Elinkeinoministerin ratkaisu investointiongelmiin: Köyhän miehen Viron veromalli

Olli Rehn tiedostaa, että yrityksillä on isoja odotuksia toimintaympäristön parantamiseksi.

  • LKS 20151217 - Elinkeinoministeri Olli Rehn (vas.) takanaan pääsihteeri Seppo Tiitinen eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 17. joulukuuta 2015. LEHTIKUVA Martti Kainulainen

    Olli Rehn.

    ()

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) esittää Suomenmaan blogissaan Viron yritysveromallin mukaista ratkaisua Suomeen. Rehn kutsuu ratkaisua "köyhän miehen Viron veromalliksi".

Hänen mukaansa suomalaisyrityksillä on isoja odotuksia hallitukselle toimin­ta­ym­pä­ristön paran­ta­mi­seksi, ja Viron mallista olisi mahdollista oppia paljon. Rehnin mukaan Virossa yritysverotus kannustaa investoimaan sen sijaan, että voitot maksetaan osinkoina.

"Yrityksiä voidaan kannustaa investoimaan verottamalla sisään jätettyä voittoa kevyemmin kuin ulos maksettua osinkoa. Tämä on toiminut niin 1970- ja 1980-luvun Suomessa kuin nyt Virossakin. Miksi emme toimisi samoin?", Rehn kirjoittaa.

"Nyt on aika toteuttaa Viron kannustamana uudistus, jossa yrityksen vero­tet­ta­vasta tulosta voidaan tehdä varaus investointien kasvat­ta­mi­seksi. Kun varaus rajataan nimenomaan inves­toin­teihin, se ei aiheuta yletöntä aukkoa valti­on­ta­lou­teen - olkoon se vaikka "köyhän miehen Viron veromalli", hän toteaa.

Rehn kommentoi myös työmarkkinajärjestöjä, joiden neuvottelut työmark­ki­na­rat­kai­susta ovat lähteneet jälleen liikkeelle. Hänen mukaansa nyt on syytä odottaa neuvottelujen johtavan tuloksiin. Rehn korostaa, ettei hallituksella ole maail­man­ta­louden kilpai­lu­pai­neissa ja yhteis­va­luutan oloissa yksin kykyä ja välineitä kääntää Suomen kurssia.

"Tarvitaan myös työn­te­ki­jöiden ja ay-liikkeen sekä työantajien ja yrittäjien valmiutta huolehtia suomalaisen työn ja tuotannon kilpai­lu­ky­vystä. Kansallisesti on parempi vaihtoehto, jos työelämän osapuolet ja hallitus pelaavat samaan maaliin", Rehn kirjoittaa.

Rehn toteaa myös, että mikäli työmark­ki­na­jär­jestöt kykenevät saavuttamaan kilpailukyvyn korjaus­ta­voit­teen muilla keinoilla kuin hallituksen tarjoaman lakipaketin avulla, niin tämä sopii ministerille.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.