Takseja Helsingissä Rautatieaseman taksitolpalla 2019. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Turvaton taksi ei kiinnosta varsinkaan naisia

Turvallisuuden lisäksi tärkeää on matkustajien mielestä saatavuus ja lainmukaisuus.

Saatavuus ja turvallisuus ovat Taksiliiton ja Lähitaksin teettämän kyselyn mukaan tärkeimmät tekijät, kun matkustaja valitsee taksia.

Taksin varmaa saapumista piti erittäin tärkeänä 89 prosenttia kyselyn vastaajista ja melko tärkeänä 8 prosenttia.

Taksimatkan turvallisuus oli erittäin tärkeää 85 prosentille vastaajista, minkä lisäksi 12 prosenttia piti sitä melko tärkeänä. Naisista 92 prosenttia piti turvallisuutta erittäin tärkeänä, kun taas miehistä vain 77 prosenttia.

Seitsemän vastaajaa kymmenestä piti erittäin tärkeänä, että kuljetuksen tarjoaja maksaa lakisääteiset velvoitteensa kuten vakuutukset, verot, työnantajamaksut ja luvat. Naisista näin ajatteli 76 prosenttia ja miehistä 62 prosenttia.

Noin puolet kyselyn vastaajista kertoi käyttävänsä Suomessa taksia muutaman kerran vuodessa. Isoissa kaupungeissa taksin käyttö on yleisempää kuin pienemmissä kaupungeissa tai maalaiskunnissa. Taksin suurkuluttajat löytyvät Uudeltamaalta.

Vastaajat kertoivat maksavansa lähes aina taksimatkansa itse. Kolme neljästä tilasi taksin yleensä soittamalla, kun taas yksi kymmenestä otti taksin useimmiten tolpalta. Tilaussovellusta suosi joka kymmenes vastaaja.

Tutkimusyritys Bilendin kevättalvella tekemään kyselyyn vastasi tuhat henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt