”Kestämätön ajatus” – vain naisjärjestöt voivat saada valtionapua

Miesjärjestöjen keskusliitto pitää kestämättömänä ajatuksena, että vain naisjärjestöt voivat saada valtionapua.

Miesjärjestöjen keskusliitto ihmettelee, että valtionavusta annetun lain perusteella kolmelle erikseen nimetylle naisjärjestölle (Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä ry ja Monika-Naiset Liitto ry) myönnetään valtionavustusta.

– Näistä erityisesti kahden ensiksi mainitun keskeisiä tehtäviä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtionavustus on tärkeä osa niiden rahoitusta. Lain perusteella vastaavaa tavoitetta tukevilla miesjärjestöillä ei ole mahdollisuutta valtionavustukseen, Miesjärjestöjen keskusliitto huomauttaa tiedotteessaan.

Miesjärjestöjen keskusliitto haki kyseistä avustusta vuodelle 2016. Avustusta ei voitu myöntää lakiin viitaten. Lisäksi avustusta ei voitu myöntää, koska valtionapu myönnetään nimikkeellisesti vapaaseen sivistystyöhön, ja apua hakevalla taholla tulisi olla vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämislupa.

Miesjärjestöjen keskusliitto sanoo, että valtionavustusta saavat naisjärjestöt tekevät tärkeätä työtä ja sitä on mielekästä avustaa.

– Samalla olisi tärkeätä ja tasa-arvon perusajatuksen mukaista, että myös miesjärjestöjä tuettaisiin valtion toimesta. On kestämätön ajatus, että vahvistettaessa tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia huomioitaisi vain osa kohderyhmästä, liitto toteaa.

Miesjärjestöjen keskusliiton mielestä lakia täytyy muuttaa, jotta myös miesjärjestöt voivat hakea vastaavaa valtionavustusta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt