Keskuspankilta kymppitonni kansalaisten tilille? Saksa vastustaa

Euroopan keskuspankki pitää torstaina korkokokouksensa.

Euroopan keskuspankilta odotetaan jyrkempiä toimia elvyttävän rahapolitiikan suhteen. EKP:n neuvosto kokoontuu tänään pohtimaan uusia rahapolitiikan toimia deflaation eli hintojen alenemisen estämiseksi ja kasvun houkuttelemiseksi euroalueelle.

Niin sanottu helikopteriraha on noussut viime kuukausina keskusteluun rahapolitiikan viimeisenä vaihtoehtona, kun korot ja inflaatio tuntuvat asettuvan negatiivisen puolelle.

Helikopteriraha on oikeistolaisena mielletyn taloustieteen nobelistin Milton Friedmanin idea tilanteeseen, jossa korkojen tasapainotaso asettuu lähelle nollaa ja talouden kokonaiskysyntä on siirtynyt aiempaa alemmalle tasolle. Tässä nollakorkotasapainossa keskuspankin korkopolitiikalla ei ole enää vaikutuksia reaalitalouteen.

Helikopterirahan elvyttävän elementin lisäksi tarkoitus on saada aikaan inflaatiota eli hintojen nousua tilanteessa, jossa hinnat pyrkivät keskimäärin laskemaan.

Helikopteriraha tarkoittaa kansalaiselle suoraan keskuspankin tililtä maksettavaa rahaa, jonka tarkoitus on saada aikaan enemmän kulutuskysyntää. Kyseessä on siis rahapoliittinen elvytystoimi, joka poikkeaa finanssipoliittisesta elvytyksestä siinä, että jälkimmäisessä valtio päättää, mihin elvytysraha sijoitetaan.

Helikopteriraha voisi tarkoittaa esimerkiksi kaikille euroalueen kansalaisille kertaluontoisesti tilille maksettavaa 10 000 euron summaa.

Helikopterirahan tilanteessa kuluttaja päättää ylimääräisen rahan sijoittamisesta. Toistaiseksi EKP:n ja muiden maailman keskuspankkien harjoittama rahapoliittinen elvytys on tarkoittanut arvopapereiden, ennen kaikkea valtioiden velkakirjojen, ostamista, mikä alentaa markkinakorkoja.

Euroopan unionin säännöt kieltävät EKP:lta jäsenmaiden suoran rahoituksen, mutta suoraan kansalaisille annettava rahoitus ei ole kiellettyä.

Nykytilanteessa elvyttävä rahapolitiikka, joka sisältää nollakoron ja arvopapereiden osto-ohjelman, ei ole osoittautunut riittävän elvyttäväksi. EKP:n tavoite on pitää inflaatiotaso lähellä, mutta alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä euroalueen inflaatiotaso on ollut nollan tuntumassa.

Helikopterirahan ja elvyttävän rahapolitiikan suurin este on Saksa.

Saksan konservatiivinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble (CDU) on käynyt poikkeuksellisen vahvaan hyökkäykseen EKP:n pääjohtajaa Mario Draghia vastaan.

Schäuble syytti viime viikolla Draghia siitä, että eurovastainen, maahanmuuttokriittinen ja Venäjä-myönteinen Alternative für Deutschland (AfD) -puolue on nostanut Saksassa suosiotaan.

Saksalle helikopteriraha ja ylipäänsä elvyttävä rahapolitiikka tarkoittaa kansalaisten säästöjen hupenemista suhteessa muuhun Eurooppaan. Siksi Saksa on jatkuvasti vastustanut rahapolitiikan elvyttäviä toimia.

Maaliskuun korkokouksessa Mario Draghi kuvasi helikopterirahaa ”mielenkiintoiseksi ideaksi”. Sen sijaan Saksan keskuspankin (Bundesbank) pääjohtaja Jens Weidemann kuvasi ajatusta ”absurdiksi”.

Torstain korkokokouksen yhteydessä markkinoiden huomio kiinnittyy siihen, millä sanoilla Draghi reagoi kysymykseen helikopterirahasta tiedotustilaisuudessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt