Verkkouutiset

Viranomaisten salainen suunnitelma: Alkolle jättirooli viinan verkkokaupassa

Viranomaisten vastustama alkoholin verkkokauppa toisista jäsenvaltioista Suomeen aiotaan antaa valtion monopoliyhtiön hoitoon.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen viranomaiset alkavat valmistella viimeistään ensi vuoden alusta alkoholin rajat ylittävään etäkauppaan järjestelmää, jossa ulkomailla toimivat alkoholin myyjät voisivat listata tuotteensa Alkon verkkokauppaan. Ostajat voisivat sitten tilata niitä Suomeen Alkon kautta ja monopoliyhtiö toimittaisi ne asiakkaille joko Alkon myymälään tai sen luovutuspaikkaan.

Tämä ilmenee Verkkouutisten näkemästä Suomen viranomaisten ja Euroopan komission välisestä kirjelmöinnistä. Se liittyy komission alkoholilain uudistuksesta antamaan yksityiskohtaiseen lausuntoon. Sekä lausunto että Suomen siihen antama vastaus on salattu, eikä niitä luovuteta julkisuuteen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Komissio katsoo lausunnossaan, ettei suunniteltu alkoholin etämyyntikielto ole yhteensopiva EU-oikeuden kanssa.

Euroopan komissio huomauttaa mietinnössään, ettei uuden alkoholilain valmistelussa ole pohdittu, voisiko Alkolle antaa valtuudet toteuttaa alkoholijuomien rajat ylittävää etämyyntiä, maahantuontia Suomeen ja maahantuotujen juomien toimittamista yksityishenkilöille.

Sosiaali- ja terveysministeriön komissiolle antamassa vastauksessa todetaan, että asia nousi esiin myös ministeriön ja komission edustajien tapaamisessa 27. huhtikuuta 2017. Ministeriö kertoo, että se on neuvotellut Alkon kanssa ja voi nyt ”vahvistaa, että alkoholijuomien rajat ylittävää kauppaa kehitetään tässä suhteessa entisestään viimeistään vuoden 2018 alusta lukien”.

”Tavoitteena on, että jokainen alkoholijuomien tuottaja tai myyjä kansallisuudesta riippumatta saisi listata omat tuotteensa Alkon verkkokaupan valikoimiin oman ilmoituksensa perusteella. Tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, että jokainen tuottaja voisi markkinoida kyseisiä tuotteitaan
Suomessa, suomalaiset kuluttajat voisivat tilata niitä suoraan Alkon verkkokaupasta ja Alko toteuttaisi tuotteiden maahantuonnin ja toimittamisen kyseisille yksityishenkilöille joko Alkon myymälään tai luovutuspaikkaan”, asiakirjassa todetaan.

Etämyynti kiistakapulana

Alkoholin rajat ylittävä etämyynti oli alun perin määrä kieltää alkoholilain uudistuksessa selvästi. Kielto jätettiin kuitenkin lopulta tekemättä. Varsinaiseksi syyksi on kerrottu etämyyntiä käsitellyt niin kutsuttu alkotaksi-oikeusjuttu. EU-tuomioistuimessakin ollut tapaus päätynee korkeimman oikeuden käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan etämyyntiasiaa tarkastellaan uudestaa, kun juttu on ratkaistu.

Ennen tapauksen ratkaisua on voimassa nykyinen jossain määrin epävarma oikeustila, jossa etämyynti on kielletty ja etäosto taas ei. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä järjestää esimerkiksi verkkokaupasta ostettujen toisesta jäsenvaltiosta tuotavien alkoholijuomien kuljetuksen, kun taas etäostossa ostaja tai joku ostajan valtuuttama vastaa kuljetuksen järjestämisestä. Etämyynnissä verovastuu on myyjällä ja etäostossa ostajalla

Verkkouutisten hankkimien asiakirjojen perusteella todellinen syy etämyyntikiellon poistamiseen uudesta laista on kuitenkin komission kiellolle antama tyrmäys.

Komission mietinnössä todetaan, että mikäli alkoholilakiluonnokseen kirjattu etämyyntikielto hyväksytään ilman, että komission huomautukset otetaan asiamukaisesti huomioon, aiheuttaa se määrällisen rajoituksen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle ja on siten ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Suomea varoitetaan EU-jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta menettelystä, mikäli luonnoksen teksti hyväksytään ilman, että komission esittämät asiat otetaan huomioon.

Eduskunnalle lopulta annettuun versioon uudesta laista ei siis sisälly etämyyntikieltoa. Sen perusteluissa kuitenkin todetaan, että viranomainen tulkitsee lakia niin, että etämyynti ei ole Suomessa sallittua.

Lain perusteluosan kirjaukset ovat niin ikään mielenkiintoisia, kun otetaan huomioon, että asiakirjat paljastavat viranomaisten suunnittelevan Alkon pyörittämää etämyyntijärjestelyä.

Etämyyntiä kuvataan alkoholin ”rinnakkaiseksi markkinapaikaksi” ja sen kerrotaan ”johtavan ongelmiin” tulevaisuudessa, kun verkkoukauppa lisääntyy.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)