EK:n mielestä tiedustelu on tärkeää saada sääntelyn piiriin

Toimintakykyinen sotilas- ja siviilitiedustelu edistävät Suomen turvallisuuspoliittisten intressien toteutumista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Elinkeinoelämän keskusliitto toteaa.

  • LKS 20160119  Hotelli Palace, Teollisuuskeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto, osoitteessa Eteläranta 10 Helsingissä 28. syyskuuta 2015. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

    Elinkeinoelämän keskusliitto Eteläranta 10:ssä Helsingissä.

    ()

Elinkeinoelämän mielestä on tärkeää, että tiedustelua koskeva lainsäädäntö on kokonaisuus, jossa viranomaisten toimivaltuudet, niiden käytön valvonta, yksilöiden perusoikeudet ja elinkeinopoliittiset kysymykset ovat tasapainossa.

Elinkeinoelämä on ollut tiiviisti mukana sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädännön valmistelussa. Työryhmien valmistelutyötä on tukenut myös elinkeinoelämän oma seurantaryhmä.

EK:n mukaan elinkeinoelämä on korostanut valmistelutyössä hyvää yrityssalaisuuden suojaa, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä turvallisuusuhkien torjunnassa sekä nopeasti kehittyvän teknologian roolia.

− Suomalaisilla viranomaisilla tulee olla selkeä valtuutus käyttää tarpeellisia ja oikeasuhtaisia keinoja digitaalisessa ympäristössä. On myös tärkeää varmistaa, etteivät uudistuvat toimivaltuudet aiheuta elinkeinoelämälle kustannuksia tai heikennä yritysten kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia, EK toteaa.

− Perehdymme nyt mietintöjen sisältöön huolellisesti yhdessä jäsenliittojen ja yritysten edustajien kanssa. Esitysten tarkempiin yksityiskohtiin otamme kantaa aikanaan lausunnossamme, toteaa lakityöryhmissä elinkeinoelämää edustanut johtava asiantuntija Mika Susi EK:sta.

EK:n mukaan turvallisuusuhkien tunnistamisessa ja torjunnassa yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on yhä merkittävämmässä roolissa.

− Erityisesti digitaalisia tuotteita ja palveluita tuottavien tai niitä hyödyntävien yritysten kannalta on tärkeää, että niiden toimintaa koskeva lainsäädäntö on selkeää, tarkkarajaista ja ennustettavaa, eikä horjuta kansalaisten tai yritysten luottamusta digitaaliseen ympäristöön.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.