Verkkouutiset

VTT laski: Turve työllistää yli 10 000 suomalaista – energiavero rasittaa

VTT:n laskelman mukaan hyvänä vuonna energiaturve tuottaa puolen miljardin euron kassavirran kansantaloudelle. Turpeen käyttö työllistää suoraan tai välillisesti yli 10 000 suomalaista.

VTT päivitti Bioenergia ry:n toimeksiannosta viiden vuoden takaista selvitystä turpeen ja kivihiilen kansantalousvaikutuksista. Hyvänä turvevuonna energiaturpeen tuotanto ja käyttö on 25 terawattitunnin (TWh) tasolla, jolloin energiaturve tuo työtä Suomessa suoraan ja välillisesti noin 10 000 henkilötyövuotta.

Vastaava kassavirta Suomen kansantaloudelle on VTT:n laskelmien mukaan runsaat puoli miljardia euroa. Tästä kansantalouden tulovirrasta vain noin 10 prosenttia eli runsaat 50 miljoonaa euroa tulisi hyvänäkin vuonna turpeen energiaverosta.

Bioenergia ry pitää VTT:n laskelmien välittämää viestiä selvänä: jos turpeen kilpailukykyä huononnetaan energiaveron korotuksilla, menetetään kotimaiset työpaikat ja lähes puolen miljardin kassavirta kansantaloudelle. Turvetuotanto tuo työpaikkoja erityisesti haja-asutusalueille ja syrjäseuduille, missä muita työllistäviä aloja on niukasti.

Turpeen energiakäyttö hiipui

Turpeen energiakäyttö jäi jo viime lämmityskaudella noin 13 TWh:n tasolle. Energiaturpeen käyttö on jo alempana kuin energia- ja ilmastostrategiassa vuodelle 2025 asetettu 15 TWh:n tavoitetaso. Tuotantoalan puutteen ohella tähän vaikutti turpeen kohonnut energiavero vuonna 2012, jolloin vero nousi 1,9 €/MWh:sta nykytasolle 4,9 €/MWh:iin. Turpeen veroa ollaan edelleen kiristämässä ensi vuonna yhdellä eurolla 5,9 €/MWh:iin.

– On vaarana, että menetetään 250 miljoonan euron vaikutukset kansantalouteen. Turvetta korvautuu jo nyt huomattava määrä kivihiilellä, mikä on ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa sanoo.

– Turpeen käyttö myös mahdollistaa useiden suurten kaupunkien kaukolämmön alhaisen hinnan. Tästä tulisi jatkossakin pitää kiinni, Peisa jatkaa.

Bioenergia katsookin, että Suomen energiaomavaraisuuden kannalta huolestuttava tilanne on muutettavissa poliittisilla päätöksillä, jotka lisäävät kotimaisen polttoaineen käyttöä energiantuotannossa.

Yhdistyksen mukaan myös turvetuotannon luvitusta on nopeutettava. Tällä hetkellä turvetuotantoalueita poistuu käytöstä enemmän kuin uusia saadaan tilalle. Muutoksia kaivataan etenkin eduskunnan käsittelyssä olevaan ympäristönsuojelulakiin, joka uhkaa merkittävästi vaikeuttaa turvetuotannon luvitusta.

Uusimmat
MAINOS