Verkkouutiset

Viinan nettikauppa EU-tuomioistuimessa – ”Alkon hintojen on pakko laskea”

Euroopan unionin tuomioistuin käsitteli keskiviikkona alkoholin verkkomyyntiä koskevaa tapausta. Tuomioistuimen ratkaisu voi vapauttaa Suomen alkoholimarkkinoita.

– Myönteisellä ratkaisulla ei olisi suurta merkitystä valtion verotuloihin, EU-oikeuteen erikoistunut lakimies Petteri Snell totesi Verkkouutisille Luxemburgissa.

Alkon hinnat sen sijaan saattaisivat muuttua.

Snellin ajamaa niin kutsuttua Alkotaksi-juttua käsiteltiin EU-tuomioistuimessa keskiviikkona. Kyseessä oli jo kolmas kerta, kun Snell on päässyt EU-tuomioistuimen eteen. Kahdella aiemmalla kerralla puitiin autoveroa.

– Suhtaudun tähän tapaukseen optimistisemmin kuin aiemmin. Tuomarit olivat hyvin perillä asiasta, Snell totesi heti istunnon jälkeen.

Etämyynnin kieltoa istunnossa puolustaneiden komission ja Suomen hallituksen edustajien kannanottoja Snell kuvailee ”yllättävän kesyiksi”.

Keskiviikkona käsitellyssä tapauksessa on kyse alkoholin etämyynnistä. Snellin edustama virolainen yrittäjä toimitti alkoholijuomia Virosta suoraan suomalaisten asiakkaidensa kotioville. Asiakkaat tilasivat ja maksoivat juomansa etukäteen liikkeen Internet-sivuilla eikä yrityksellä ollut varastoa Suomessa. Juomat tuotiin Suomeen yrityksen kuljetusautolla.

Suomessa alkoholilakia on perinteisesti tulkittu niin, että alkoholin etäosto on sallittu, mutta etämyynti kielletty rikoksena.

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä järjestää esimerkiksi verkkokaupasta ostettujen toisesta jäsenvaltiosta tuotavien alkoholijuomien kuljetuksen, kun taas etäostossa ostaja tai joku ostajan valtuuttama vastaa kuljetuksen järjestämisestä. Etämyynnissä verovelvollisuus on myyjällä ja etäostossa ostajalla.

Snell uskoo tuomioistuimen päätyvän yrittäjälle myönteiseen ratkaisuun. Hän antaa esimerkin kestämättömänä pitämästään nykytilanteesta.

– Jos suomalainen turisti vaikka vierailee ranskalaisella viinitilalla, valitsee pari laatikkoa viinejä, maksaa ne ja haluaa myyjän toimittavan ne kotiinsa Suomeen, olisi myyjän periaatteessa kieltäydyttävä, ellei hän halua syyllistyä rikokseen.

Snell pitää suomalaista lainsäädäntöä tältä osin varsin kummallisena. Mikäli ostaja nimittäin järjestäisi itse jonkun kolmannen tahon kuljettamaan tuotteet, olisi menettely täysin laillista, kunhan verovelvoitteet hoidetaan asianmukaisesti.

Snellin mukaan EU:ssa ei voida toimia näin. Tämän hän otti esiin tuomioistuimen edessäkin.

Näkyy hinnoissa

Alkoholin verkkokauppa tuottaa jo nykyisellään päänvaivaa tullille. Joulukuussa tulli ilmoitti tehostavansa alkoholin verkkokaupan valvontaa. Samassa yhteydessä tullista kuitenkin myönnettiin, että tilattua alkoholia tulee Suomeen useiden eri kanavien kautta, eikä etenkään verkkokauppaa kyetä valvomaan kovinkaan tehokkaasti.

Ulkomaiset etämyyjät jättävät myös joko tahallaan tai tietämättömyyttään usein veronsa maksamatta Suomeen. Tullin mukaan moni etämyyjä pyrkii myös rakentamaan verkkosivustonsa sellaisiksi, ettei ostajalle ole selvää, onko kyse etämyynnistä vai etäostosta.

Snellin mielestä Alkotaksille myönteinen ratkaisu helpottaisi sekavaa tilannetta. Hän uskoo, että sen myötä Suomen markkinoille tulisi suuria veronsa maksavia toimijoita, jotka haastaisivat hinnoittelullaan vakiintuneet Suomessa toimivat vähittäismyyjät kuten Alkon.

– Jos etämyynnin kielto poistuu, johtaa se siihen, että Alkon hintoja on pakko laskea, Snell toteaa.

Alkotaksi-tapauksessa käsitellään alkoholin etämyynnin lisäksi myös suomalaista pakkausverojärjestelmää.

Snellin mukaan suomalainen järjestelmä, joka pakottaa kaikki juomapakkausten palautusjärjestelmään kuulumattomat toimijat maksamaan 0,51 euron suuruisen veron juomalitralta, on syrjivä.

– Järjestelmään liittyminen on tehty kohtuuttoman vaikeaksi ja kalliiksi. Esimerkiksi pienellä ulkomaisella toimijalla ei ole mitään mahdollisuutta liittyä sen osaksi, Snell selvittää.

Mikäli juomia Suomeen tuova toimija haluaa välttää veron ja liittyä mukaan pullojen ja tölkkien palautusjärjestelmään, on sen Snellin mukaan suoritettava yhteensä noin 10 000 euron edestä liittymismaksuja. Jokainen tuotepakkaus on myös rekisteröitävä järjestelmään ja ne on varustettava Suomen vaatimukset täyttävillä etiketeillä ja merkinnöillä.

– Tämä on syrjivää ja suosii suomalaisia toimijoita, Snell toteaa.

Hän uskoo tuomion kaatavan myös nykyisen pakkausveron.

– Se vaikuttaa tuotteiden hintoihin ja avaa myös Suomen markkinoita pienille toimijoille, joille tänne tuleminen ei ole aiemmin ollut kannattavaa. Tämä on suomalaisten kuluttajien etu.

Snell muistuttaa, että nykymuotoisen pakkausveron poistuminen helpottaisi myös Suomen markkinoilla jo olevien tuotteiden rinnakkaistuonnin muista EU:n jäsenvaltioista.

Uusimmat
MAINOS