Hyväksytyin tapa vaurastua on kyselyn mukaan säännöllinen säästäminen ja tiukka kulukuuri. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Suomalaisten usko omaan vaurastumiseen on romahtanut

Erityisesti naisten usko tulevaan menestykseensä on kyselyn mukaan miehiä heikompaa.

Danske Bankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten usko omaan vaurastumiseen vaikuttaa huolestuttavasti vähentyneen kahden viime vuoden aikana.

Neljäsosa suomalaisista on kyselyn mukaan ainakin jossain määrin sitä mieltä, että heistä voisi jossain vaiheessa elämäänsä tulla varakkaita. Vuonna 2018 reilut 40 prosenttia uskoi mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Erityisesti naisten usko tulevaan menestykseensä on miehiä heikompaa. Naisvastaajista jopa 42 prosenttia ei usko lainkaan voivansa tulla varakkaaksi jossain vaiheessa elämäänsä, kun miehissä vastaava osuus on selvästi pienempi, noin 30 prosenttia.

Yli 55-vuotiasta yli puolet ei usko lainkaan vaurastumismahdollisuuksiinsa, mutta 18-24-vuotiaiden joukossa pessimistisesti vaurastumiseensa suhtautuu vain seitsemän prosenttia.

Kyselyyn vastanneista reilu kolmannes kertoi sijoittavansa rahojaan osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin. Eniten sijoittajia löytyi 25-34-vuotiaista.

Danske Bank Suomen sijoitusalueesta vastaavan johtajan Ville Oravan mukaan suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa, kuten asunnoissa ja autoissa. Vain alle seitsemän prosenttia varoista on talletuksia, osakkeita tai rahasto-osuuksia.

Kaikkein hyväksytyimmäksi tavaksi vaurastua koettiin kyselyn mukaan säännöllinen säästäminen ja tiukka kulukuuri. Tämän vaihtoehdon valitsi 43 prosenttia vastanneista. Lottovoiton nosti esiin nyt hieman alle kolmannes.

Oravan mielestä suomalaisten olisi hyvä pohtia nykyistä ajatusmalliaan ja huomata, että sijoittaminen on säästämisen muoto, joka palvelee varsinkin mykyisessä korkotilanteessa.

– Onneksi tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että nuorilla on vanhempia ikäluokkia vahvempi usko siihen, että omaan vaurastumiseen voi vaikuttaa myös muulla tavalla kuin lottoamalla, hän toteaa tiedotteessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt