Lapsia leirillä Syyriassa. LEHTIKUVA/AFP

Maailmassa on 50 miljoonaa lasta siirtolaisina

Maailmassa on yhteensä 50 miljoonaa lasta, jotka ovat pääosin joutuneet lähtemään kotimaistaan muualle.

Heistä vain pieni vähemmistö on esimerkiksi perheidensä kanssa muuttaneita. 28 miljoonaa lasta on paennut maittensa epävakautta tai väkivaltaa.

Yksittäisistä maista sekä siirtolais- että pakolaislapsia on eniten Turkissa ja Euroopassa, missä heitä on yhteensä yli viisi miljoonaa eli noin kymmenesosa kaikista lapsista. Suurin osa pyrkii asettumaan kotimaansa lähistölle, jos vain mahdollista. Euroopan siirtolaisista ja pakolaisista noin seitsemän prosenttia on alaikäisiä.

Ruuhkavuonna 2015 Euroopasta haki 96 000 turvapaikkaa elävistä tai kuolleista vanhemmistaan erilleen joutunutta, yksinäistä lasta. Suomessa näitä hakijoita oli reilu 3 000.

Kaikkiaan yksi neljästä Euroopan turvapaikan hakijoista oli lapsia, Suomessa lasten osuus oli selvästi alempi.

Tarkentuneet luvut selviävät mm. YK:n lastenjärjestö UNICEF:n. Pakolaisjärjestö UNHCR:n ja siirtolaisjärjestö IOM:n pitämistä tilastoista.

Kuluvana vuonna marraskuun puoliväliin mennessä Eurooppaan oli saapunut Välimeren vaarallisesti ylittämällä kaikkiaan yli 63 000 ihmistä. Noin tuhannen yrittäjän on arvioitu hukkuneen Välimereen.

Lapsista tarkemmat tilastot ovat viime vuodelta. Tuolloin pääosin Kreikkaan, Italiaan ja Espanjaan saapui noin 30 000 lasta, joista 42 prosenttia oli vanhemmistaan eroon joutuneita. Italiassa 93, Espanjassa 89 ja Kreikassa 58 prosenttia heistä oli poikia.

Samana vuonna Euroopasta sai laillisen oleskeluluvan 14 600 lasta, mutta hakuprosessien pitkäkestoisuuden vuoksi suurin osa näistä oli jo edellisinä vuosina saapuneita. Selvä enemmistö luvista myönnettin kolmessa maassa, jotka olivat Iso-Britannia, Ranska ja Ruotsi.

Italiassa alaikäisten yksinäisten pakolaisten ja siirtolaisten kanssa työskentelevät järjestöt ovat havahtuneet ongelmaan, joka seuraa siitä että suuret määrät alaikäisinä maahan tulleista on täyttänyt tai täyttämässä 18 vuotta, jolloin lapsen oikeuksia koskevat säädökset eivät enää ulotu heihin.

UNICEF:n ja UNHCR:n johdolla järjestöt suosittelevat Italian viranomaisille, että näiden nuorten oikeuksia psykososiaaliseen tukeen, terveydenhoitoon ja koulutukseen vahvistetaan. Erityisesti tyttöjen osalta tarvitaan lisää toimenpiteitä, joilla seksuaalisen ja muun väkivallan kohteiksi joutumista estetään.

Euroopan komissiolle suositellaan parempaa datan ja information keruuta jäsenvaltioista, jotta lapsiin ja nuoriin pakolaisiin sekä siirtolaisiin kohdistuvia väärinkäytöksiä pystytään estämään ja heidän tilanteitaan seuraamaan paremmin.

Suomessa pakolaisaseman tai muuta kansainvälistä suojelua saaneita 18 vuotta täyttäviä nuoria koskevat lastensuojelulain jälkihuollon säädökset. Säädösten mukaan he saavat kuntien sosiaalitoimilta erityistä tukea aina 21-vuotiaiksi asti.

Tosin esimerkiksi afgaaninuorista Maahanmuuttovirasto on päättänyt palauttaa monet 18 vuotta täyttäneet Afganistaniin, josta he ovat jo vuosia olleet pakosalla. Osalle palautetuista on järjestetty esimerkiksi Kabulissa turvataloja, mutta ratkaisu on jäänyt vain lyhytaikaiseksi. Kaikkiaan palautettujen turvallisuutta on ollut mahdotonta seurata kunnolla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt