Ruotsilla ja Tanskalla arvioidaan olevan enemmän liikkumatilaa maltillisemman velkatason vuoksi.

Valtiot ovat velkaantuneet viime vuosien aikana yhä kiihtyvällä tahdilla. Koronapandemian seurauksena myös Suomen velkataakka kasvaa kuluvan vuoden aikana noin 17 miljardilla eurolla yhteensä 123,3 miljardiin euroon.