Helsingin johtamisjärjestelmä uusiksi

Helsinkiin tulee pormestarimalli ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain toimialoiksi.

  • LKS 20160317 LKS 20160208 - Helsingin kaupungintalo keskiviikkona 8. lokakuuta 2014. Helsingin vuoden 2015 talousarvioehdotus esiteltiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. LEHTIKUVA / SAMI HALINEN

    Helsingin kaupungintalo. Kaupunki siirtyy pormestarimalliin.

    ()

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Päätös muuttaa perusteellisesti kaupungin organisaatiorakenteen.

Asiassa käytettiin yli sata puheenvuoroa ja pormestarimallista äänestettiin kuusi kertaa.

Kaupunginvaltuuston yli puolen yön venyneessä kokouksessaan tekemä päätös on periaatepäätös, joka hahmottelee toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset ja lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohdat.

Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun yhteydessä tämän kevään aikana.

Uudistettu organisaatio astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alkaessa vuonna 2017 pidettävien kuntavaalien jälkeen.

Kuntavaalien tulos toteutuu johtamisessa

Uusi kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan. Pormestarit ja apulaispormestarit ovat palkallisia ja päätoimisia luottamushenkilöitä. Heidän täytyy olla myös kaupunginvaltuuston jäseniä tai varajäseniä.

Kaupunginvaltuustoon valitaan 85 valtuutettua ja kaupunginhallitukseen 15 jäsentä. Uusille toimialoille muodostetaan lautakunnat ja näille jaostoja, joille delegoidaan itsenäistä päätösvaltaa.

Uudistuksen tärkeä tavoite on, että kuntavaalien tulos toteutuu entistä suoremmin kaupungin johtamisessa. Jatkovalmistelun periaatteena on, että asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee ja myös osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat.

Henkilöstön asemaa koskevat periaatteet valmistellaan niin ikään kevään aikana. Henkilöstön palvelusuhde turvataan ja henkilöstöä otetaan mukaan myös uusien toimintatapojen luomiseen.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.