Verkkouutiset

Niin sote-palvelujen kuin hoitajienkin tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Virkamiesraportti julki: Työperäinen maahanmuutto kaksinkertaistettava

Kansliapäälliköiden mukaan työvoiman saatavuus on keskeinen talouskasvun pullonkaula.

Työperäisen maahanmuuton määrä on kaksinkertaistettava nykyisestä kahden seuraavan vaalikauden aikana, katsovat ministeriöiden kansliapäälliköt tuoreessa raportissaan. Väestöennusteen mukaan 85 vuotta täyttäneiden määrä lähes kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Jo nyt useissa ammattiryhmissä on merkittävää pulaa työntekijöistä. Lisäksi julkisen sektorin työntekijöistä reilu kolmannes on eläköitymässä vuoteen 2030 mennessä.

”Työvoiman saatavuus on keskeinen talouskasvun pullonkaula jo nyt. Väestöennusteen perusteella työvoima alkaa vähentyä samalla, kun sote-palveluiden työvoimatarve kasvaa”, kansliapäälliköt tiivistävät keskeisen haasteen.

”Mahdollisuudet Suomelle” on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä kahdelle seuraavalle hallituskaudelle.

Kansliapäälliköt kuvaavat työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista raportissaan kuitenkin ”vaativaksi”. Samalla he korostavat, että ”jos työllisyysastetta ja työperäistä maahanmuuttoa ei onnistuta merkittävästi lisäämään, voimistuvat julkiseen talouteen kohdistuvat paineet entisestään”.

Kansliapäälliköiden mukaan 80 prosentin työllisyysastetta tulee tavoitella johdonmukaisesti pitkällä aikavälillä. He korostavat, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää ”lukuisia yhdensuuntaisia ja myös vaikeita toimia.”

Kansliapäälliköt painottavat raportissaan, että vaikeassakin julkisen talouden tilanteessa on kriittistä vahvistaa talouskasvun edellytyksiä ja edistää vihreää siirtymää. Myös tavoitteesta kasvattaa tutkimus- ja kehittämismenojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä tulisi pitää kiinni.

Uusimmat
MAINOS