Kommentoinnin säännöt

Arvostamme juttujemme kommentointia ja iloitsemme siitä!

Kommentit ovat parhaimmillaan merkittävä lisä juttuihimme. Verkkouutiset seuraa ja moderoi juttujemme kommentteja.
On monia syitä, joiden vuoksi kommentti voidaan poistaa.

Edellytämme hyvien tapojen kunnioittamista. Erilaiset henkilöön epäasiallisesti käyvät kommentit poistetaan. Loukkaavat ja solvaavat viestit poistetaan. Kansanryhmien solvaukset, nimittelyt ja ihmisarvon loukkaukset poistetaan. Mainokset poistetaan. Voimasanat ja alatyyliset ilmaisut poistetaan.

Emme voi julkaista ulkopuolisia linkkejä, koska emme halua ottaa muista sivuista vastuuta. Poistamme myös toisten uutisten ja tekstien asiaankuulumattomat ja liian pitkät siteeraukset. Kommentin tarkoitus ei ole olla ”oma juttu”.

Perättömiksi tiedetyt väitteet ja keskustelun häirintä voidaan poistaa. Jutun tekijöiden, julkaisijan tai asiaan osallisten asiaton arvostelu poistetaan.

Jutun kommentointi ei ole väylä kysyä tai ottaa yhteyttä Verkkouutisten toimitukseen. Sitä varten on [email protected]

Kommentoijana sinun on pysyttävä jutun käsittelemässä asiassa.

Jonkun aiheen, puolueen tai henkilön puolesta tai vastaan suunnattu kampanjointi, vyörytys ja maalittaminen poistetaan mahdollisuuksien mukaan, kun sellainen tunnistetaan.

On lukuisia teknisiäkin syitä, joiden vuoksi kommentti voi poistua. Kommentti poistuu esimerkiksi, jos se on vastaus ja alakommentti johonkin poistettavaan kommenttiin. Kommentti poistuu myös esimerkiksi silloin, jos juttu joudutaan julkaisemaan uudelleen.

Näiden sääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa kirjoittajan joutumiseen kommentoinnin estolistalle. Törkeä sääntöjen rikkominen voi johtaa kirjoittajan joutumiseen kommentoinnin estolistalle myös yhdestä kerrasta. Esto voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden sulkea kommenttikenttä jutuissa, joiden ennakoidaan herättävän epäasiallista käytöstä. Näin voidaan tehdä myös jälkikäteen, jolloin vanhat kommentit katoavat. Verkkouutisten jutun muuttuessa siihen liittyvät kommentit voidaan poistaa.

Verkkouutiset ei sitoudu erikseen kommentoimaan tai selittämään syitä poistettuihin kommentteihin tai estolistalle joutumiseen.

Moderoimme kommentit jälkikäteen, ja siinä voi olla viiveitä. Jos näet epäasiallisen kommentin, älä epäröi ilmoittaa siitä toimitukselle. Nyt voit myös ilmoittaa asiattoman kommentin kommenttijärjestelmässä.

Toivotamme hyviä keskusteluja!