Verkkouutiset

Vierasta kieltä jo ekaluokalta – ministeri muistuttaa kielitaidon merkityksestä

Sanni Grahn-Laasosen mukaan kieliopetuksen varhennus etenee kaikkialle.

Hallitus sopi kehysriihessä koulutuksen lisäresursseista. Esimerkiksi vieraan kielen opiskelu alkaa ensimmäisen luokan keväällä, kun nyt vierasta kieltä on alettava opiskella 3. vuosiluokalta alkaen.

Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ekaluokkalaisia tammikuusta 2020 alkaen. Hallitus päätti varata muutokseen tarvittavat määrärahat julkisen talouden suunnitelmaan niin, että muutoksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksien kautta. Määrärahalisäys on täysimääräisenä 12 miljoonaa euroa vuodesta 2021.

– Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta. Hallituskauden aikana lähes joka neljännessä kunnassa on toteutettu kokeiluja kielten opiskelun varhentamisesta. Tämän päätöksen myötä varhainen kieltenopetus laajennetaan koskemaan kaikkia suomalaislapsia. Jatkossa jokainen lapsi aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Hallitus myös kohdensi lukiouudistuksen toteuttamiseen 8,5 miljoonaa euroa. Lisärahoitus suunnataan valtaosin erityisopetuksen laajentamiseen kaikille lukiolaisille, henkilökohtaisen opinto-ohjauksen vahvistamiseen ja ylioppilastutkinnon uusimisrajoitusten poistamiseen.

Uusimmat
MAINOS