Verkkouutiset

Vihreä siirtymä

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kehysriihi vauhditti puhtaita investointeja

Olemme Orpon hallituksessa joutuneet tekemään nyt yli 9 miljardin euron edestä säästöjä ja veronkorotuksia valtion vuotuiseen budjettiin. Sopeutukset tuovat vaikeuksia monen suomalaisen elämään. Sitä ei voi eikä pidä kiistää. Velkaantumisen kiihtyminen on kuitenkin pakko saada taittumaan, jos haluamme välttää hyvinvointiyhteiskunnan konkurssin. Tekemättä jättäminen ei olisi oikein.

Samalla pitää rakentaa kasvua – ja jos minulta kysytään – kannustaa kasvua pois saastuttamisesta.

Otamme käyttöön määräaikaisen verohyvityksen suurille nollapäästötalouteen vieville teollisille investoinneille (esim. fossiilivapaa teräs, akku- ja vetyteollisuus). Alustavasti verohyvitys olisi 20 prosentin investoinnin summasta kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa hanketta kohden. Verohyvitys myönnettäisiin 31.12.2025 loppuun mennessä investointipäätöksen tehneille uusille hankkeille. Malli lähentelee Ranskan mallia ja hieman etäisemmin USA:n IRA-mallia.

Liberaaliin markkinatalouteen uskova osa minussa päivittelee aikamme menoa. Realisti minussa voittaa ja sanoo, että olisi isompi riski jäädä investointien houkuttelukilpailun ulkopuolelle, kun useimmat kilpailijamaamme jakavat investoijille miljardikaupalla käteistä tai ovat jo ottaneet käyttöön kohdennetut verohelpotukset.

Valtion Teollisuussijoitus-konsernia pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla samalla, kun lisäksi Ilmastorahasto yhdistyy Teollisuussijoituksen kanssa. Tarkoituksena on, että 300 miljoonan lisäpanos vivuttaa yksityistä riskirahaa siten, että synnytetään yhteensä kolminkertainen investointimäärä.

Päätimme, että valtio on valmiudessa pääomittamaan sähkön kantaverkon ja uuden vedyn siirtoverkon rakentamista (Fingrid, Gasgrid) siten, että energiaintensiivisen teollisuuden puhtaan siirtymän hankkeet eivät jäisi verkoista kiinni. Sähkön määrän lisäys, sähkön siirto ja sujuva luvitus ovat jo nyt kolme ässäämme raskaan teollisuuden kilpailussa. Vahvuuksiin pitää panostaa.

Investointien lupamenettelyitä vauhdittaaksemme annamme puolentusinaa lakiesitystä tänä ja ensi vuonna. Eduskuntaan annetaan tänä vuonna rakentamislain muutokset, joiden yhteydessä luodaan uusi väline investointien luvittamiseen ns. puhtaan siirtymän sijoittumisluvalla. Sen nojalla kunta voi niin päättäessään yhdistää kaava- ja luvitusvaiheita puhtaan siirtymän investointien mahdollistamiseksi.

Pitemmälle kurottaa tutkimus- ja tuotekehityspanosten miljardiluokan nosto kehyskauden kuluessa. Sen hedelmät hyvinvoinnin rahoittamisessa odottavat ensi vuosikymmenellä.

Liikenteen puhdistumista kiritetään

Suomessa otetaan käyttöön EU-sääntelyn mukainen liikenteen, kiinteistöt ja eräät muut alat kattava erillinen päästökauppa vuonna 2027. Emme hae käyttöön oton lykkäystä vuoteen 2031 direktiivin sallimalla, mutta verojärjestelmäämme mutkistavalla tavalla. Uuden päästökaupan käyttöönotto merkitsee satojen miljoonien eurojen vuosittaista päästöjen hinnoittelua, joka tuloutuu valtiolle päästöoikeuksien huutokauppatuloina. Siitä saattaa muodostua lähivuosien merkittävin hintaohjauksen toimi päästövähennysten kirittämisessä ns. taakanjakosektorilla.

Tässä yhteydessä otetaan käyttöön ammattidiesel-järjestelmä. Sen nojalla myönnettävä rajattu verovähennys diesel-verosta kompensoi osittain päästöhinnoittelun vaikutusta raskaassa liikenteessä ja helpottaa teollisuuden kuljetusten kilpailukykyä.

Sähköautojen osalta työsuhdeautojen tuntuvaa verokannustinta jatketaan myös vuodesta 2026 eteenpäin. Samalla tosin ajoneuvovero nousee täyssähköautoilla (alustava 60 eur/v) ja lataushybrideillä (alustava 90 eur/v). Nämä nousut ovat mielestäni kohtuullisia huomioiden, että polttoaine- ja autoveron kertymät ovat laskemassa miljardiluokassa automurroksen takia tällä vaalikaudella. Työsuhdeauton veroporrastus on ollut kustannustehokas ja keskeinen ”sisäänheitto” uusien sähköautojen saamiseksi Suomen markkinoille. Se siis nyt jatkuu.

Kaikki osallistuvat säästöihin

Yleinen ALV nousee 25,5 prosenttiin. Se sattuu moneen – kuten menoleikkauksetkin. Toisaalta viime vuosina kuluttajahinnat ovat nousseet selvästi enemmän inflaation takia, joka nyt näyttää olevan selätetty. Lisäksi ALV:n nousu vaalikauden puitteissa lähinnä kompensoi sitä, että fossiilisten polttoaineiden veropohja hupenee – mikä on myönteinen haaste, koska johtuu fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä. Jostain se aukko on kuitenkin lapioitava, kun valtion alijäämä on ammottava.

Eläkkeiden verotus kiristyy hieman. Palkkaveroissa parhaiten tienaava kymmenys osallistuu siten, että kahden ylimmän tuloveroluokan inflaatiotarkistus tehdään ensi vuodelle vain osittaisena. Kokonaisveroasteen pudotus pysäytetään, mutta kokonaisuutena verojen suhde BKT:hen ei myöskään kasva kehyskaudella.

Pieni- ja keskituloisten palkkaverotus kevenee. Verotuksen painopistettä siirretään kulutus- ja haittaveroihin.

Verojen kiristämisestä ja hyvätuloisimpien veroilla osallistumisesta voi silti olla montaa mieltä. Pyrimmehän kannustamaan myös osaajia työhön ja yrittämiseen. Itse olen kuitenkin koko ajan suositellut, että myös hyvätuloisimpiin on tässä tilanteessa oikein osua säästöjä.

Monille tulonsiirtojen varassa eläville tulee rankkoja leikkauksia ja palveluita joudutaan karsimaan. Hyvinvointivaltion pelastaminen konkurssilta edellyttää rajuimpia päätöksiä lähes 35 vuoteen. Myös meidän täytyy osallistua, jotka olemme taloudellisesti vähiten riippuvaisia valtiosta. Kaikkien tuloryhmien osallistuminen säästöihin on minusta myös vakuutus markkinatalouden hyväksyttävyydelle ja kansakunnan yhtenäisyydelle.

EDIT: Tekstiä muutettu 16.4. kello 17.42. Aiemmin jutussa todettiin, että eduskuntaan annetaan jo tänä keväänä rakennuslain muutokset. Rakentamislain muutokset annetaan eduskuntaan tänä vuonna.

Ruotsi vei 4,5 miljardin euron investoinnin Suomen nenän edestä – ”Lakoilla ei ainakaan edesautettu Suomen pärjäämistä”

SSAB tiedottaa päättäneensä fossiilivapaata terästä tuottavan minmill-tuotantolaitoksen rakentamisesta ensin Ruotsin Luulajaan.

EK:n johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen toteaa X-palvelussa Ruotsin vieneen 4,5 miljardin euron investoinnin Suomen nenän edestä.

– Käynnissä olevilla poliittisilla lakoilla ei ainakaan edesautettu Suomen pärjäämistä kisassa, päinvastoin, hän pohtii.

SSAB kertoi maaliskuun lopussa tiedotteessa Suomen poliittisen lakkojen aiheuttavan yli 30 miljoonan euron loven yhtiön tulokseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lakkojen jatkumisesta kerrottiin aiheutuvan arviolta yli 10 miljoonan euron tappiot viikossa.

SSAB:n Euroopan johtaja Olavi Huhtala sanoi kuitenkin Talouselämälle, etteivät lakot painaneet valinnassa Luulajan ja Raahen välillä.

Raaheen kaavailtu minimill-laitos toteutunee myöhemmin. Päätöstä Suomen ja Ruotsin välillä perustellaan liiketoiminnallisilla syillä. SSAB kertoo tiedotteessaan Suomen projektin ajoituksen riippuvan SSAB:n rahoitus- ja toteutuskapasiteetista sekä Luulajan hankkeesta saatavista opeista.

SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist kuvaili HS:n mukaan vuoden 2022 marraskuussa, että asiat etenevät Suomessa nopeammin ja mahdollisuudet ovat Ruotsia paremmat. Lindqvist kiitteli erityisesti sitä, miten suomalaiset viranomaiset ovat edistäneet asiaa. Raahen kerrottiin olevan Luulajan edellä kisassa vielä viime vuoden lopullakin.

SSAB:n Euroopan johtaja Olavi Huhtala kertoi Talo

Uusi terästehdas käyttää raaka-aineenaan fossiilivapaata rautasientä Jällivaaran HYBRIT-demonstraatiolaitokselta sekä kierrätysteräsromua.

– Luulajan muutos on virstanpylväs matkallamme kohti fossiilivapaata terästä. Poistamme 7 prosenttia koko Ruotsin hiilidioksidipäästöistä, vahvistamme kilpailukykyämme ja turvaamme työpaikkojamme Euroopan kustannustehokkaimmalla kestävän kehityksen mukaisella ohutlevytuotannolla, Martin Lindqvist sanoo tiedotteessa.

Raahen kerrottiin vielä viime vuoden lopulla johtaneen kisaa ensimmäisen tehtaan sijoituspaikasta

Edit 2.4.2024 klo 12.28: Lisätty lakkojen vaikutus SSAB:n tulokseen ja Olavi Huhtalan kommentti TE:lle.

Tuore tutkimustulos: Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii enemmän ponnistelua

Suomi on määritellyt tavoitteekseen fossiilivapaan hyvinvointiyhteiskunnan ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä. Vihreä siirtymä onkin jo käynnistynyt, ja yhä tiukemman päästösääntelyn yleistyessä sen vaikutukset niin talouteen kuin yhteiskuntaan korostuvat.

Vihreän siirtymän vaikutukset Suomen talouteen riippuvat ympäristömääräysten, rakenteellisen muutoksen ja tuottavuuden monimutkaisista yhteyksistä. Arvio ilmenee tänään julkaistusta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksesta. Etlan toteuttamassa tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti hiilineutraalin siirtymän kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutuksia.

Tutkimuksen mukaan Suomen menestys vihreässä siirtymässä edellyttää tehokkaampaa hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua sekä kilpailun edistämistä vihreän teknologian aloilla. Politiikkatoimilla on varmistettava pitkäjänteinen investointistrategia, selkeä ympäristöpolitiikka ja vahva satsaus vihreään teknologiatutkimukseen.

Koska ilmastonmuutos on globaali haaste, Suomen tulee myös osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön hiilivuodon estämiseksi kansainvälisessä kaupassa sekä panostaa osaavaan vihreään työvoimaan. Työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa niin koulutuspoliittisilla ratkaisuilla kuin myös edistämällä elinikäistä oppimista ja työperäistä maahanmuuttoa.

Vihreän siirtymän rakennemuutoksella on ollut merkittävä rooli Suomen tuottavuuskasvussa vuosina 2000–2019. Vihreä tuottavuuskasvu on ollut positiivista erityisesti ajanjakson viimeisinä vuosina, mutta toimintaansa jatkavien yritysten tuottavuuskasvu on kuitenkin ollut heikkoa. Tutkijoiden mukaan jatkossa olisikin pyrittävä samanaikaisesti parantamaan jatkavien, ja jo markkinoilla olevien, yritysten tuottavuutta sekä vähentämään niiden päästöjä.

Suomen sitoutuminen asetettuun hiilineutraalisuustavoitteeseen on tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia liiketoimintasektorille, toteaa tutkimuksesta vastannut Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

– Tunnistamalla, miten vihreän siirtymän mukanaan tuoma rakennemuutos on vuorovaikutuksessa tuottavuuden kanssa, Suomi voi potentiaalisesti myös lisätä talouskasvuaan. Toteuttamalla hyvin harkittuja toimenpiteitä, kuten pitkäjänteisiä investointeja, Suomen tuottavuus ja talouskasvu voivat siis nousta samalla kun etenemme kohti hiilineutraalisuustavoitetta, Kuosmanen sanoo tiedotteessa.

Vihreän siirtymän rakenteelliset muutokset liittyvät kiinteästi yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Yritykset voivat esimerkiksi joutua arvioimaan, kannattaako niiden investoida Suomeen vai siirtää tuotantoa niukemman päästösääntelyn maihin. Näin ratkaisut voivat vaikuttaa kokonaisten toimialojen rakenteisiin. Etlan Natalia Kuosmanen huomauttaakin, ettei rakennemuutoksen ja tuottavuuden välinen syy-yhteys ole yksisuuntainen, mikä olisi tärkeää pitää mielessä, kun politiikkatoimia valmistellaan ja niistä päätetään.

Vihreille investoinneille tutkijat esittävät julkista tukea, koska uudenlaisen teknologian innovointi ja markkinoille tuominen on hankalaa ja kallista.

Hankkeessa tarkasteltiin, miten vihreä siirtymä vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä arvioitiin mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia. Hanke tarkasteli myös siirtymän rakennemuutoksen roolia vihreän tuottavuuden kasvussa niin yritys- kuin toimialatasolla sekä selvitti investointitarpeita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Suomelle valtava tilaisuus: Vihreään vetyyn jopa miljardien eurojen investoinnit

Jos Suomi pelaa korttinsa oikein, rooli vihreän vedyn tuottajana voi muodostua merkittäväksi. Meillä on tietotaitoa, infraa ja runsain mitoin merivettä. Vihreäksi vedyksi kutsutaan vetyä, joka tuotetaan vedestä tuuli- tai aurinkovoimalla.

– Valtio näkee, että Suomi tulee olemaan yksi suuria vedyn tuottajia Euroopassa. Meillä on myös vahva kemianteollisuus, paljon tuulivoima- ja aurinkoenergiatuotantoa ja sähkön jakeluverkosto hyvällä mallilla, professori Tanja Kallio Aalto-yliopistosta kertoo Verkkouutisille.

Palaessaan vety tuottaa vain vesihöyryä, joten vedyn hyödyntämisestä on apua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

–Edessä on siirtymä kausiluontoiseen uusiutuvaan energiantuotantoon. Tuuli- ja aurinkovoimaan tarvitaan varastointikapasiteettia, ja vedyllä voi olla tässä rooli, Kallio kertoo.

Hänen mukaansa raskaan liikenteen sähköistäminen akuilla on hankalaa, jolloin vety sopisi paremmin energianlähteeksi. Polttokennoautoja on ollut jo pitkään. Meriliikenteestäkin voi tulla jatkossa merkittävä vedyn hyödyntäjä.

Vihreän vedyn hankkeisiin Suomessa on suunnitteilla jo miljardien investoinnit, esillä ovat olleet muun muassa amerikkalaisen Plug Powerin suunnitelmat. Vety kiinnostaa laajaa joukkoa yrityksiä, jotka ovat mukana Hydrogen Cluster Finland -verkostossa.

Aalto-yliopistoon perusteilla innovaatiokeskus

Aalto-yliopiston yhteyteen on perusteilla vetyinnovaatiokeskus, joka ratkoo vedyn tuotantoon, siirtoon ja varastointiin liittyviä ongelmia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut keskukselle kahden miljoonan euron alkurahoituksen, ja rinnalle etsitään yritysrahoitusta.

Mercedes-Benzin GenH2-vetyrekan prototyypillä pääsee yli 1000 kilometriä tankkauksella. DAIMLER TRUCK AG

Tanja Kallio kuuluu uuden keskuksen johtokolmikkoon, ja hänen mukaansa keskukselle on selvä tarve.

– Vetytutkimuksessa on pulaa osaajista, ja teollisuuden mielenkiinto on suurta. Meillä on pitkät perinteet vetytutkimuksessa, mutta tutkijat ovat hajaantuneet eri puolille Aalto-yliopistoa. Halusimme koota heidät saman sateenvarjon alle. Alalla tarvitaan uudenlaisia, laaja-alaisia vetyteknologian osaajia.

Vetyinnovaatiokeskuksen johtajana toimii professori Mika Järvinen Insinööritieteiden korkeakoulusta. Kemian tekniikan korkeakoulua edustavan Kallion lisäksi johtokolmikkoon kuuluu myös professori Marko Hinkkanen Sähkötekniikan korkeakoulusta. Keskuksen toiminta alkaa täydellä teholla ensi vuonna.

Tavoitteena on kouluttaa erikoisasiantuntijoiksi sekä kotimaisia että ulkomaisia osaajia, joiden toivotaan jäävän Suomeen töihin.

Tuotannossa riittää vielä ratkottavaa

Tanja Kallio kehittää parhaillaan tutkijaryhmänsä kanssa uusia menetelmiä vedyntuotantoon. Kun vihreää vetyä tuotetaan vedestä tuuli- tai aurinkovoimalla, siihen tarvitaan elektrolyyserilaitetta, jossa katalyytit auttavat sähköenergiaa hajottamaan veden vedyksi ja hapeksi. Katalyytteina on käytetty jalometalleja, kuten platinaa, missä on omat vaikeutensa.

– Platinan saatavuudessa on ongelmia. Jalometallia käytetään muillakin kemian sektoreilla, eikä saatavuus riitä tyydyttämään tarvetta, joka nousee elektrolyyserilaitteiden tuotannosta. Elektrolyysereiden kapasiteetti tulee jopa 250-kertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Kapasiteetin kasvu on niin valtava, että sitä on mahdotonta tyydyttää platinavarannoilla, Tanja Kallio kertoo viitaten kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tilastotietoihin.

Kallion ryhmä tutkii platinan entistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

– Voidaan käyttää samaa jalometallia mutta pienempi määrä. Kehitämme nanoteknologian ratkaisuja, joissa hyödynnetään platinapinta tehokkaasti ilman partikkelikasaumia. Voidaan käyttää myös rauta- ja nikkelipohjaisia katalyyttejä, jotka eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita kuin platina, Kallio sanoo.

Platinan suurimpiin tuottajiin kuuluvat Etelä-Afrikka ja sotaa käyvä Venäjä. Suomessakin tuotetaan platinaa Sodankylän Kevitsassa (joka on myyty ruotsalaiselle Bolidenille), sekä Tornion ja Koillismaan alueilla.

Siirrossa ja varastoinnissa haasteita

Maassamme on jo valmis maakaasun kuljetusverkosto, mutta sitä ei välttämättä voi hyödyntää vedyn siirrossa sellaisenaan.

– Vety on pienimolekyylisempi kaasu kuin maakaasu, ja on arvoitus, mitä muutoksia vedyn siirtäminen vaatii, Kallio toteaa.

Tanja Kallio. ANNI HANEN

Ratkaisematta on vielä muitakin vedyn siirtoon ja varastointiin liittyviä kysymyksiä. Vety on räjähdysaltis kaasu, joka esiintyy molekyylisenä tai sitoutuneena toiseen aineeseen.

– Vedyn varastoinnissa tutkitaan kallioluolaratkaisuja ja varastoja, joissa vetyä säilytettäisiin valmisteena, kuten synteettisenä metaanina tai ammoniakkina, Kallio jatkaa.

Hänen mukaansa energiahäviötä tulee sekä vedyn sitouttamisessa että vapauttamisessa.

EU:lla kova tavoite

EU:n tavoite on, että viidesosa jäsenmaiden energiatarpeesta katettaisiin vihreällä vedyllä vuoteen 2050 mennessä. Miten realistinen tämä tavoite on?

– Onhan se kova tavoite, mutta jos vedyn varastointiin ja kuljetukseen liittyvät ongelmat saadaan ratkottua, se ei ole aivan mahdoton, Kallio arvioi.

Vetyä on hyödynnetty kauan muun muassa lannoitteiden valmistukseen ja öljynjalostukseen.

Vetyä valmistettiin aiemmin maakaasusta erottamalla. Tuotantotapa on saastuttava, ja näin valmistettua vetyä onkin kutsuttu harmaaksi vedyksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)