LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Välipäivinä uhkaa pankkilakko

Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu antoivat varoituksen rahoitusalaa koskevasta työtaistelusta.

Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat pettyneitä lakkoilmoitukseen, koska neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta on käyty rakentavassa hengessä.

– Erimielisyys liittyy työaikasäännösten joustavoittamiseen. Kyse on erityisesti viikonloppuna tehtävästä työstä. Olisimme toivoneet, että työntekijäpuolella olisi ollut valmiutta vastata finanssialan asiakkaiden toiveisiin joustavammista palveluajoista normaalisti neuvottelemalla ilman lakonuhkia, sanoo Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Finanssialan työehtosopimusten työaikakirjaukset ovat hänen mielestään aika saattaa samalle viivalle muiden toimialojen kanssa.

– Muilla palvelualoilla on jo pitkään voitu tehdä finanssialaa joustavammin töitä eri viikonpäivinä.
Finanssiala tilasi yhdessä työntekijäliittojen kanssa T-medialta vuonna 2015 kyselyn sekä asiakkaiden että finanssialan henkilöstön suhtautumisesta pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluaikoihin.

– Kaksi kolmesta asiakkaasta haluaisi, että pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelu olisi heidän käytettävissään juuri silloin, kun heille itselle sopii – myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myös finanssialan henkilöstö arvioi kyselyn mukaan asiakkaiden edellyttävän tulevaisuudessa pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä palvelua viikon kaikkina päivinä ja kellonaikoina, Aarto kertoo.

– Uudistuvalla finanssialalla on tärkeätä vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Toivottavasti tähän haasteeseen voisimme vastata neuvottelemalla eikä lakolla uhkaamalla, Aarto sanoo.

”Rahaa takovilla yrityksillä varaa korottaa palkkoja”

Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu ilmoittavat tavoittelevansa paikallista sopimista työajoista sekä yleiskorotusta, joka nostaisi kaikkien alalla työskentelevien palkkoja.

Pron mukaan työnantajaliitot puolestaan esittävät suuria heikennyksiä ja työnantajan mielen mukaisia pieniä korotuksia. Neuvottelujen kaksi keskeisintä kysymystä ovat työajat ja palkankorotusmalli.

Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat vaativat, että rahoitusalalla voidaan työnantajan päättämällä tavalla työskennellä maanantaista sunnuntaihin kaikissa tehtävissä. Osana tätä työaikojen muutosta työnantajat ovat vaatineet jaksotyötä sekä ylityökorvausten heikentämistä.

Rahoitusalan työaikamääräyksiä muutettiin viimeksi reilu vuosi sitten. Tuolloin sovittiin mahdollisuudesta sopia lauantaityöstä paikallisesti ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Pro ja muut rahoitusalan ammattiliitot ovat neuvotteluissa esittäneet, että sunnuntaityötä tehtäisiin samalla periaatteella kuin lauantaityötä nyt.

– Kokemukset lauantaityöstä ovat osoittautuneet myönteisiksi. On vaikea ymmärtää, miksi työnantaja vastustaa paikallisen sopimisen lisäämistä. Vai onko niin, että työnantajan tavoite on koko ajan ollut työnantajan määräysvallan lisääminen? Muilla aloilla vannotaan paikallisen sopimisen nimiin, mutta rahoitusalalla halutaan paluuta isäntävaltaan, sanoo Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala.

Rahoitusalalla on käytössä ns. palkkakeskustelumalli eli pienempi osa palkankorotuksesta on tavattu jakaa henkilökohtaisten keskustelujen kautta työnantajan päättämällä tavalla. Jatkossa työnantaja haluaa jakaa jopa 60 prosenttia palkankorotuspotista palkkakeskustelujen kautta, jolloin yleiskorotuksen osuus jää nykyistä merkittävästi pienemmäksi. Muilla aloilla vastaava luku on noin 30 prosenttia.

– Rahoitusalan työntekijät ansaitsevat vähintään yhtä suuren yleiskorotuksen kuin muillakin aloilla on sovittu. Pankit ovat takoneet Suomessa viime vuosina miljardivoittoja. Pankkien tulokset mahdollistavat kyllä vähintään vastaavat palkankorotukset kuin muuallakin yksityisellä sektorilla, sanoo Pron Hakala.

Rahoitusala on asetettu ylityökieltoon 8.12.2017 lähtien. Ilmoitettu lakko alkaisi 28.12. kello 6 ja päättyisi 29.12. kello 23.59. Se koskisi Pron ja Nousun jäseniä rahoitusalan työehtosopimuksen soveltamisalalla. Lakon piirissä on noin 15 000 toimihenkilöä.

Lakko vaikuttaisi niin, että pankkikonttorit pysyvät kiinni. Myöskään pankkien puhelinpalvelut eivät toimi, eikä lainaneuvotteluja käydä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt