Yli 45-vuotiaiden työura jatkuu irtisanomisen jälkeenkin

Huomattava osa yli 45-vuotiaana irtisanotuista on työllistynyt uudelleen.

Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat seurasivat 46–60-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysuria kahdeksan vuoden ajan.

Eläketurvakeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin yli 45-vuotiaana työpaikkansa menettäneiden työllistymistä ja siirtymistä eläkkeelle. Tutkimukseen valittiin vuonna 2005 lakkautetut tai yli 30 prosenttia henkilöstöstään vähentäneet toimipaikat.

Nuorimpien eli 46–55-vuotiaiden irtisanottujen tilanne on suhteellisen hyvä, sillä lähes koko tutkimusajan työllisenä oli noin 69 prosenttia. Työttömyyteen heti tai myöhemmin siirtyviä oli 13 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi seurannan aikana yhdeksän prosenttia.

56–60-vuotiaista vajaa 25 prosenttia oli lähes koko ajan työllisenä, mikä oli odotetusti vähemmän kuin nuoremmilla. Kun tähän lisätään työstä vanhuuseläkkeelle myöhemmin siirtyneet (18,5 %) ja osa-aikaeläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle siirtyneet (6,6 %), niin työssä olleiden osuus nousee noin 50 prosenttiin.

Silti lähes kolmasosa (32 %) siirtyi vanhuuseläkkeelle työttömyyden kautta.

Teollisuudesta irtisanotuilla heikoimmat mahdollisuudet

Tutkimuksen mukaan toimialalla on merkitystä työllisyyteen irtisanomisen jälkeen. Teollisuuden toimialalta päädyttiin muita useammin epävakaan työllisyyden urille ja työttömyyteen.

Pienistä toimipaikoista työnsä menettäneet jäivät useammin työttömyyden ja epävakaan työllisyyden urille. Vanhimmat siirtyivät usein työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen kautta vanhuuseläkkeelle.

Julkiselta sektorilta siirryttiin useammin vanhuuseläkkeelle suoraan työstä tai osa-aikaeläkkeen kautta. Yksityiseltä sektorilta työnsä menettäneiden reitti vanhuuseläkkeelle kulki usein työttömyyden, työkyvyttömyyden tai työttömyyseläkkeen kautta.

– Kokonaisuudessaan yli 45-vuotiaiden työllistyminen työpaikan menettämisen jälkeen näyttää julkisuudessa puhuttua paremmalta. Samalla tutkimus viittaa siihen, että työllisyystoimenpiteitä kannattaisi kohdentaa etenkin teollisuuden toimialalta ja pienistä toimipaikoista irtisanotuille, sanoo Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt