Kansalaisaloitteista annettuja lausuntoja vaaditaan julkiseksi

Electronic Frontier Finland (Effi) vaatii eduskuntaa päivittämään valiokuntakäsittelyä koskevat sääntönsä 2000-luvulle.

Valiokuntakäsittely on tällä hetkellä pääsääntöisesti suljettu. Esimerkiksi asiakirjat pidetään salassa käsittelyn loppuun asti. Yhdistyksen mielestä tämä on muodostunut ongelmaksi nyt käsittelyssä olevien Tahdon ja Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteiden kohdalla.

– Esimerkiksi sivistysvaliokunta on päättänyt olla julkaisematta sille toimitettuja lausuntoja. Emme kykene vastaamaan lainkaan niissä esitettyyn aloitteeseen kohdistuvaan kritiikkiin, Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen selvittää.

– Tilanteen tekee erityisen ongelmalliseksi se seikka, että sivistysvaliokunta on selkeän puolueellisesti pyytänyt pääosan lausunnoista aloitteen kärjekkäimmiltä vastustajilta, kuten tekijänoikeusjärjestöiltä, Oksanen jatkaa.

Vastaavanlainen tilanne tuli vastaan myös lakivaliokunnassa, jossa valiokunta joutui päättämään Tahdon-aloitteen lausuntojen julkisuudesta. Valiokunta päätyi lopulta pyytämään aiheesta kannanoton puhemiesneuvostolta. Effi toivookin, että puhemiesneuvosto päättää sallia lausuntojen julkaisemisen.

Effi muistuttaa, että kansalaisaloitteilla on pyritty avoimeen ja kansalaislähtöiseen vaikuttamiseen ja demokratian vahvistamiseen Suomessa. Aloitejärjestelmästä päätettäessä eduskuntaprosessien yksityiskohtia ei kuitenkaan mietitty tältä osin. Niiden kohdalla ei ole lainkaan perinteistä esittelevää virkamiestä, vaan aloitetta edustaa sen kaikki vähintään 50 000 allekirjoittajaa.

– Lausuntojen julkaiseminen ei vielä siis riitä. Täysin avoimessa ja läpinäkyvässä prosessissa myös kansalaisilla tulisi olla helppo tapa osallistua ja tuoda oma asiantuntemuksensa esille myös eduskunnassa.

Effi päätti näyttää asiassa esimerkkiä tekemällä lausuntogeneraattorin Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitteesta, jonka avulla kuka tahansa kansalainen kykenee tuottamaan oman lausuntonsa. Lisäksi järjestelmä opastaa, miten lausunto voidaan toimittaa sivistysvaliokunnan käsittelyyn.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt