Verkkouutiset

Autot

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Sähköautolla voi tulevaisuudessa ladata kodin laitteita

Kaksisuuntainen lataus voi yleistyessään lisätä huoltovarmuutta, toteaa liikenne- ja viestintäministeriö tiedotteessaan. Ministeriö on julkaissut arviomuistion siitä, miten liikenteen sähköistyminen voi edistää energiajärjestelmän joustavuutta Suomessa. Muistiossa kuvataan EU:n vaatimusten mukaisesti liikenteen sähköistymisen tuomien mahdollisuuksien nykytila ja esitetään toimenpiteitä.

EU:ssa päästiin sopuun jakeluinfra-asetuksesta eli nk. AFIR-asetuksesta viime vuoden heinäkuussa. Jakeluinfra-asetus sisältää vaatimuksia jakeluinfran minimitasoksi ja myös velvoittaa jäsenvaltiot arvioimaan, miten sähköajoneuvot voisivat latauspisteiden käyttöönoton ja toiminnan ansiosta edesauttaa energiajärjestelmän joustavuutta ja uusiutuvan sähkön kasvavaa hyödyntämistä. Jakeluinfraohjelman edellyttämä kansallinen jakeluinfraohjelma on myös parhaillaan lausuntokierroksella.

Arvioinnissa on huomioitava sekä yksityiset että julkiset latauspisteet ja siinä tulee antaa suosituksia, jotta käyttäjien on helpompi sisällyttää sähköajoneuvonsa järjestelmään. Lisäksi arvioinnissa tulee esittää toimenpiteitä, jotka on toteutettava jakeluinfra-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Arviomuistio on valmisteltu yhteistyössä Energiaviraston kanssa.

Kaksisuuntaisen latauksen markkinat ovat vasta käynnistymässä. Kaksisuuntaisella latauksella tarkoitetaan älylataustoimintoa, jossa sähkön virtauksen suunta voidaan kääntää vastakkaiseksi siten, että sähkö virtaa akusta siihen latauspisteeseen, johon se on liitetty.
Kaksisuuntaisessa latauksessa sähköauton energiaa voidaan esimerkiksi siirtää takaisin sähköverkkoon tai käyttää kodin sähkölaitteiden lataamiseen.

Kaksisuuntaisen latauksen avulla ajoneuvossa olevaa akkua voi hyödyntää väliaikaisena sähkövarastona, joten sen yleistyminen voi lisätä huoltovarmuutta yksittäisissä sähköverkon häiriötilanteissa.

Sähkön tasehallintamarkkinalla tarjotaan lyhytkestoista tukea sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Yksittäisen latauspisteen teho ja auton sähkön vastaanottokyky ovat liian pieniä, jotta tasehallintamarkkinoille voisi osallistua suoraan.
Sähkön reservimarkkinoita on viime vuosina kehitetty, jotta voitaisiin mahdollistaa pienempiä minimitarjouskokoja.

Kotitalouksien latauspisteiden osallistuminen tasehallintamarkkinoille mahdollistuu, kun palveluntarjoajat tarjoavat aggregointia. Itsenäinen aggregaattori on sähkömarkkinoilla toimiva taho, jolla ei ole sopimusta sähkönmyyjän kanssa. Loppukäyttäjä voi tehdä sopimuksen itsenäisen aggregaattorin kanssa oman resurssinsa hyödyntämisestä tasehallinnan tarpeisiin.

Arviomuistiossa esitetään myös jo aiemmin julkaistuja toimenpiteitä jakeluinfra-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Muun muassa yhteistyötä sähkön siirtoverkkojen kehittämisessä vahvistetaan niin, että suuritehoisen latausinfran rakentuminen on mahdollista jakeluinfra-asetuksen ja liikenteen tarpeiden vaatimassa aikataulussa.

Autokaupassa synkimmät luvut 30 vuoteen

Autoala ennakoi, että uusia henkilöautoja rekisteröidään tänä vuonna vain noin 75000. Määrä olisi noin 14 prosenttia pienempi kuin viime vuonna, Autoalan Tiedotuskeskus tiedotti maanantaina.

Autoalan mukaan korkea korkotaso, epävarmuus talouskehityksestä ja heikko kuluttajaluottamus ovat vähentäneet erityisesti kotitalouksien mahdollisuuksia hankkia uusi auto. Lisäksi käytettynä maahantuoduista autoista on tullut monille houkutteleva vaihtoehto uuden auton hankinnalle. Uusien autojen kysyntä on viimeksi ollut näin alhaalla vuonna 1994, kun talous kääntyi 1990-luvun alussa syvään taantumaan.

Alkuvuoden aikana on rekisteröity 39157 uutta henkilöautoa. Määrä on 16,5 prosenttia viime vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan lukemaa pienempi. Kesäkuussa rekisteröitiin 6764 uutta henkilöautoa, mikä on 26,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Alkuvuoden aikana ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin 27 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä on ollut noin 47 prosenttia ja dieselautojen noin 6 prosenttia. Täyssähköautojen osuus on hieman alempi kuin viime vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana, jolloin 33 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä.

– Sähköautojen kysynnän ennakoidaan hieman kasvavan loppuvuoden aikana, mutta niiden osuus ensirekisteröinneistä on tänä vuonna jäämässä viime vuoden ennätyslukemaa alemmas. Sähköautoja rekisteröitiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon aiempien vuosien hyvän tilauskannan siivittämänä, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tiedotteessa.

Käytettyjen autojen kauppa on ollut vilkasta koko alkuvuoden ajan. Erityisesti vuoden ensimmäinen neljännes oli käytettyjen autojen kaupassa vilkasta aikaa. Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin 6 prosenttia viime vuotta enemmän ja lähes 160000 käytettyä henkilöautoa on löytänyt alkuvuoden aikana uuden omistajan autoliikkeiden kautta. Kesäkuussa käytettyjen autojen kauppa kääntyi autoliikkeissä kuitenkin hienoiseen noin 0,9 prosentin laskuun viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Autoala odottaa markkinan piristyvän ensi vuonna.

– Uusien autojen ensirekisteröintien ennakoidaan ensi vuonna kääntyvän maltilliseen kasvuun ja kipuavan noin 82000 henkilöauton tasoon. Talouden kääntyminen kasvuun, korkotason hidas aleneminen ja hidastunut inflaatio piristävät uuden auton markkinaa, mutta käänne näkyy rekisteröinneissä hitaasti, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Näin paljon sähköautojen vero on nousemassa

Sähköautojen ja lataushybridien ajoneuvoveron korottaminen on tänään lähtenyt lausuntokierrokselle, kertoo valtiovarainministeriö. Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä nostaa sähköautojen ja lataushybridien ajoneuvoveroa sekä jatkaa nollapäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon verotukea neljällä vuodella.

Ajoneuvoveroa korotettaisiin yhteensä noin 35 miljoonalla eurolla vuoden 2026 tasossa. Korotus kohdistuisi pääosin sähköautojen ja ladattavien hybridien perusveroon ja käyttövoimaveroon.

Perusveron korotuksen tavoitteena on parantaa valtiontaloutta. Käyttövoimaveron muutoksella pyritään lisäksi päivittämään energiaverojärjestelmää johdonmukaisemmaksi poistamalla sähköautoille ja ladattaville hybrideille aiheutuva veroetu, joka syntyy sähkön alemmasta valmisteverosta verrattuna moottoribensiiniin.

Sähköhenkilö- ja pakettiautojen vuosittainen ajoneuvoveron perusvero nousisi noin 53 euroa. Sähköhenkilöautojen käyttövoimavero nousisi keskimäärin noin 35 euroa vuodessa.

Ladattavien hybridihenkilöautojen perusvero nousisi keskimäärin noin 38 euroa vuodessa. Ladattavien bensiinikäyttöisten hybridihenkilöautojen käyttövoimavero nousisi keskimäärin noin 40 euroa vuodessa. Ladattavien dieselkäyttöisten hybridihenkilöautojen käyttövoimavero laskisi keskimäärin noin 140 euroa vuodessa.

Pienipäästöisten ei-ladattavien hybridihenkilöautojen perusvero nousisi noin 0–11 euroa vuodessa.

Uudet veroperusteet tulisivat voimaan 1.1.2026. Koska ajoneuvovero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin jo tammikuusta 2025 alkaen.

Lausuntoaika päättyy 15. elokuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Lopullinen hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella viikolla 39.

Helteet kuormittavat autoa – tällaisia vahinkoja kuuma sää saa aikaan

Pohjola Vakuutuksen vahinkotilastoista selviää, että helteellä autoihin ilmaantuu vikoja erityisesti ilmastointilaitteisiin ja akkuihin. Helteet aiheuttavat ongelmia vuosittain myös kuskeille, jonka seurauksena voi sattua vakaviakin vahinkoja.

Hellekelit kuormittavat autoa samaan tapaan kuin kovat pakkasetkin. Vikoja ilmaantuu erityisesti ilmastointilaitteisiin ja akkuihin. Pohjola Vakuutuksen tilastoissa hellepäivät näkyvät autopalveluvahinkojen lisääntymisenä, OP Ryhmä tiedottaa.

– Autoilijat kyllä tietävät melko hyvin, miten kova pakkanen voi vaikuttaa autoihin, mutta ymmärrys helteen vaikutuksista ei ole vielä samalla tasolla. Helle voi tuoda esiin piilevät viat, eli paras tapa ehkäistä hellevahinkoja on auton huollosta huolehtiminen, muistuttaa Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander OP Ryhmän tiedotteessa.

Kuuma sää on erityisen kohtalokas auton ilmastoinnille, joka joutuu helteillä koville.

– Moni herää ilmastoinnin huoltamiseen vasta silloin, kun huomaa ettei auto viilenekään helteellä. Ilmastointi kuitenkin kannattaisi huoltaa ennakoivasti parin vuoden välein, jottei yllätyksiä – etenkään sellaisia mitkä olisi voinut välttää – tulisi vastaan, Hiljander sanoo.

Helteet ovat riski myös tuulilaseille, joissa on kiveniskemiä.

– Kun auto on kuumentunut auringonpaisteessa ja laitetaan ilmastointi päälle, on riskinä, että lämmönvaihtelu aiheuttaa tuulilasiin halkeaman. Myös auton peseminen hellepäivänä kylmällä vedellä saattaa aiheuttaa kiveniskemän muuttumisen halkeamaksi, Hiljander kertoo.

Kuumalla säällä erityisesti autojen akut ovat kovilla. Helle heikentää akun toimintakykyä jopa niin, että se lakkaa toimimasta ja auto jättää tienpäälle.

– Kuumuus, ilmastoinnin käyttäminen ja lyhyiden matkojen ajaminen saattaa tyhjentää akun. Kesällä on tärkeää muistaa, että autolla ajetaan välillä pidempiäkin matkoja, jolloin akulla on aikaa latautua, Hiljander muistuttaa.

Myös auton maalipinta voi vaurioitua herkästi, jos siihen tarttuu esimerkiksi linnun jätöksiä tai pihkaa ja auto on pitkään suorassa auringonpaisteessa. Kaikki auton pintaan tullut ylimääräinen kannattaa huuhdella pois mahdollisimman pian.

Vahinkotilastoissa näkyy myös helteiden vaikutus kuskeihin. Kuumudesta johtuvia törmäyksiä ja ulosajoja tapahtuu joka vuosi. Usein syynä on helteen uuvuttaman kuskin nukahtaminen rattiin. Erityisesti iäkkäämpien ja heikentyneen terveydentilan omaavien on syytä olla varovaisia hellekeleillä ajaessa.

– Helteellä rattiin hypätessä on syytä kiinnittää erityisesti huomiota nesteytykseen, auton sisäilman pitämiseen viileänä sekä taukojen pitämiseen tarpeeksi usein. Myös silmät kannattaa suojata aurinkolasein, ettei aurinko pääse sokaisemaan ajaessa, Hiljander kertoo tiedotteessa.

Moottori: Näin paljon peräkärryn vetäminen lyhentää sähköauton toimintamatkaa

Vaikka voiman puolesta sähköauto soveltuu erinomaisesti peräkärryn vetämiseen, niin vaunu tuo mukanaan omia ongelmia. Niistä mittavin on luonnollisesti toimintamatkan putoaminen.

Moottori-lehti testasi, miten kevytperäkärryn vetäminen tyhjänä, kuormattuna, kuomulla ja ilman kuomua vaikuttaa takavetoisen Škoda Enyaq 85 iV -sähköauton toimintamatkaan.

Sähköautolla edullisempaa, mutta hitaampaa

Moottori teki vuonna 2020 samanlaisen testin 1,5-litraisella TSI-bensiinimoottorilla varustetulla Škoda Octavia Combilla, jonka polttoaineenkulutusta kärry lisäsi 1,8–3,1 litraa sadalla kilometrillä eli 38–54 prosenttia. Sähkö-Škodalla peräkärryn kulutuslisä oli puolestaan 19–71 prosenttia.

Bensiinilitra sisältää yhdeksän kilowattitunnin edestä energiaa, joten testatun bensiiniauton kulutuslisä oli kilowattitunneiksi muutettuna 16,2–27,9 kWh, kun sähköautossa se oli 3,6–15,8 kWh.

Perävaunun vaikutus polttoaineenkulutukseen saattaa vaihdella kuitenkin hyvin paljon eri autojen ja samankin automallin eri moottoriversioiden välillä.

Pelkän kulutuksen perusteella sähköautolla ajaminen on polttomoottoriautoa edullisempaa niin kärryn kanssa kuin ilman. Yksi olennainen tekijä siinä, onko sähköauto käyttökelpoinen kärryä vedettäessä, on kasvaneen energiankulutuksen vaikutus toimintamatkaan ja siten lataustaukojen määrään.

Sähköautoa ei kannata ladata pikalaturilla täyteen saakka, koska lataus hidastuu huomattavasti viimeisten parinkymmenen prosentin aikana. Pikalataus 20:sta 80 prosenttiin vei Moottorin testin yhteydessä tyypillisesti 30 minuuttia, joten käytimme tätä matka-ajan laskemisessa.

Suurimmalla mitatulla kulutuksella Enyaqin toimintamatkaksi tulee 202 kilometriä. Jos lataus aloitettaisiin aina 20 prosenttia varauksesta, niin ensimmäinen lataus tulisi tehdä 162 kilometrin kohdalla.

Puolen tunnin latauksella toimintamatka kasvaisi 121 kilometrillä. Tämän jälkeen laturilla pitäisi pysähtyä noin 120 kilometrin välein puoleksi tunniksi. Näin ollen 500 kilometrin matkalla tehtävät lataukset kasvattaisivat matka-aikaa 1,5 tunnilla.

– Jos ei ole tarve vetää peräkärryä jatkuvasti pitkiä matkoja, niin sähköauto soveltuu aivan mainiosti vetoautoksi. Karavaanareiden ja muuten säännöllisesti traileria vetävien on syytä kuitenkin pohtia tarkkaan, miten sähköauto sopii omaan käyttötarpeeseen, Moottorin toimituspäällikkö Jussi Saarinen sanoo.

Riittääkö ajo-oikeus?

Toinen huomioitava asia henkilöauton ja peräkärryn yhdistelmässä on ajokortin riittävyys. B-kortilla saa ajaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joka on rekisteröity kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle matkustajalle.

Sen perässä saa olla kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu. Perässä voi olla myös painavampi perävaunu, mutta tällöin ajoneuvoyhdistelmän (vetoauto + perävaunu) yhteenlaskettu kokonaismassa saa olla enintään 3 500 kg.

Moni uudehko jarruton ns. kevytperävaunu on rekisteröity 825 kg:n kokonaismassalle. Tällaista perävaunua saa siis vetää pelkällä B-kortilla vain siinä tapauksessa, että vetoauton rekisteritietoihin merkitty kokonaismassa on enintään 2 675 kg. Varsinkin monen sähköauton kohdalla tämä ylittyy herkästi.

– Pelkän B-ajokortin riittävyys tulee helposti vastaan erityisesti sähköautojen kohdalla, koska ne ovat vastaavia polttomoottoriautoja painavampia. Esimerkiksi nelivetoisen Enyaqin ja kokonaismassaltaan 825 kg:n peräkärryn yhdistelmän ajamiseen ei B-kortti riitä.

– Takavetoisella Enyaqilla yhdistelmän kokonaismassa jäi 25 kiloa tavallisen B-kortin puolelle, Saarinen toteaa.

Nämä rajoitteet luonnollisesti poistuvat, jos suorittaa BE- tai B/96 -luokan ajokortin tai muutoskatsastaa perävaunun kokonaismassaksi 750 kg.

Auton kunnosta tinkiminen voi käydä kalliiksi

Renkaiden lisäksi autoilijat ovat joutuneet säästämään muun muassa huolloista, selviää LahiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä.

LähiTapiolan johtaja Tapani Alaviirin mukaan vahinkoja ennaltaehkäisevistä toimista säästäminen on vaarallista uhkapeliä, joka voi johtaa suuriin korjauskustannuksiin ja pahimmillaan jopa henkilövahinkoihin.

Lähes kolmasosa (31 %) heistä, joiden taloudessa on auto käytettävissä, on joutunut säästämään autoilun kustannuksista aiempaa enemmän viimeisen kahden vuoden aikana.

Kustannuksista säästäneistä valtaosa on vähentänyt ajamista (78 %) tai seurannut polttoaineiden hintoja ja pyrkinyt ostamaan polttoaineen halvemmalla (71 %). Yli neljännes (26 %) on lykännyt uusien renkaiden ostoa.

Alaviiri korostaa, että auto on monille suomalaisille tärkeä arjen mahdollistaja. Renkaista säästäminen on kuitenkin vaarallista uhkapeliä, joka voi pahimmillaan johtaa henkilövahinkoihin ja säästöjä suurempiin korjauskustannuksiin.

– Etenkin kesäkaudella ajetaan paljon ja rankkasadekuurot voivat iskeä yllättäen, jolloin tien pinnalla voi olla äkkiä paljon vettä. Silloin on äärimmäisen vaarallista ajaa kuluneilla renkailla, sillä vesiliirron riski kasvaa merkittävästi. Loma-aikaan uusien renkaiden löytäminen nopeasti voi myös olla vaikeaa, joten kannattaa ennakoida ja hoitaa renkaat kuntoon ennen lomareissuun lähtemistä, hän sanoo.

Vaikka vanhoissa renkaissa olisi jäljellä kulutuspintaa, vanhetessaan renkaat kovettuvat ja niiden pito heikkenee. Onnettomuustietoinstituutin mukaan 14 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista vuosina 2013–2022 pääaiheuttajana olleessa henkilö- tai pakettiautossa oli jokin renkaisiin liittyvä taustariski.

Yleisin renkaisiin liittyvä riskitekijä olivat kuluneet renkaat. Rengasvahinkoriskiä lisää se, että Suomen tiestön kunto on huonontunut. LähiTapiolan vahinkotiedoista näkyy, että rengasrikon aiheuttamat matkan keskeytymiset ovat lisääntyneet viime vuosina.

– Sähköautoilijoiden kannattaa myös huomioida, että renkaat ja niiden tuennat kuluvat monesti polttomoottoriautoja nopeammin. Uudehkossakin sähköautossa ja verrattain pienellä kilometrimäärällä renkaat voivat olla kuluneet auton painosta ja tehosta johtuen, Alaviiri kertoo.

Huolloista tehdyt säästöt voivat jäädä lyhytaikaisiksi

Kyselyn mukaan moni autoilija on joutunut säästämään myös huolloista. Autoilun kustannuksista säästäneistä vastaajista 29 prosenttia kertoi joutuneensa säästämään karsimalla huollot vähimmäishuoltoihin.

– Myös huolloista tehdyt säästöt voivat jäädä lyhytaikaisiksi. Auton arvo pysyy parempana, kun se on huollettu kunnolla, ja sillä ennaltaehkäisee isompien korjauskulujen muodostumista, Alaviiri sanoo.

Hänen mukaansa huollettu auto on myös aina ympäristöystävällisempi ja turvallisempi.

– Auton säädöt ovat silloin kohdillaan, ja moottori toimii mahdollisimman vähäpäästöisesti. Myös riski siitä, että auto jättää tielle, on pienempi.

Alaviiri korostaa, että autonvalmistaja on suunnitellut huolto-ohjelman, jossa tehdään erilaisia toimenpiteitä tietyin määräajoin, eli kaikki huollot eivät ole samanlaisia.

Alaviiri huomauttaa, että suomalaiset tekevät liian usein niin, että he vaihtavat öljynsuodattimen, ilmansuodattimen ja öljyt ja ajattelevat, että huolto on silloin tehty.

– Mielikuva on, että auto on hyvin huollettu, mutta oikeasti se ei ole sitä. Autoa myytäessä potentiaalinen ostaja kyllä tarkastaa, mitä autolle todella on tehty, ja huomaa, että huolloissa on laiminlyöty paljon asioita.

Lisäksi 15 prosenttia kustannuksista säästäneistä kertoi vaihtaneensa vakuutuksen vähemmän kattavaan ja edullisempaan. Vastaajista 11 prosenttia kertoi jättäneensä vahingon korjaamatta.

Alaviiri uskoo, että luvut heijastelevat Suomen ajoneuvokannan ikää ja sitä, että vanhimpia autoja jätetään vakuuttamatta. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan Suomen henkilöautokannan keski-ikä nousi viime vuonna jo noin 13,2 vuoteen.

– Siellä on varmasti sellaisiakin vahinkoja, joilla on vaikutusta auton liikenneturvallisuuteen. Jos esimerkiksi ajat monttuun ja ratti on sen jäljiltä vinossa, auto kyllä kulkee, mutta jokin tukivarsi tai säätö on silloin pielessä. Jos autoa ei viedä korjaamolle, ongelma jää korjaamatta. Se ei vaikuta pelkästään kuljettajan ja kyydissä olijoiden vaan myös muiden tielläliikkujien turvallisuuteen.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 092 henkilöä 12.–19.1.2024 välisenä aikana. Autoilusta säästämistä koskevat kysymykset esitettiin niille 865 vastaajalle, joiden taloudessa on auto käytössä. Haastattelut kerättiin Kantar Forumissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Automatkailijalla mahdollisuus tyriä monessa asiassa

Kesä on automatkailun kulta-aikaa ja moni suomalainen suuntaa autollaan Eurooppaan. Autoliiton barometrin mukaan lähes puolet suomalaisista teki ulkomaan lomamatkan vuoden 2023 aikana ja heistä kolmannes matkusti lomalle autolla Suomesta. Lisäksi 16 prosenttia lomamatkan tehneistä vuokrasi auton kohteessa.

Autoilu Euroopassa on vaivatonta ja auto mahdollistaa spontaanit poikkeamiset reitiltä. Jonkinlainen matkasuunnitelma on kuitenkin hyvä olla olemassa.

Esimerkiksi ruuhkaisimpien reittien ja ajankohtien sekä esimerkiksi isojen tietöiden selvittäminen etukäteen säästää aikaa ja hermoja. Autoliiton päivittyvät matkailusivut auttavat matkan suunnittelussa.

Tarkkana tiemaksujen kanssa

Euroopan maissa liikennesäännöt ja määräykset vaihtelevat, joten jokaisen maan säännöt on hyvä selvittää ennen lähtöä.

Eniten yllätyksiä aiheuttavat maksulliset tiet ja kaupunkien ajokieltoalueet.

– Puomittomille, kameravalvotuille maksullisille teille on helppo ajaa tietämättään. Italian kaupunkien ajokieltoalueiden merkintä on puolestaan usein niin huomaamatonta, että alueelle on helppo ajaa vahingossa, vaikka viikon ajan joka päivä ja perässä Suomeen tulee sitten kaikilta päiviltä sakko, joka ei ole mitenkään halpa, Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen kertoo.

Ulkomailta saatuja sakkoja voivat periä Oikeusrekisterikeskus EU:n puitepäätöksen nojalla tai suoraan muiden EU-maiden viranomaiset CBE-direktiivin perusteella. Esimerkiksi kameravalvonnasta saadun sakon perilletulo voi kestää joskus jopa vuosia.

Asiapaperit kuntoon

Ennen matkaa on luonnollisesti tärkeää tarkistaa myös auton kunto sekä se, että kaikki vaadittavat asiapaperit ovat hankittuna. Esimerkiksi rekisteriotteen osa 1, jota Suomessa ei enää edellytetä, pitää ulkomaille matkustettaessa olla mukana.

Jos auto on lainattu tai esimerkiksi rahoitusyhtiön omistama, täytyy auton ulkomaille viemiseen olla valtakirja. Virallisen valtakirjan voi hankkia muun muassa Autoliitosta sekä vakuutus- tai rahoitusyhtiöistä.

Vihreä kortti, eli Green Card, on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta, ja se kannattaa pyytää vakuutusyhtiöltä, kun matka suuntautuu Pohjoismaiden ulkopuolelle. Lisäksi on syytä varmistaa vapaaehtoisen kaskovakuutuksen voimassaolo ulkomailla sekä mahdolliset erityisehdot.

Useissa Euroopan maissa vaadittavia varusteita ovat ensiapulaukku, palosammutin ja heijastinliivi, joiden puuttumisesta voi seurata sakko. Heijastinliiviä on monissa maissa käytettävä, jos auto hajoaa ja matkustajat joutuvat nousemaan ulos autosta taajaman ulkopuolella.

Mahdollista matkan keskeytymistä varten kannattaa selvittää jo etukäteen, mistä saa apua. Vieraalla kielellä, vieraassa maassa, avun tilaaminen voi olla vaikeaa, jos ei ole lainkaan ottanut etukäteen selvää, kuka apua edes voisi tarjota.

Nyt auton voi viedä romutukseen kotisohvalta

Digitaalisen DELV-autonkierrätyspalvelun tavoitteena on tehdä auton romuttamisesta helpompaa kuluttajille, parantaa autosta saatavien materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, tehostaa datankeräystä ja vähentää niin sanottujen haamuautojen määrää.

– Autoilijat ympäri Suomen pääsevät nyt ensimmäistä kertaa viemään auton romuttamolle, vaikka kotisohvalla istuen. Tätä kautta kuluttaja voi varmistua, että auto päätyy oikeaan paikkaan ja poistuu myös asianmukaisesti rekisteristä. Palvelussa on mukana kaikki vastaanottopisteet Suomessa, eli lähes 300 paikkaa. Myös romutustodistus muuttuu täysin digitaaliseksi, Suomen Autokierrätyksen toimitusjohtaja Juha Kenraali kertoo tiedotteessa.

Ajoneuvon viimeisellä omistajalla on velvollisuus viedä romuajoneuvo Suomen Autonkierrätyksen viralliseen järjestelmään. Romuajoneuvot pitää käsitellä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Romuttamoille päätyy Suomessa vuosittain noin 70 000–80 000 autoa. Sitran selvityksen mukaan kierrättämättä jää vuosittain kuitenkin jopa 30 000 autoa.

– Nämä niin sanotut haamuautot ovat iso ongelma. Osa niistä lojuu metsiin hylättynä, ja osa päätyy harmaan talouden kautta osina tai liikennekäyttöön ulkomaille, vaikka ajoneuvon tiedot jäävät Suomen rekisteriin. Uusi autonkierrätyspalvelu pyrkii ratkaisemaan myös tätä ongelmaa, Kenraali sanoo.

Suomessa toteutettu autonkierrätyspalvelu on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se kokoaa yhteen kuluttajat, tuottajayhteisön, kierrätysoperaattorit, vastaanottopisteet, autonvalmistajat, maahantuojat, realisoijat, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset.

Uudistuksen taustalla on tulossa oleva niin sanottu ELV-asetus (End of Life Vehicle), joka tulee tulevaisuudessa asettamaan entistä tiukemmat säännöt romuautojen kierrättämiselle.

Datan kerääminen mahdollistaa tehokkaamman materiaalien uudelleenkäytön

EU:n asettaman kierrätysvaatimuksen mukaan auton painosta vähintään 95 prosenttia tulee olla uudelleen käytettävissä ja hyödynnettävissä. Uusi kierrätyspalvelu mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaamman datan keräyksen ja materiaalien kierrätyksen.

– Uuden kierrätysjärjestelmän kautta autoista saadaan entistä enemmän dataa käyttöön. Tämä auttaa monia toimijoita esimerkiksi vastuullisuusraportoinnissa. Samalla saadaan markkinoille tietoa tarjolla olevista auton kierrätysosista ja toimijoille tietoa materiaalien saatavuudesta. Näin ollen materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys tehostuu, Kenraali sanoo.

– Datatalouden ratkaisuja tarvitaan liikennejärjestelmän kestävyyden parantamiseksi. Datataloudessa yhteentoimivuus ratkaisee, ja juuri siksi monta toimijaa yhdistävä autonkierrätysjärjestelmä on kokoaan isompi teko. Se voi toimia mallina ja olla skaalattavissa myös muille toimialoille, yksikön johtaja Saara Reinimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä toteaa.

Digitaalinen DELV-autonkierrätyspalvelu löytyy osoitteesta autokierratys.fi

Saksa ja Ranska vastustavat loistoautojen vientikieltoa Venäjälle

Politicon EU-diplomaateilta saamien tietojen mukaan Saksa ja Ranska eivät tue EU:n aikomusta tukkia loistoautojen vientikanava Valko-Venäjän kautta Venäjälle.

Maat kyllä tukevat Venäjän vastaisia rajoitteita ja uskovat, että kovat toimet ovat tärkeitä niitä vastaan, jotka auttavat kiertämään pakotteita. Lähteiden mukaan Berliinissä ja Pariisissa halutaan, että keskitytään vain niihin pakotteiden alaisiin hyödykkeisiin, joita Venäjä käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin.

Venäjän vastaisten pakotteiden alkamisen jälkeen Minsk on auttanut Moskovaa organisoimaan pakotteiden alaisten tuotteiden toimituksia. Autot ja niiden varaosat ovat nousseet Valko-Venäjän suurimmaksi tuontisegmentiksi EU:sta. Kun niiden tuonnin arvo vuonna 2021 oli 370 miljoonaa euroa, niin viime vuonna se oli jo yli kuusinkertainen, 2,39 miljardia euroa. Loistoautojen osuus autotuonnista EU:sta oli 1,4 miljardia euroa (59 prosenttia). Niiden välittäminen Venäjälle on eniten kasvanut tuotesegmentti Valko-Venäjällä.

Toukokuun lopussa EU ilmaisi halunsa sulkea tämän porsaanreiän. Brysselissä keskustelun alaisina olevien uusien rajoitteiden on Financial Timesin näkemien asiakirjojen mukaan määrä minimoida pakotteiden kiertämisen riskiä.

Toimenpiteisiin kuuluvat teknologian ja sotilaalliseen tai maakaasun nesteyttämiskäyttöön soveltuvien kaksikäyttötuotteiden ja loistoautojen vientikiellot. Myös timanttien tuonti Valko-Venäjän kautta halutaan kieltää, jotta estettäisiin Venäjää myymästä niitä maksuksi tuontituotteista.

Saksan ja Ranskan takia EU harkitsee Politicon mukaan nyt 14. Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisen pakotepaketin osittaista purkamista, jotta siitä päästäisiin sopuun ennen G7-maiden huippukokousta Italiassa 13.–15. kesäkuuta 2024 ja jotta voitaisiin edetä merkittävissä kaasupakotteissa Moskovaa vastaan.

Bensiiniautojen suosio kasvoi

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista on alkuvuoden aikana ollut noin 27 prosenttia täyssähköautoja ja noin 21 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä ollut noin 47 prosenttia ja dieselautojen noin kuusi prosenttia. Autoalan tiedotuskeskus kertoo asiasta tiedotteessa.

Bensiiniautojen rekisteröintien määrä on kasvanut, sillä esimerkiksi vuonna 2023 niiden osuus ensirekisteröinnistä painui ajoittain noin 30 prosenttiin.

Toukokuussa rekisteröitiin 7 780 uutta henkilöautoa, mikä on 17,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity 32 393 henkilöautoa. Määrä jää 14,1 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuun lukemaa alemmas.

– Uusien autojen tilaukset jäivät viime vuonna selvästi normaalia tasoa alemmas. Tilausten määrä on hitaasti elpymässä ja tänä vuonna uusia autoja on tilattu noin kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Korkotason vakaan alenemisen odotetaan piristävän uuden auton markkinaa vielä kuluvan vuoden loppupuoliskolla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin toukokuussa 0,8 prosenttia viime vuoden toukokuuta vilkkaammin. Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin 7 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.

– Käytettyjen autojen kaupassa kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo viime vuoden alusta alkaen. Käytettyjen autojen kaupan vilkkainta aikaa ovat kesäkuukaudet ja syksy. Alkuvuoden luvut enteilevät käytettyjen autojen kaupan olevan vilkasta myös kesän ja syksyn aikana, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa yhteensä 889, mikä on noin 24,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity alkuvuoden aikana 4 241, mikä on noin 6,2 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuuta vähemmän.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit jäivät 9,4 prosenttia viime vuoden toukokuun lukemista. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa yhteensä 327. Yli 16 tonnin painoluokan kuorma-autoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 1 265, joka on 0,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 73, joka on 11,0 prosenttia viime vuotta vähemmän. Kevyitä alle kuuden tonnin kuorma-autoja on rekisteröity 316, joka on 10,7 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Linja-autojen rekisteröinnit ovat kääntyneet alkuvuonna kasvuun. Uusia linja-autoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 190, kun samaan aikaan viime vuonna määrä oli 105.

Suomalaiset kyllästymässä väärinpysäköintiin

Valvontapyynnöt yksityisille pysäköinninvalvojille ovat kasvussa. Viime vuonna ParkkiPatelle tehtiin 19 159 valvontapyyntöä, missä on merkittävä kasvu edellisvuoden noin 18 000 pyyntöön verrattuna.

Yleisimmin autoilija tekee valvontapyynnön, jos joku toinen on pysäköinyt hänen parkkipaikalleen tai pelastustielle tai keskelle pihaa. Lisäksi huoltomiehet ilmoittavat yksityiseen pysäköinninvalvontaan herkästi, jos ajoneuvo on aurauksen tai muun huoltotyön esteenä. Myös diplomaattiautoista on tehty valvontapyyntöjä.

Valvontapyyntöjen suuri määrä kertoo siitä, että suomalaiset ovat kyllästyneet luvattomaan pysäköintiin. Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjä ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kannustaa suomalaisia toimintaan väärinpysäköintitapauksissa.

Hän kertoo, että yksityinen pysäköinninvalvonta toimii tarvittaessa yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa. Yksityinen valvoja ei voi siirtää väärinpysäköityä autoa, mutta kunnallinen toimija voi sen tehdä.

– Jos pysäköintiongelma toistuu yksityisalueella, taloyhtiö voi valtuuttaa yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön tekemään virka-apupyynnön ja siirtämään auton. Tällöin ensin kunnallinen valvoja voi laittaa autoon siirtokehotuksen, ja 48 tunnin kuluttua auto voidaan siirtää pois kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta, Metsäranta sanoo.

Osa ParkkiPaten saamista valvontapyynnöistä koskee toisten yritysten tai kunnallisen pysäköinninvalvonnan valvomia alueita, jolloin ParkkiPate ei voi itse ratkaista ongelmaa.

Pysäköinninvalvoja saapuu, mutta ei välttämättä heti

Metsärannan mukaan valvontapyyntöjen määrä lähti kasvuun, kun yritys avasi verkkosivuilleen valvontapyyntölomakkeen.

– Tarjosimme aiemmin sähköpostitse mahdollisuuden tehdä valvontapyyntöjä, mutta vuonna 2021 avasimme sivuillemme valvontapyyntölomakkeen. Sen avulla valvontapyyntö välittyy lähimmälle pysäköinninvalvojalle reaaliajassa.

Metsärannan mukaan valvontapyynnön tekijän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että valvoja ei aina ehdi paikalle heti.

– Valvoja saapuu paikalle joko heti tai myöhemmin riippuen siitä, missä kohtaa aluettaan hän on valvomassa, kun valvontapyyntö kirjautuu järjestelmään. Toisinaan väärinpysäköity auto saattaa kadota nopeasti paikalta ennen kuin valvoja ehtii paikalle.

Bensiiniautoilijoita pännii polttoaineen hinta ja sähköautoilijoita verotus

Santander selvitti, kuinka paljon autoiluun käytetään rahaa, kuinka monia kiinnostaisi sähköautoilu kustannussyistä, ja mikä autoilun kuluissa harmittaa eniten.

Santanderin YouGovilla teettämässä tutkimuksessa 800 autoilijalta kysyttiin, kuinka paljon heille kertyy vuodessa autoilun kuluja, joita ovat esimerkiksi polttoaine tai sähkö, huollot ja korjaukset, verot ja vakuutukset.

Alle tonnilla vuodessa autoilee 13 prosenttia vastaajista. Sama määrä vastaajia ilmoitti, ettei tiedä, paljonko heillä kuluu rahaa vuodessa. Kolmasosa käyttää autoiluun 1 000–2 000 euroa ja toinen kolmasosa 2 000–4 000 euroa vuodessa.

Sähköautoilun pienemmistä kustannuksista polttomoottoriautoiluun verrattuna puhutaan paljon, ja Santanderin tutkimuksessakin tämä ero tuli esiin. Viime vuoden aikana kaikkien vastaajien mukaan eniten autoilukuluissa on kasvanut polttoaineen tai sähkön hinta. Vähiten muutosta tai kasvua ovat huomanneet täyssähkö- ja hybridiautoilijat.

Vastaajista 60 prosenttia oli havainnut selvää tai jonkinlaista kasvua huolto- ja korjauskustannuksissa, mutta sähköautoilijoilla kasvu oli vähäisintä tai he olivat huomanneet eniten jopa kulujen pienentymistä.

Sähköautoilijoilla on vähiten harmituksen aiheita

Autoilun kustannuksissa vastaajia harmitti selkeästi eniten polttoaineen tai sähkön hinnan nousu. Sen nimesi kaikista vastaajista 45 prosenttia, mutta täyssähköautoilijoista vain 12 prosenttia.

Toisena harmituslistalla oli verotus (16 %) ja kolmantena korjauskulut (14 %). Viidesosaa sähköautoilijoista ei ota päähän mikään kyselyssä luetelluista autoilukustannuksista.

Sähköautoilijoille harmittavin kustannus on verotus. Heistä 38 prosenttia valitsi sen, kun muiden autojen kohdalla se ärsytti vain 12–28 prosenttia vastaajista. Pienin harmituksen aihe heille oli korjauskulut (4 %), joka pänni huomattavasti enemmän muita autoilijoita.

– Sähköautoilijoiden verotusharmitukseen on saattanut vaikuttaa aiemmin käyty keskustelu täyssähköisten työsuhdeautojen verokannusteesta luopumisesta. Onneksi tästä ideasta luovuttiin ja hallitus linjasi kehysriihessään, että täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustetta jatketaan vuosina 2026–2029, toteaa Santanderin toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja Kari Kauppinen.

Nuorempia kiinnostaa sähköautoilu kustannussyistä

Santanderin viime syksyn kuluttajakyselyssä tärkein syy omistaa sähköauto tai harkita sen hankintaa oli ajamisen edullisuus. Näin kertoi lähes 70 prosenttia vastaajasta.

Nyt kysyttiin, olisitko kiinnostunut vaihtamaan autosi sähköautoon autoilukustannusten pienentämiseksi. Kolmannes vastaajista kertoi olevansa erittäin tai melko kiinnostunut. Innokkaimpia ovat 18–29-vuotiaat, joista yli puolet vastasi kyllä.

Vähiten ajatuksesta innostuvat yli 60-vuotiaat, joista viidennestä kiinnostaisi vaihtaminen. Nykyisin hybridillä ajavia sähköautoilun edullisuus kiehtoo eniten, sillä puolet heistä on erittäin tai melko kiinnostunut vaihdosta.

Taloustilanne lykkää auton korjausta

Neljäsosa vastaajista kertoi, että on siirtänyt auton korjausta viime aikojen epävakaan taloustilanteen takia. Eniten lykkääjiä on 18–29-vuotiaissa, yli kymmenen vuotta vanhalla autolla ajavissa sekä bensa- ja dieselautoilijoissa.

– Autoiluun kuluu rahaa, ja monilla se on ollut viime aikoina tiukassa esimerkiksi hintojen ja korkojen nousun takia. Hyväkuntoinen auto on kuitenkin tärkeä niin turvallisuuden kuin ajomukavuuden kannalta, joten korjauksen lykkäämiseen ei kuitenkaan tulisi ryhtyä, Kauppinen sanoo.

YouGovin Santanderille toteuttamaan kyselyyn vastasi 802 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka ajavat autolla (muulla kuin työsuhde- tai leasing-autolla) ainakin joskus. Vastaajista 64 prosenttia ajaa bensa-autolla, 21 prosenttia dieselillä, 13 prosenttia hybridillä tai täyssähköautolla.

MT: Uusi EU-asetus uhkaa vaikuttaa harrasteautoiluun

Euroopan Unionissa valmistellaan asetusta, joka puuttuisi virallisen kierrätyksen ulkopuolelle jääviin autoihin, eli niin sanottuihin romuautoihin. Asiasta kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Ehdotuksen mukaan käytetyn auton myyjän on aina todistettava, ettei auto ole romuajoneuvo. Asetuksella pyritään myös edistämään autojen osien laajempaa uudelleenkäyttöä.

Asetus voi vaikuttaa latoautoihin ja vanhoihin harrasteautoihin.

Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston asiasta antaman kirjelmän. Hallitus kuvaa esityksen tavoitetta kannatettavana, mutta pitää sitä joiltakin osin epäselvänä.

– Säännös jättää epäselväksi, millä menettelyllä ajoneuvon omistajan olisi osoitettava, että käytetty ajoneuvo ei ole romuajoneuvo, ympäristöministeriön muistiossa todetaan.

Asetus uhkaa myös vanhoihin autoihin liittyvää harrastustoimintaa. Pahimmillaan se voisi vaarantaa vanhojen harrasteautojen säilyttämisen, rakentelun ja kaupankäynnin.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Eini Lemmelän mukaan on ehdotettu ratkaisua, jossa kulttuurisesti tai historiallisesti tärkeät autot jätettäisiin tietyin ehdoin kierrätysvaatimusten ulkopuolelle.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on samoilla linjoilla. Valiokunta korostaa, että on erittäin tärkeää, ettei tuleva asetus estä nykyistä monipuolista vanhoihin ajoneuvoihin liittyvää harrastus-, kilpailu- tai liiketoimintaa.

Kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki. Lemmelä kertoo MT:lle esillä olevan edelleen myös vaihtoehto, joka ei ota harrastusautoiluun liittyviä seikkoja huomioon.

EU:ssa asia on neuvoston ympäristötyöryhmän pöydällä. Päätöksiä voi odottaa vuoden loppupuolella.

Autojen omistajien tietoja käytetty väärin – koskee näitä rekisteritunnuksia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvorekisterin asiakasorganisaatio on ilmoittanut palveluunsa kohdistuneesta väärinkäytöstä.
Virasto on sulkenut asiakkaan pääsyn rekisteriin ja selvittää tapahtunutta. Traficomin järjestelmiin ei ole kohdistunut tietomurtoa.

Väärinkäyttö koskee ajoneuvojen omistajia ja haltijoita, joiden tietoja on kysytty palvelusta ilman perustetta. Kyseessä on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 65000 omistajaa ja haltijaa, joiden ajoneuvon rekisteritunnus alkaa A-kirjaimella rekisteritunnusvälillä AAA-xxx – ALJ-xxx.

Väärinkäytön johdosta ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden henkilötunnuksia on päätynyt asiakkaan järjestelmästä kolmannen osapuolen haltuun. Lisäksi väärinkäytön yhteydessä palvelusta on haettu julkisesti saatavilla olevia nimiä, osoitteita ja ajoneuvojen teknisiä tietoja. Traficom on estänyt tietojen luovuttamisen asiakkaan palveluun.

Traficomin asiakasorganisaatio on vastuussa heille luovutettujen henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta. Asiakasorganisaatio on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja poliisille.

Virasto valvoo ja seuraa ajoneuvorekisteristä luovutettujen tietojen käyttöä. Epäilyttäviin tapahtumiin reagoidaan välittömästi. Tarvittaessa pääsy tietoihin estetään kuten nyt on tehty. Traficomin järjestelmiin ei ole kohdistunut tietomurtoa.

Virasto selvittää tapahtumia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on aina etusijalla viranomaistoiminnassa.

Asia liittyy Verohallinnon eilen uutisoimaan tapaukseen, jossa positiivisesta luottotietorekisteristä on kysytty luottotietorekisteriotteita väärin perustein.

Asia koskee henkilöitä, joiden ajoneuvon rekisteritunnus alkaa A-kirjaimella rekisteritunnusvälillä AAA-xxx – ALJ-xxx. Asia ei koske henkilöitä, jotka ovat kieltäneet tietojen luovuttamisen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin.

Moottori: Tästä dieselautojen järjestelmästa voi koitua tuhansien eurojen lasku

Dieselautojen pakollinen AdBlue-järjestelmä on kallis korjata ja siksi monessa autossa se on otettu laittomasti pois käytöstä, kertoo Moottori-lehti.

AdBlue on autojen dieselmoottoreissa käytettävä urea-vesiliuos, jonka avulla katalysaattori neutraloi typen oksidit. AdBlue-järjestelmä on ollut pakollinen uusissa dieselautoissa jo vuodesta 2015 saakka. Raskaassa liikenteessä pakollisuus alkoi kymmenen vuotta aiemmin.

AdBlue-järjestelmä ei ole kuitenkaan auton toiminnan kannalta välttämätön eli autolla pystyy ajamaan normaalisti, vaikka järjestelmä olisi pois käytöstä. Kun samaan aikaan AdBlue-järjestelmässä on paljon kalliita komponentteja, joiden korjaaminen on kallista, on hyvin yleistä, että järjestelmän vikaantuessa se kytketään pois käytöstä.

Moottorin haastattelema Pasi Johansson osti autoliikkeestä käytetyn BMW:n, josta selvisi muutaman kymmenen tuhannen kilometrin ajon jälkeen, että joku auton aiemmista omistajista oli ottanut AdBlue-järjestelmän pois käytöstä. Korjauskustannus nousi lähes 6 000 euroon.

– Tässä tapauksessa kaikki meni kuitenkin hyvin, sillä autoliike myönsi vastuunsa ja lupasi korvata korjauksen kokonaisuudessaan. Haastattelemamme autoalan juridiikkaan erikoistuneen asianajajan Mikko Heinonkosken mukaan tällaisista tapauksista kiisteleminen on kuitenkin todella yleistä, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen toteaa.

– Kuluttajien välisessä kaupassa tilanne voikin olla todella ongelmallinen, hän jatkaa.

Autojen päästömanipulointi on ollut laitonta reilun vuoden ajan ja kesäkuun alusta alkaen päästömanipulaatiosta voidaan määrätä seuraamuksia käyttäjien lisäksi järjestelmien myyjille sekä asentajille. Kesäkuun alusta alkaen Suomessa voi saada liikennevirhemaksun, jos katsastuksessa tai poliisiratsiassa käy ilmi, että autoa on päästömanipuloitu.

Henkilöauton kohdalla liikennevirhemaksu on tuhat euroa ja yli 3 500 kg:n ajoneuvolle 3 000 euroa. Yrityksille vastaavat maksut ovat 20 000 ja 30 000 euroa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)