio tulevat vastaan ja toisella puolella kasvua ei saada syntymään erilaisten rajoitteiden seurauksena. Energian, teollisuuden ja elinkeinoelämän investointien mahdollistaminen Itä-Suomessa ei ole muulta Suomelta pois vaan tukee koko Suomen elinvoiman positiivista kehittymistä, alueellista tasa-arvoa ja maan kokonaisturvallisuutta.

Pidän tärkeänä, että arvostamani puolustusministeri Häkkänen ja niin ikään arvostamani ympäristö- ja elinkeinoministeri Mykkänen suhtautuvat vakavasti tähän laajalti tunnistettuun ongelmaan ja tekevät kaikkensa nopeiden ratkaisujen löytämiseksi yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Energiasiirtymä tapahtuu kaupungeissa tai se ei tapahdu ollenkaan. Nyt riskinä on, että jätämme osan Suomesta kelkasta ja samalla sabotoimme yhteistä tavoitettamme tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Tilanne on kuitenkin korjattavissa päättäväisillä toimilla ja yhteistyöllä – tähän kannustamme ja olemme valmiita.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)