Tuleva oppilaskato pakottaa jo nyt pohtimaan, tarvitaanko joka kunnassa omaa peruskoulua.

Suomessa Opetushallitus on laskenut tuoreimpiin väestöennusteisiin pohjautuen, että peruskoulujen määrä saattaa laskea nykyisestä noin 2 300:sta 1 600:aan vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2040 peruskouluja olisi enää vajaat 1 300.