Verkkouutiset

Henkilö asentaa palovaroitinta helsinkiläisessä kodissa 19. toukokuuta 2021., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Vastuu palovaroittimista halutaan asukkaalta rakennuksen omistajalle

Hallituksen esittämät lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 alussa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus esittää useita muutoksia pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin. sisäministeriö tiedottaa. Esimerkiksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovellisuutta ehdotetaan siirrettäväksi asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuuden muutosten tavoitteena on sääntelyn selkeyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen. Ehdotetun lakimuutoksen vaikutukset kohdistuisivat erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen.

Lausuntokierroksella palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteen muutosta kannatettiin laajasti.

Pelastuslaitos hälytetään vuosittain 3 000 asuinrakennuksessa syttyneeseen tulipaloon. Pelastustoimen onnettomuustilastojen mukaan lähes joka toisessa tapauksessa asunnossa ei ole ollut toimivaa palovaroitinta. Arvioiden mukaan palovaroitin puuttuu noin 20 prosentissa kaikista asunnoista.

Muut ehdotetut muutokset pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin ovat muun muassa pelastuslaitoksen valvontatehtävää koskevan sääntelyn täsmentäminen, pelastustoiminnan yhteistyöalueella tapahtuvaa pelastustoiminnan johtamista, avun antoa ja yhteistoiminnan suunnittelua koskevien säännösten lisääminen pelastuslakiin sekä pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksien selkeyttäminen.

Esityksen mukaan Pelastusopistosta annettuun lakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden kelpoisuudesta toimia pelastustoimen virassa tai tehtävässä, nuohoojana tai hätäkeskuspäivystäjänä.

Ehdotetut muutokset tulisivat pääosin voimaan vuoden 2024 alussa. Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun muutoksille esitetään kuitenkin kahden vuoden siirtymäaikaa, jotta rakennuksen omistajat voivat suunnitella, miten asiat käytännössä järjestettäisiin kussakin rakennuksessa.

 

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)