Akavan mielestä kehysriihen esitys helpottaa työttömien nuorten palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen on väärä toimenpide. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Akava vaatii kaikille ikäryhmille samoja työelämän pelisääntöjä

Akava korostaa, että työelämän pelisääntöjen on oltava yhtenäiset kaikille ikäryhmille.

Akavan mielestä kehysriihen esitys helpottaa työttömien nuorten palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen on väärä toimenpide. Nuorten työmarkkina-asemaa on vahvistettava, ei heikennettävä.

– Akavan tuoreen selvityksen perusteella ikä on nuorilla korkeakoulutetuilla yleisimmin koettu syrjintäperuste. Joka kuudes 18–35-vuotiaista on kokenut edellisen vuoden aikana syrjintää työelämässä. Kehysriihen päätös nuorten määräaikaisuuksien helpottamisesta vie nuorilta uskon tulevaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen.

Hän pitää silppu- ja pätkätyön lisäämistä huonona suuntana, sillä määräaikaiset työsuhteet ovat jo nykyisin hyvin yleisiä nuorilla. Työelämässä olevista korkeakoulutetuista alle 30-vuotiaista naisista 39 prosenttia, miehistä 32 prosenttia oli vuonna 2016 määräaikaisissa työsuhteissa.

– Työelämässä osaamisen pitää ratkaista, ei iän. Nyt hallituksen viestinä on se, että nuorten asemaa työmarkkinoilla voidaan heikentää puuttumatta muiden ikäluokkien pelisääntöihin. Esitys on lähtökohtaisesti eriarvoistava ja sen perustuslaillinen tulkinta pitää selvittää, sanoo Pursiainen.

Akava huomauttaa, että työllistämisen kynnystä on jo madallettu pidentämällä koeajan mahdollinen pituus kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Kehysriihessä esitettiin lisäksi irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

– Työllisyysasteen nosto on tärkeä yhteinen tavoite. Siihen ei pidä pyrkiä näillä kehysriihessä esitetyillä tavoilla. On väärin nostaa nuoret tikun nokkaan. Työelämälainsäädännöstä ei saa tulla poliittisen pelin välinettä. Nyt esitys on tehty vastaantulona Suomen Yrittäjille osana työaikalain kokonaisuudistusta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.).

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt