Verkkouutiset

Yli 40000 euroa ansaitseva viidennes maksaa 96 prosenttia ansiotuloveroista

Yli 40000 euroa vuodessa ansaitseva 22 prosenttia kansasta maksoi liki kaikki ansiotuloverot vuonna 2017.

22 prosenttia suomalaisista ansaitsi viime vuonna yli 40[nbsp]000 euroa. He maksoivat ansiotuloveroista peräti 95,8 prosenttia. Asia ilmenee Akavan talouspoliittisen vaikuttamisen pääekonomisti Pasi Sorjosen Twitterissä jakamista tilastoista.

Tilastokeskuksen tulo- ja verotilastot näkyvät alla.

Yli 50[nbsp]000 euroa vuodessa ansainneet 12,7 prosenttia suomalaisista taas maksoivat ansiotuloveroista 84,7 prosenttia. Vain alle 2 prosenttia suomalaisista tienasi viime vuonna yli 100[nbsp]000 euroa. He maksoivat kuitenkin valtion ansiotuloverokertymästä liki 40 prosenttia.

Kaikista tuloveroista yli 40[nbsp]000 euroa ansainnut viidennes maksoi 65 prosenttia, yli 50[nbsp]000 tienanneet hieman yli puolet ja yli 100[nbsp]000 euroa tienanneet noin 20 prosenttia.

Palkat ja eläketulot kasvoivat

Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan välittömät verot ovat kasvaneet vuodesta 1993 vuoteen 2017 reaalisesti 41 prosenttia. Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvoi tänä aikana 50 prosentista 62 prosenttiin, kun valtion ansiotuloveron osuus veroista pieneni 31 prosentista 18 prosenttiin.

Pääomatuloveron osuus veroista on vaihdellut vajaan kolmen ja kymmenen prosentin välillä. Vuonna 2017 pääomatuloveron osuus veroista oli 9,4 prosenttia, kun se vuonna 1993 oli 13,4 prosenttia. Yle-veron osuus välittömistä veroista oli 1,6 prosenttia.

Tulonsaajat saivat viime vuonna veronalaisia tuloja 139,2 miljardia euroa vuonna. Se oli 2,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Veronalaisista tuloista oli ansiotuloja 129,1 miljardia ja pääomatuloja 10,1 miljardia euroa. Ansiotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,8 prosenttia, kun pääomatulot kasvoivat 14,2 prosenttia. Tulonsaajia oli kaikkiaan 4,7 miljoonaa, joista ansiotuloa sai 4,6 ja pääomatuloa 2,5 miljoonaa henkeä.

Tulonsaajat saivat palkkatuloja 85,1 miljardia euroa ja eläketuloja 31,0 miljardia euroa. Palkat kasvoivat edellisvuodesta 2,4 ja eläkkeet 3,1 prosenttia. Työttömyyspäivärahaa ja muita työttömyysturvaan perustuvia etuuksia tulonsaajat saivat 4,6 miljardia euroa, mikä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista vähemmän. Opintorahan määrä pieneni 8,6, sairausvakuutuspäivärahan 4,4 ja lapsen kotihoidon tuen määrä 5,2 prosenttia. Sairausvakuutuspäivärahaa tulonsaajat saivat 1,3 miljardia, lapsen kotihoidon tukea 338 miljoonaa ja opintorahaa 490 miljoonaa euroa.

Uusimmat
MAINOS