Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen ja varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Ravintolatukeen korjauksia – summa nousee 170 miljoonaan euroon

Hyvityksen vertailuajankohdaksi hyväksytään myös huhti-toukokuu 2019 ja vuokratyövoima otetaan huomioon.

Eduskunnan talousvaliokunta on saanut tänään keskiviikkona valmiiksi mietintönsä ravintoloiden tukemista koskevasta hallituksen esityksestä.

– Olen todella iloinen, että tämä saatiin valmiiksi, talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vartiainen kuvasi tilannetta poikkeukselliseksi, sillä hallitus oli valmistellut esityksen nopeasti ja valiokunnalle annettiin tavallista enemmän vapautta muokata ja parantaa esitystä. Varapuheenjohtaja Arto Pirttilahden (kesk.) mukaan työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) olivat tässä esikuntineen tukena.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muutettuna. Muutoksia tulee kolmeen kohtaan.

Talousvaliokunta ehdottaa, että vertailuajanjakosäännöstä laajennetaan siten, että hallituksen esityksessä ehdotetun tammi-helmikuun rinnalle tuodaan toinen vaihtoehto, joka on vuoden 2019 huhti-toukokuu. Tällöin viiteajanjakso osuu täsmällisemmin siihen vuodenaikaan, johon rajoitustoimet ovat nyt kohdistuneet.

– Haluttiin laajentaa tätä joukkoa, koska se nähtiin epäkohdaksi. Me saimme sinne useita yrityksiä lisää, ja se nostaa kustannusvaikutusta on noin 40 miljoonalla, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kertoi.

Toimivaltainen viranomainen valitsee näistä vertailulukemista ravitsemisliikkeen hyvityksen saamisen kannalta edullisemman vaihtoehdon viran puolesta ja koneellisesti.

Tuki on kaksiosainen: kustannushyvityksellä kompensoidaan kiinteitä kustannuksia automaattisesti noin 15 prosenttia ja lisäksi työllistämistuella hyvitetään työllisyyskuluja erillisestä hakemuksesta.

Vuokratyövoima otetaan mukaan

Talousvaliokunta ehdottaa säädöstä täydennettäväksi myös siten, että siinä huomioitaisiin ne ravitsemisyritykset, jonka käytössä oleva henkilöresurssi hankitaan ostopalveluina.

– Vuokratyövoiman mukaanoton kustannus on noin kahdeksan miljoonaa, ja saadaan vuokratyöhenkilöstöä noin 8 000 mukaan, Pirttilahti sanoi.

Vartiainen totesi, että vuokratyövoima ei ollut mukana alkuperäisessä esityksessä.

– Se on joillakin ravintoloilla ja joillekin työntekijäryhmille aika merkittävä ja tärkeä ravintolatyön tekemisen muoto, ja me halusimme tehdä tästä neutraalin sen suhteen, tehdäänkö ravintolatyötä henkilöstöpalveluyrityksen kautta vai suoraan työsuhteessa, Vartiainen perusteli.

Hyvityksen ja muiden tukien yhteensovittamisen osalta talousvaliokunta katsoo, että ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämien tukien kohde on lähtökohtaisesti toinen kuin nyt esitetyn kustannushyvityksen.

– Hallituksen esityksessä oli alunperin ajateltu mekaanista leikkuria niin, että aikaisempi Business Finlandin tuki olisi automatiikalla leikannut tätä hyvitystukea pois. Nyt se on muunnettu ravintoloille edullisempaan muotoon niin, että tällaista leikkuria ei ole. Sen sijaan Business Finlandille tulee oman innovaatiotukensa myöhemmän maksuerän yhteydessä velvollisuus selvittää, että päällekkäisyyttä ei ole, Vartiainen sanoi.

Siltä osin kuin tässä laissa tarkoitettu hyvitys on tosiasiallisesti päällekkäinen muiden tukien, erityisesti ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämien tukien tai valmisteilla olevan yleistuen kanssa, yhteensovitus tulee tehdä näitä tukia koskevien päätösten ja tukien maksatuksen yhteydessä.

– Jos ravintola on saanut vaikka Business Finlandin tukea kehittääkseen ulosmyyntiään, verkon kautta tapahtuvaa myyntiä tai kotiinkuljetusta, niin sitä voi pitää ihan oikeasti innovaatiotukemisena, eikä siitä pitäisi tätä hyvitystukea vähentää, Vartiainen selvitti.

Kyse ei ole vahingonkorvauksesta

Vartiainen totesi, että hyvitystuessa ei ole kyse vahingonkorvauksesta yrityksille. Perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta painottivat aiemmissa lausumissaan sitä, että kun valtiovalta on rajoittanut merkittävästi elinkeinotoimintaa, niin sitä hyvitetään alan toimijoille.

– Kuitenkin kuulemisissakin on käynyt selvästi ilmi, että ravintoloiden myynti oli romahtanut merkittävästi jo ennen valtion rajoitustoimia, Vartiainen kertoi.

Hallituksen alkuperäisen esityksen kustannusvaikutus oli 123 miljoonaa euroa, ja kun valiokunta lisäsi siihen 4o miljoonaa tuomalla mukaan toisen vertailuajanjakson ja kahdeksan miljoonaa huomiolla vuokratyövoimaan, niin esityksen loppusummaksi tulee 171 miljoonaa euroa.

Valiokunnan mietintö ei ollut yksimielinen, vaan oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ovat jättäneet siihen vastalauseensa. Vartiainen sanoi kuitenkin, että yksimielisyys ulottui valiokunnassa varsin pitkälle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt