Verkkouutiset

Venäjän sotilaat lataavat raketinheitintä Ukrainassa. / Zvezda

Asiantuntija tyrmää naiivit arviot sodasta: Vladimir Putin ei aio lopettaa

Moni sotakommentaattori sivuuttaa ranskalaistutkijan mielestä alkeellisimmatkin tosiasiat.

Venäjän käynnistettyä helmikuussa avoimen hyökkäyssotansa useat ulkopoliittisiksi realisteiksi itseään kutsuvat asiantuntijat ovat vaatineet Ukrainalta ja sen läntisiltä tukijoilta malttia. Samat henkilöt ovat ranskalaistutkija Jean-Baptiste Jeangène Vilmerin mukaan esittäneet väitteitä sodan syistä, sen kulusta ja ratkaisuskenaarioista esittäen syytöksiä ”realismin puutteesta”.

Aiemmin samat ihmiset ovat hänen mukaansa leimanneet Naton laajentumisen Vladimir Putiniin kohdistuneeksi provokaatioksi ja selittäneet Venäjän puolustavan vain omia, jokseenkin legitiimejä intressejään hyökätessään Ukrainaan.

– Sodan aikana on ”realismin” nimissä jälleen kerran esitetty, että ukrainalaisia ei pitäisi tukea liikaa ja että venäläisille on tarjottava kunniallinen ulospääsy. Kun sota on ohi, nämä samat ”realistit” kehottavat meitä normalisoimaan nopeasti suhteemme Moskovaan, tohtori Vilmer sanoo ranskalaislehti Le Mondessa.

Koulukunnalle on Vilmerin mukaan ominaista hyvän ja pahan olemassaolon kiistäminen, keskustelun ”hysterisoitumisen” tuomitseminen ja moraalisten kysymysten jättäminen analyysin ulkopuolelle. Ongelmana on hänen mielestään kuitenkin se, että tällainen lähestymistapa ei edusta todellista realismia, vaan kyynisyyttä tai ”väärää realismia”, joksi ranskalaisfilosofi Raymond Aron (1905–1983) on sitä yli puoli vuosisataa sitten kutsunut.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer on Ranskan sotilasakatemian strategisen instituutin johtaja ja Pariisin Sciences Po -yliopiston dosentti.

Tosiasioita ei pidä kiistää

Todelliset realistit eivät Vilmerin mukaan suinkaan sulje moraalisia näkökohtia analyysiensa ulkopuolelle, vaan pitävät huolen siitä, etteivät ne rajoita tosiasioiden tarkastelua.

Todellinen realisti torjuisi hänen mukaansa väitteet, joiden mukaan Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan lännen provosoimana, ja muistuttaisi, että Putin on verrannut itseään Pietari Suureen ja ilmaissut käyvänsä puhtaasti ja yksinkertaisesti imperialistista valloitussotaa.

– Realismi tarkoittaa sitä, että näitä tosiasioita ei kiistetä. Sodankäynnin suhteen todellinen realisti ymmärtäisi, että jos Ukrainan joukoille annettavaa tukea vähennettäisiin siksi, että ne hyväksyisivät tulitauon ja sota päättyisi, tosiasiallinen vaikutus olisi aivan päinvastainen, Vilmer sanoo.

– Jos Putin voittaa – tai kokee voittavansa – hän ei lopeta siihen. Hän käyttää neuvotteluja voittaakseen aikaa, ryhmittääkseen joukkonsa uudelleen ja saavuttaakseen tavoitteensa eli presidentti Volodymyr Zelenskyin syrjäyttämisen ja koko maan valtaamisen. Jos hän luottaa itseensä, hän saattaa edetä jopa Ukrainaa pitemmälle, hän varoittaa.

Voimatasapaino ja pelote

Putin pysähtyy Vilmerin mukaan vain, jos hänet pakotetaan ymmärtämään, että jatkamisen hinta muodostuu sietämättömän korkeaksi. Se edellyttää hänen mukaansa nykyistä runsaampaa tukea Ukrainan joukoille ja Venäjän tappioiden kasvattamista, mutta samalla valmiutta neuvotteluihin silloin, kun ne ovat aidosti rakentavia.

– Realismi merkitsee uskoa voimatasapainoon ja pelotteeseen. Se tarkoittaa myös sitä, ettei samaa virhettä tehdä kahteen kertaan. Valerealistien olisi syytä muistaa, että helmikuun 24. päivään asti he vakuuttivat, että Putin ei koskaan hyökkäisi Ukrainaan. Samat henkilöt vannovat nyt, että hän ei missään tapauksessa mene pidemmälle, Vilmer sanoo.

Kun sota aikanaan päättyy, todellinen realisti ei hänen mukaansa suosittele Venäjä-suhteiden nopeaa normalisointia, ellei Putinin hallinto ole siihen mennessä kaatunut. Kyse ei ole vain viestistä Venäjälle, vaan myös muulle maailmalle – ennen kaikkea Kiinalle, joka puntaroi Taiwanin mahdollisesta alistamisesta koituvaa hintaa.

Olipa käynnissä olevan sodan lopputulos mikä tahansa, Euroopan on Vilmerin mielestä purettava riippuvuutensa Venäjän fossiilisista polttoaineista.

– Realismi tarkoittaa myös sitä, että pystymme puolustamaan etujamme ja arvojamme pitkälläkin aikavälillä, hän kiteyttää.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS