Verkkouutiset

Yliopistot eivät tyytyneet minimiin kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuissa

EU- ja EEA-alueen ulkopuolelta tuleva opiskelija saa halvimman maisterintutkinnon Suomessa 8 000 eurolla vuodessa.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleiden yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaan Suomen korkeakoulut perivät minimissään 1 500 euroa vuodessa lukukausimaksua Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksut koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Maksuja peritään vain vieraskielisistä tutkinnoista.

Hallitus on asettanut lukukausimaksuille 1 500 euron minimitason, mutta yliopistot päättävät maksujen suuruuksista itse. Kaikki Suomen yliopistot aikovat periä EU- ja EEA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta minimitasoa suuremman lukukausimaksun. Valtaosassa yliopistoja tutkinnon hinta riippuu koulutusalasta.

Halvimman maisterintutkinnon saa Suomesta 8 000 eurolla vuodessa. Tällaisia ovat kaikki Lapin yliopiston maisterintutkinnot sekä osa Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen maisterintutkinnoista. Kaikki Lappeenrannan yliopiston maisterintutkinnot ja lisäksi osa Vaasan ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin maisterintutkinnoista maksaa 10 000 euroa vuodessa.

Kiinteä hinta maisterintutkintoon johtavaan koulutukseen on Lapin ja Lappeenrannan lisäksi Tampereen teknillisessä yliopistossa (12 000 €/v), Aalto-yliopistossa (15 000 €/v) ja Hankenissa (12 500 €/v).

Yliopistojen kalleimmat maisterintutkinnot maksavat pääasiassa 12 000 euroa vuodessa. Helsingin yliopiston halvimman tutkinnon hinta on 13 000 euroa vuodessa. Kalleimmat tutkinnot ovat Helsingin yliopistossa (18 000 €/v) ja Turun yliopistossa (16 000 €/v).

Lukukausimaksujen on arvioitu vähentävän EU- ja EEA-alueen ulkopuolisten hakijoiden määrää tämän vuoden korkeakouluhauissa. Kansainvälisten hakijoiden määränsä ovat tähän mennessä julkaisseet Helsingin ja Tampereen yliopistot sekä Hanken. Helsingin yliopistossa hakijamäärä väheni, Tampereen yliopistossa ja Hankenissa kasvoi. Yliopistot arvioivat, että hakijamääriin vaikuttavat myös muut asiat kuin lukukausimaksut, kuten hakijoille asetetut kriteerit.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lukukausimaksujen tavoitteena on edistää korkeakoulujen mahdollisuuksia koulutusvientiin sekä laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa. Ministeriö aikoo kehittää kannusteita esimerkiksi veroeduin, jotta lukukausimaksuja maksaneet opiskelijat jäisivät töihin Suomeen.

Uusimmat
MAINOS