Poste restante -palvelut ovat muuttumassa maksullisiksi. LEHTIKUVA/SEPPO SAMULI

Viranomainen selvittää Postin ja Transvalin yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Posti Group hankkii Suomen Transval Groupin.

Posti Group on Posti-konsernin emoyhtiö, joka voi myös itse harjoittaa tytäryhtiöiden toimintoja tukevaa liiketoimintaa. Posti-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt harjoittavat muun muassa posti- ja viestinvälitystoimintaa, logistiikkatoimintaa, palvelu- ja informaatiologistiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa sekä kiinteistöliiketoimintaa.

Suomen Transval Group on sisälogistiikkayhtiö, joka toteuttaa erilaisia sisälogistiikan ratkaisuja logistiikka- ja teollisuuskohteissa. Transvalin asiakaskunta koostuu erityisesti kaupan, teollisuuden ja logistiikan erikokoisista toimijoista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia ulkoistetun sisälogistiikan palveluiden markkinalla, erityisesti Postin kanssa kilpailevien 3PL -toimijoiden (3rd party logistics) kannalta, jotka käyttävät Transvalin tuottamaa sisälogistiikan ulkoistuspalvelua. Näitä ovat muun muassa PostNord, DHL, DSV ja Schenker.

KKV:n mielestä on tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt