Varusmiesten valatilaisuus. LEHTIKUVA/KIMMO RAUATMAA

Reserviläisliitto: Naiset kutsuntoihin lakeja muuttamatta

Reserviläisliitto haluaa koota koko ikäluokan tekemään yhteiskunnan turvallisuutta.

Keinoksi liitto esittää kokonaisturvallisuuden infopäivää. Liiton mukaan päivään pitäisi tuoda koko ikäluokan nuoret, jotta kaikki saavat päivitetyn kuvan yhteiskunnan turvallisuudesta.

Kokonaisturvallisuuspäivällä tutustuttaisiin viranomaisiin sekä heitä tukeviin vapaaehtoisjärjestöihin, joissa luodaan kyky antaa viranomaisille lisäresurssia erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

– Ehdotuksemme on perusasioihin painottuva. Jos halutaan tulevaisuudessa edistää kyvykkäiden henkilöiden sijoittamista ja kouluttamista poikkeusolojen siviilitehtäviin, tulee heidät ensin koota yhteen ja näyttää konkreettisesti, mistä on kyse, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola kertoo.

Aiheeseen liittyvä kansalaispalveluskeskustelu kävi kierroksilla syksyllä mutta laantui sittemmin.

– Nykyaikaisessa konfliktissa ensi-isku ei todennäköisesti kohdistu kenttävarusteissa toimivaan sotilaaseen, vaan sen vastaanottaa siviiliyhteiskunta. Jotta strategiapuheissa paljon vaadittu yhteiskunnan resilienssi kasvaisi, tulee kaikkien kansalaisten saada selkeätä yhtenäistä pohjaa turvallisuuskoulutukselle, Hakola sano.

Liitto katskoo, että jos koko ikäluokka osallistuisi infopäivään, osaaminen ja oma tapa osallistua yhteiskunnan turvallisuuteen löytyisivät vaivattomammin.

– Liiton ehdotus voidaan toteuttaa muuttamatta nykyistä asevelvollisuuslakia ja kutsuntoja ja sillä saataisiin kaikki tuotua mukaan yhteiskunnan turvallisuuden tekemiseen. Infopäivät voisivat ensi vaiheessa toteutua luontevasti kaupungeissa, joissa kaikki viranomaiset ja järjestöt ovat lyhyen välimatkan päässä, Hakola sanoo.

Reserviläisliitto ei halua muuttaa asevelvollisuuslakia. Lain muuttaminen on raskasta ja jos katsotaan asiaa puhtaasti sotilaalliselta kannalta, nykyinen suomalainen asevelvollisuus tuottaa siinä vaaditut joukot tehokkaimmin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt