Viimeisin esillä ollut uudistusvaihtoehto olisi tuplannut isille osoitetun vapaan. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Sanni Grahn-Laasonen: Tasa-arvo vaatii tekoja – perhevapaauudistus ei saa kaatua vanhanaikaisiin asenteisiin

Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaat nykyaikaan.

Kahden yön yli nukuttuani olen edelleen sitä mieltä, että tasa-arvoasioista vastaava perheministeri ei voi noin vain kaataa hallituksen tärkeintä tasa-arvouudistusta.

Kokoomus on edelleen vahvasti perhevapaauudistuksen toteuttamisen puolella. Me olemme valmiit uudistamaan perhevapaat nykyaikaan. Naisten työurat, palkat ja eläkkeet jäävät jälkeen miehistä, koska naiset kantavat yhä päävastuun kodista ja lapsista. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainrahapäivistä 90,5 prosenttia ja kotihoidontuen saajista naisia oli 93 prosenttia.

Esimerkiksi verrattuna Ruotsiin Suomessa naiset kantavat suurempaa vastuuta lasten hoidosta ja käyvät vähemmän töissä. Syntyvyys on rajusti laskussa, Suomeen syntyy enää vähän yli 50 000 lasta vuodessa. Syntyvyys ei tule kääntymään nousuun, ellemme muuta yhteiskunnan rakenteita tasa-arvoisemmiksi. Lapsiperheiden arkea tulee tukea myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen joustoilla, laadukkailla perheiden palveluilla ja varhaiskasvatuksella.

Perhevapaauudistus on tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työelämän uudistus. Kokoomus on valmis osoittamaan enemmän vapaita isille, kannustamaan hoivavastuun tasaisempaan jakautumiseen, edistämään tasa-arvoisempia työuria, naisten työllistymistä ja tasa-arvoisempia urapolkuja, palkkoja ja eläkkeitä. Olemme myös sitoutuneet hallituksen 72 prosentin työllisyystavoitteeseen; työllistyminen on paras keino torjua lapsiperheköyhyyttä ja edistää naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Perhevapaauudistuksessa viimeisin pöydällä olleista monista vaihtoehdoista olisi tuplannut isille osoitetun vapaan ja pidentänyt ansiosidonnaista, eli palkkaan sidottua osuutta perhevapaista lähes kuukaudella. Puhutaan siis siitä ensimmäisestä vauvavuodesta. Perheet olisivat saaneet lähes kuukauden lisää ”paremman rahan” kautta.

Kotihoidontuki olisi muutettu lastenhoidontueksi ja porrastettu toisen vuoden jälkeen. Tällä muutoksella olisi lisätty naisten työllisyyttä. Olisimme myös lisänneet neuvolan ja te-palvelujen yhteistyötä naisten työllistymisen edistämiseksi. Monimuotoiset perheet ja adoptioperheet olisivat päässeet samalle viivalle muiden perheiden kanssa.

Uudistus olisi sisältänyt lisäpanostuksen päiväkoteihin ja varhaiskasvatukseen, kun naisten työllisyys kasvaa. Varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen oli myös yksi hallituksen yhdessä sovituista tavoitteista.

Moni keskustalainen levitti eilen sosiaalisessa mediassa käsitystä, että 2/3 perheistä olisi hävinnyt uudistuksessa. Tämä laskelma ei vastaa kokonaiskuvaa, sillä siitä puuttuivat käyttäytymisvaikutukset: naisten työllistyminen tärkeimpänä. Työ on paras keino torjua myös lapsiperheköyhyyttä.

Tasa-arvo vaatii tekoja. Puheet eivät riitä. Ei uudistusta kaatamalla ja pysäyttämällä pääse eteenpäin sen paremmin lapsiperheiden arjen, tasa-arvon kuin työllisyydenkään näkökulmista. Työmarkkinajärjestöt lähestyivät torstaina hallitusta ja ilmaisivat tahtonsa sopia perhevapaauudistuksesta yhdessä hallituksen kanssa. Tähän tarjoukseen perheministeri Saarikko ei tarttunut, vaan kaatoi uudistuksen kertoen meille muille, että se ei tulisi menemään läpi Keskustan eduskuntaryhmässä.

Hallituksella on alkavalla viikolla käsittelyssä tasa-arvo-ohjelman väliraportti tasa-arvoministeri Saarikon johdolla. Siitä tulee kiusallista, kun tasa-arvoministeri on juuri kaatanut tärkeimmän tasa-arvouudistuksen. Puheet ja ohjelmat eivät riitä, perheet ja tasa-arvo vaativat tekoja. Kokoomus on niihin valmis.

Perhevapaauudistus ei kaatunut rahaan, vaan vanhanaikaisiin asenteisiin. Yhdessä sovituilla reunaehdolla olisi voitu ja edelleen voidaan toteuttaa perhevapaauudistus, joka edistää tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää.

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen on kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt