Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (oik.), sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko sekä sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala ja Sofia Vikman kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotustilaisuudessa, jossa ryhmä esitteli puolueen vaihtoehto oppivelvollisuuden pidentämiselle 18. marraskuuta. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Kokoomusedustajat: Oppivelvollisuusiän nosto ei ole ratkaisu

Kokoomusedustajat eivät näe hallituksen oppivelvollisuusuudistuksen saavuttavan sille asetettuja tavoitteita.

Vain murto-osa uudistukseen varatuista rahoituksesta kohdistuu opetuksen ja ohjauksen vahvistamiseen. Oppivelvollisuuden laajentamiseen varatut määrärahat valuvatkin pääsääntöisesti koulukirjoihin ja -kuljetuksiin, toteavat kokoomuksen kansanedustajat Sari Multala ja Sofia Vikman.

– Kokoomuksen vaihtoehdossa lisäpanostukset kohdistetaan nimenomaan opetukseen ja ohjaukseen, pysyvästi. Lisää opettajia ja ohjaajia, pienempiä ryhmäkokoja, riittävästi yksilöllistä tukea opintojen etenemiseen. Tämä on ollut myös kasvatustieteilijöiden vahva viesti, edustajat toteavat.

Multalan ja Vikmanin mukaan oppivelvollisuuden laajentamisesta voidaan toteuttaa hyvät elementit: hakeutumisvelvollisuus toiselle asteelle, tutkintoon valmentava koulutus sekä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu. Niiden eteenpäin vieminen ei edellytä oppivelvollisuusiän nostamista.

– Opetuksen järjestäjän jälkiohjausvelvollisuus vahvistaa kunnan velvoitteita ottaa jokaisesta peruskoulun päättäneestä koppi. Tämä velvollisuus tulisi ulottaa toisen asteen opinnot keskeyttäviin ainakin 18-ikävuoteen asti. Näin huolehdittaisiin siitä, että yksikään nuori ei jää oman onnensa nojaan vaan saisi tarvitsemansa ohjauksen ja tuen, sanoo Multala.

Tavoite on yhteinen, keinot eivät. Jokaisen nuoren on suoritettava vähintään toisen asteen tutkinto. Kokoomusedustajien mukaan tämä edellyttää, että jokaisella peruskoulun päättävällä on oltava perustaidot kunnossa. Konkreettisesti se tarkoittaa riittävää luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa.

Joka vuosi jopa 6 000 nuorta päättää peruskoulun ilman riittäviä valmiuksia toisen asteen opintoihin.

– Hallituksen pakkomallilla ei tähän ongelmaan tuoda ratkaisuja. Meidän on huolehdittava, että peruskoulusta ei voi valmistua ilman toisen asteen opintoihin riittäviä tietoja ja taitoja. Kokoomuksen vaihtoehdossa resurssit kohdennetaan juuri tämän haasteen taklaamiseen. Peruskoulun uudistaminen ja perustaitotakuu varmistavat, että jokainen peruskoulun päättävä saavuttaa riittävät tiedot ja -taidot toisella asteella opiskeluun, sanoo Vikman.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt