Venäläinen mannertenvälinen ballistinen Topol-M -ohjus paraatissa Moskovassa. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Politiikan konkarit: USA ja Venäjä vaarassa ajautua ydinsotaan

Täydellisen tuhon politiikka ei palvele kummankaan ydinasevallan etuja.

Yhdysvalloissa presidentti Ronald Reaganin aikainen ulkoministeri George Schultz ja Bill Clintonin aikainen puolustusministeri William Perry varoittavat senaatin entisen asevoimakomitean puheenjohtaja Sam Nunnin kanssa Yhdysvaltain ja Venäjän olevan todellisessa vaarassa ajatua ydinsotaan.

Politiikan veteraanivaikuttajat sanovat, ettei kummankaan maan johdossa kunnolla ymmärretä tilanteen vakavuutta.

Heidän muun muassa Wall Street Journalissa julkaistussa kirjeessään korostetaan, ettei täydellisen tuhon politiikka palvele kummankaan ydinasevallan etuja.

Kolmikko vaati perustavaa laatua olevia muutoksia maiden politiikkaan, jotta ”hengenvaaralliselta jyrkänteeltä” voidaan päästä pois. He kuvailevat Venäjän ja Yhdysvaltain olevan ajautumassa tilanteeseen, jossa ydinsodan uhka on todempi kuin mitä se oli ns. kylmän sodan aikana, jolloin maat muutamaan otteeseen vain täpärästi välttivät ydinkatastrofin.

Schultz, Perry ja Nunn vaativat maiden poliittisia johtajia tajuamaan politiikkojensa yhteenkietoutuvuuden.

– Ukrainan ja Syyrian viime vuosien kriisit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ydinasevallat operoivat sotilaallisesti toistensa läheisyydessä. Tämä on lisännyt mahdollisuutta ajautua ydinkatastrofiin virhelaskelmien tai pelkän vahingon johdosta, kolmikko kirjoittaa.

Veteraanien mielestä tilanteesta irti pääseminen vaatii maiden yhteisten etujen tunnustamista. Päällimmäisinä näistä on kummankin tahto elämän jatkumiseen maapallolla.

Ensimmäiseksi tervehdyttäväksi askeleeksi kolmikko ehdottaa molempien maiden korkean tason poliittisista vaikuttajista koostuvan dialogiryhmän perustamista.

Toiseksi he vaativat presidentti Donald Trumpilta ja presidentti Vladimir Putinilta yhteistä julistusta, jossa nämä sitoutuvat olemaan käyttämättä ydinaseita toisiaan vastaan.

Kolmanneksi Schultz, Perry ja Nunn vaativat Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisen sotilaallisen vakauden suunnitelman luomista. Siinä maat sitoutuisivat sellaisiin sotilasteknologiaa ja vakautta edistäviin toimenpiteisiin, joilla maailman joutuminen joukkotuhon partaalle estetään pysyvästi.

Kolmikko pelkää, että ilman näitä toimenpiiteitä ydinsodan mahdollisuus tulee yhä todennäköisemmäksi. Siksi he vaativat, että molemmat maat vähentävät riippuvuuttaan ydinaseista ja hylkäävät ne sodankäynnin välineenä.

Ex-poliitikkojen mielestä tällaisella yhteisten etujen ymmärtämisellä ja sen pohjalta tapahtuvan muiden ydinaseita omistavien painostamisella estetään tulevaisuudessa myös ydinaseiden joutuminen yhä arvaamattomimpien tahojen käsiin.

George Schultz on aiemmin esittänyt samansuuntaisia toimenpiteitä myös yhdessä Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin kanssa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt