Metalliliitto lähtee mukaan yhteiskuntasopimukseen – kovilla ehdoilla

SAK:lainen Metalliliitto suhtautuu kaavailtuun kilpailukykysopimukseen erittäin kriittisesti.

Metalliliiton mukaan kilpailukykysopimus on yksipuolisesti vain palkansaajien toimeentuloa kiristävä, ja se vähentää ostovoimaa ja siirtää kustannuksia työnantajilta työntekijöille.

Metalliliitto asettaa tiukat reunaehdot osallistumiselleen kilpailukykysopimuksen mukaisiin työehtosopimusneuvotteluihin.

Liitto edellyttää muun muassa, että maan hallituksen on toimittava täsmälleen Kilpailukykysopimuksessa sovitun mukaisesti.

– Tämä tarkoittaa pakkolakien poistamista, puolentoista miljardin euron leikkauksista ja veronkorotuksista luopumista sekä hallitusohjelmassa mainittujen veronkevennysten toteuttamista. Mikäli näin ei tapahdu, Metalliliitto irtautuu neuvotteluista, toteaa puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteessaan.

Liiton mukaan ennen sopimusneuvotteluihin lähtemistä neuvotteluosapuolilla on oltava yhteinen käsitys siitä, mitä sopimuksessa mainitut neuvotteluvelvollisuudet oikein tarkoittavat. Sopimuksen työaikaratkaisun on niin ikään oltava luonteeltaan työllisyyttä lisäävä.

Metallin hallitus edellyttää myös, että paikalliseen sopimiseen liittyvä lainvalmistelu pitää tehdä niin, että sillä vahvistetaan työehtosopimusjärjestelmän yleissitovuutta, sopimisen kulttuuria sekä luottamusmiehen asemaa.

Jos neuvottelutulos syntyy, työnantajat on liiton mukaan velvoitettava sitoutumaan kotimaisten investointien kasvattamiseen.

Metalliliiton hallitus otti kantaa neuvottelutilanteeseen liiton suuren neuvottelukunnan tekemän yksimielisen esityksen pohjalta. Hallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Kommentit