Tuleva oppilaskato pakottaa jo nyt pohtimaan, tarvitaanko joka kunnassa omaa peruskoulua.