Verkkouutiset

Vihreiden edustaja arvostelee ydinvoiman unohtamista

Atte Harjanne kritisoi esitystä rajata ydinvoima kokonaan EU:n kestävän rahoituksen ulkopuolelle.

– Vaikka tuuli- ja aurinkoenergian käyttö laajenee nopeasti, vaativat uskottavat päästövähennyspolut Suomessa, Euroopassa ja maailmassa käytännössä uusia investointeja ydinvoimaan, sanoo kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.).

EU:n tekninen asiantuntijaryhmä esitti maanantaina julkaistussa raportissaan ydinvoiman rajaamista kestävän rahoituksen kriteeristön ulkopuolelle.

Harjanne on huolissaan siitä, että tällaiset ydinvoimaa vastustavat linjaukset vaarantavat suoraan Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamisen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Ne myös vaikeuttavat luonnon monimuotoisuuden suojelua, kun paine bioenergian käytön lisäämiseen kasvaa.

– Ydinvoiman poliittinen rajoittaminen todennäköisesti lisää myös riippuvuutta fossiilisesta maakaasusta, mikä on haitallista ilmaston ohella Euroopan energiaturvallisuudelle, Harjanne sanoo.

Hänen mielestään nopeasti kasvavien tuuli- ja aurinkoenergian ja geotermisen lämmön ohella tarvitaan uusia ydinvoimainvestointeja. Bioenergiasta on vain rajatusti apua, sillä sen käyttöä estävät tarpeet hiilinieluille, kestäville biotuotteille ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle.

– Euroopan unionin ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikassa on tärkeää asettaa päämäärät keinojen edelle ja arvioida eri teknologioiden hyötyjä ja haittoja tasapuolisesti, Harjanne koristaa.

Sähkön ja lämmön tuotannossa on Harjanteen mukaan luovuttava fossiilisista polttoaineista, ja sähkön osuutta koko energiankäytöstä on kasvatettava.

– Erityisesti pienet ja modulaariset ydinvoimalat ovat lupaava teknologia teollisuuden ja lämmityksen päästövähennyksiin, Harjanne sanoo.

Hän on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen 11.3. asianomaisen ministerin vastattavaksi.

Uusimmat
MAINOS