Verkkouutiset

Vihreiden Kari arvostelee hallituksen tavoitteita vaikeuttaa perheenyhdistämisiä

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari on tehnyt kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijalasten asemasta.

Hänen mukaansa kysymykseen annetussa vastauksessa hallitus ei osoita erityistä halukkuutta ryhtyä toimiin yksinäisten turvapaikanhakijalasten tilanteen parantamiseksi. Emma Kari toivoo hallitukselta sitoutumista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksista huolehtimiseen.

– Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat tällä hetkellä turvapaikanhakijat, erityisesti yksin tai ilman huoltajaa maahan tulleet lapset. Nämä lapset ovat jo lähtömaassaan tai vaarallisella matkalla saattaneet tulla kaltoin kohdelluksi, laiminlyödyiksi tai hyväksikäytetyiksi. He tarvitsevat turvapaikkaa hakiessaan ja päätöstä odottaessaan tuettuja, yhtenäisiä palveluja, jotta heidän traumansa ei kertaudu, Kari sanoo tiedotteessaan.

Suomalainen lapsi, joka on erossa huoltajastaan, otetaan aina lastensuojelun asiakkaaksi. Sama ei koske yksin maahan saapuneita turvapaikanhakijalapsia. Alaikäisiä yksin maahan tulevia turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen tänä vuonna yli tuhat.

– Lastensuojelun ammattilaisten mielestä lastensuojelulain ulottaminen kaikkiin Suomessa oleviin yksin maahan tulleisiin lapsiin takaisi lasten edun paremman tulkinnan. Lasten yhdenvertainen kohtelu statuksesta riippumatta on Suomen lainsäädännön ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen velvoite, Kari sanoo.

Hänen mielestään hallituksen tavoitteet vaikeuttaa perheenyhdistämisiä toimivat tätä asiaa vastaan.

(Juha) Sipilän (kesk.) hallituksen on myönnettävä perheiden oikeus pysyä yhdessä ja ryhdyttävä toimiin nopeuttaakseen yksin saapuvien lasten perheiden saamista Suomeen, Kari vaatii.

Uusimmat
MAINOS